До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегменту національного інформаційного простору (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004171

Колекція: Цифрова наукова комунікація Електронні ресурси
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ЦИФРОВІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У РОЗБУДОВІ НАУКОВОГО СЕГМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Автор(и):
ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович
ГРИЦЕНКО Наталія Олексіївна
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
КЛЮШНІКОВА Олена Валентинівна
КОНОВАЛ Людмила Володимирівна
ЛОБУЗІН Іван Володимирович
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
ЛОЩИНСЬКА Наталія Василівна
ОСТРОВСЬКА Олена Миколаївна
ПІВНЮК Олена Валеріївна
САНДУЛ Оксана Георгіївна
СИМОНЕНКО Тетяна Василівна
ЯСІНСЬКА Олександра Андріївна
Editors:
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9775-3 (друковане видання), 978-966-02-9776-0 (електронне видання)
DOI:

Монографію присвячено дослідженню та аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду створення та розвитку багатоаспектної бібліотечної системи підтримки наукових досліджень. Проаналізовано принципові зміни, що відбулися у сучасній цифровій науковій комунікації, їх вплив на діяльність наукових бібліотек. Показана роль наукових бібліотек у формуванні електронної дослідницької інфраструктури, де бібліотечні спеціалісти забезпечують складні функціональні обов’язки на рівні експерта, пов’язані з реалізацією цифрових проєктів. Розглянуто участь наукових бібліотек в цифрових соціогуманітарних проектах, пов’язаних зі створенням цифрових ресурсів національної пам’яті та культурної спадщини. Визначено основні принципи створення бібліотечної системи підтримки наукових досліджень та забезпечення функціонування інституційних систем управління науковою інформацією. Висвітлено досвід та подальші перспективи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямку розвитку електронної дослідницької інфраструктури України.

Монографія призначена для широкого кола бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій та вчених, які беруть участь в обігу знань у цифрових наукових комунікаціях.

Робота виконана за рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230)


Опис документа:

Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегменту національного інформаційного простору : монографія / колектив авторів ; відповід. ред. : К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 420 c.978-966-02-9775-3 (друковане видання). – 978-966-02-9776-0 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004171


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського