До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДЕМ'ЯНЕНКО Людмила Григорівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/754272

 

ДЕМ'ЯНЕНКО Людмила Григорівна


старший науковий співробітник


Фонд Президентів України. Інформаційно-аналітичний відділ
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Demianenko Liudmyla (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Українська література XIX − початок XX ст., М.М. Коцюбинський; Інститут президентства; інформаційні ресурси бібліотечної справи.
  Контактна інформація: +38 (044) 525-5470
  Дати життя:26.02.1986
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2008Київський національний університет імені Тараса Шевченка , українська мова і література, німецька мова
  Науковий ступінь:
  2014кандидат філологічних наук; тема дисертації: Проблема взаємодії мистецтв у художній творчості Михайла Коцюбинського
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2006 р.
  Професійна діяльність:
  2006–2007Інститут бібліотекознавства, відділ обслуговування основними фондами, бібліотекар ІІ категорії
  2007–2014Науково-видавничий центр, відділ наукових видань, редактор І категорії
  2014–2015Фонд Президентів України, інформаційно-аналітичний відділ, провідний бібліотекар
  2015–2019Фонд Президентів України, інформаційно-аналітичний відділ, науковий співробітник
  2019, травень – по т. ч.Фонд Президентів України, інформаційно-аналітичний відділ, старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  редактор збірника наукових праць «Слов’янські обрії»
  2017 – по т. ч.координатор щорічної Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності та культури
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2014) Проблема взаємодії мистецтв у художній творчості Михайла Коцюбинського [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 / Дем'яненко Людмила Григорівна; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2016) Вони захищали Україну: нариси про учасників антитерорист. операції на Донбасі - мешканців Славгород. селищ. ради / Людмила Дем'яненко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 96 с.
  4. (2019) Взаємодія прийомів мистецтв у художній творчості М. Коцюбинського (живопис, музика, архітектура) : монографія / Л. Г. Дем’я ненко ; ред. С. В. Полтавець. – Київ: НБУВ, 2019. – 194 с.
  5. Статті
  6. (2010) Синтез мистецтв як засіб вираження імпесіоністичного переживання у новелі Михайла Коцюбинсткго "Intermezzo" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. , 2010. -№ 1. - С. 118-124.
  7. (2011) Імпресіонізм у музиці і літературі (Михайло Коцюбинський і Клод Дебюссі) // Слово і час. - 2011. - № 1. – С. 78-84.
  8. (2011) Імпресіонізм у музиці, живопису та літературі (Коцюбинський і Чюрльоніс) надрукована у збірнику наукових праць // Науковий вісник Ужгородського університету. Cерія: Філологія. Соціальні комунікації. . - Ужгород :Вид. УжНУ «Говерла», 2011. - Вип. 26. – С. 41-45.
  9. (2013) Гіпотипозис: Малювання словом як характерна риса прозового викладу М. Коцюбинського // Spheres of Culture . - Люблін, 2013. - № 5. – С. 109-117.
  10. (2014) Живопис і форми його присутності у прозі М. Коцюбинського // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Науковий збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К. :«Освіта України», 2014. - Вип. 24. – С. 271–281.
  11. (2015) Національні та європейські джерела художньої образності прози української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст. // Українознавчий альманах. - К., 2015. - Вип. 15. – С. 205-209.
  12. (2016) Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації / Л. Дем'яненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 9. – C. 14-17.
  13. (2017) Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень / Людмила Дем’яненко // Компаративне вивчення імпресіоністичної манери творчості українського письменника М. Коцюбинського та литовського композитора М. Чурльоніса. − Київ : 2017. − С. 89−92.
  14. (2019) Інтернет-комунікації як складова медіатизації політичного процесу: соціокомунікативний аспект / М. Дем'яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 53. – C. 213-226.
  15. (2019) Взаємодія прийомів мистецтв у художній творчості М. Коцюбинського (живопис, музика, архітектура) : монографія / Л. Г. Дем’яненко ; ред. С. В. Полтавець. – Київ : НБУВ, 2019. – 194 с.
  16. (2019) Використання прийомів імпресіоністичного живопису у прозі М. Коцюбинського / Л. Дем’яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник наукових праць / редк о л . : О. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Укр. ком. славістів, Нац . б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. − С. 73−86.
  17. (2019) Практичні аспекти використання соціальних мереж як інструмента президентських виборчих кампаний: зарубіжний та вітчизняний досвід / Л. Дем'яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 53. – C. 254-268.
  18. (2020) Особливості протидії недостовірній (фейковій) інформації в соціальних мережах / Л. Дем'яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 58. - С. 277-289.
  19. (2022) Михайло Коцюбинський - майстер словесного малюнка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 63. - С. 328-339.
  20. Тези наукових доповідей
  21. (2009) Музика, живопис, скульптура у новелах М. Коцюбинського (на прикладі новели «Intermezzo») // Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», що відбулася в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику М. Коцюбинського 16–17 вересня 2009 р. до 145-річчя від дня народження М. Коцюбинського. - 2009. – С. 23-28.
  22. (2015) Документальні колекції інституту президентства країн світу: специфіка представлення // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2015 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. − С. 86−92.
  23. (2015) Повышение квалификации библиотечных кадров − важнейший фактор развития Библиотек в современном мире // VII Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Библиотека в XXI веке: аспекты развития», 29−20 октября 2015 г., Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.
  24. (2017) Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, як чинник професійної підготовки бібліотечних кадрів // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 117–118.
  25. (2018) Імпресіоністичні риси у творчості композитора В. Барвінського та прозаїка М. Коцюбинського у зіставному ключі // Сто років Академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. − Київ : 2018. − С. 52−53.
  26. (2019) Слово як інструмент створення виражального пейзажу у художньому тексті М. Коцюбинського // Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку.− Київ : 2019. − С. 32−33.
  27. (2021) Бібліотека як соціальний інститут, феномен культури // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.) – Київ: НБУВ, 2021. – 806 с С.648–652.
  28. (2021) Особливості взаємовпливу живопису та літератури у творчому доробку М. Коцюбинського» // Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації / Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури, 25 травня 2021 р.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського