До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГОРБАЧ Тимур Сергійович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/950189

 

ГОРБАЧ Тимур Сергійович


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ джерелознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: середньовічна історія країн Центрально-Східної Європи.
Контактна інформація: , tamerlangorbach@gmail.com
Дати життя:14.10.1986, м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2009Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, всесвітня історія
2012Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка, історичний факультет
Науковий ступінь:
2013кандидат історичних наук; тема дисертації: «Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ – ХV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин»
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 01.10.2013
Професійна діяльність:
з 22.10.2012 до 30.09.2013 провідний науковий співробітник науково-експозиційного відділу Музею книги і друкарства України
01.10.2013молодший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
з 17.03.2014старший науковий співробітник
Дослідницькі стипендії та гранти:
2016Лауреат IX Едиції Стипендіального Фонду Музею історії Польщі у Варшаві (тема дослідження: «Kwestia stosunków Zakonu Krzyżackiego a Rusi Halicko-Włodzimierskiej i roli Królestwa Polskiego w tych stosunkach»)
2016–2018учасник стипендіальної програми НАН України для молодих учених


Інформаційні
ресурси:
Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864 – 25.04.1913) – 150-річчя з дня народження
Таранушенко Стефан Андрійович (1889–1976) : мистецтвознавець, музейний працівник
Стебницький Петро Януарійович (1862-1923) – український громадсько-політичний діяч, вчений, публіцист
Микола Зеров: повернення із забуття. Виставка до 125-річчя від дня народження видатного українського поета
Дмитро Яворницький: дослідник запорозького козацтва. Виставка до 160-річчя від дня народження видатного українського історика, археолога, фольклориста
Павло Миколайович Попов (1890-1971). Виставка до 125-річчя від дня народження
ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ (14.02.1866 – 03.10.1935) – український історик-правознавець, державний та громадський діяч, Президент Української Академії Наук
НАДІЯ СУРОВЦОВА-ОЛИЦЬКА (18.03.1896-13.04.1985). Виставка до 120-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки, громадської та політичної діячки
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – будівничий української державності. Виставка до 150-річчя від дня народження видатного українського історика, письменника, публіциста, громадського та політичного діяча
До 100-річчя Національної академії наук України
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2013) Польща і Тевтонський Орден у XIII-XV ст.: військово-дипломатичний аспект відносин.- Дисертація канд. іст. наук: 07.00.02, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013.- 180 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2017) Inter pacem et bellum: Польща і Німецький орден у ХІІІ - на початку ХV ст. / відп. ред. М.О. Рудь; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 2017. – 200 c..
 4. Довідники, покажчики, каталоги
 5. (2014) Архів українських філологів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2014. – 304 c..
 6. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с..
 7. Статті
 8. (2010) Польський хрестоносний рух у Пруссію першої третини ХІІІ ст. та його політичні наслідки // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . - Київ, 2010. - Т. 20. – С. 39-51.
 9. (2011) Комплекс захисного та наступального озброєння рицарів Польського Королівства в Грюнвальдській битві 1410 р. // Університет. - Київ, 2011. - 5 (43). – С. 89-96.
 10. (2011) Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. - Київ, 2011. - Вип. 105. – С. 13-15.
 11. (2012) Взаємовідносини Польського Королівства з Тевтонським Орденом у першій третині ХІV ст. // Гілея. - Київ, 2012. - Вип. 58 (№ 3). – С. 210-218.
 12. (2014) З невиданої спадщини видатного мовознавця: стаття А.О. Білецького «Σαστήρ – vox obscura» // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2014. - Вип. 18. – С. 576-583.
 13. (2015) Науковий шлях С. З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Т. С. Горбач // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 100-107..
 14. (2016) Участь польського рицарства у райзах Німецького ордену на Литву в останній третині ХІV ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - Чернівці, 2016. - Вип. 2 (42). – С. 208-220.
 15. (2017) Руське королівство й Німецький орден за часів Юрія ІІ // Український історичний журнал. - Київ, 2017. - № 2. – С. 19-32.
 16. Тези наукових доповідей
 17. (2011) Взаємовідносини Тевтонського Ордену з польськими князівствами на тлі поморсько-орденського конфлікту 1236–1243 рр. // Дні науки історичного факультету: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 20-річчю Незалежності України. - Київ, 2011. - Вип. ІV: у 6 ч. – Ч. 6. – С. 23.
 18. (2012) Прусский вопрос во внутренней и внешней политике Польши первой трети ХІІІ в. // Материалы VII и VIII Всероссийских научных конференций «Чтения памяти профессора В.Ф. Семенова» («Семеновские чтения»). - Москва :Прометей, 2012. – С. 86-92.
 19. (2012) Справа Польського Королівства і Тевтонського Ордену на Констанцькому соборі (1414–1418) // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. - Київ, 2012. - Вип. V: у 7 ч. – Ч. 6. – С. 6-7.
 20. (2016) Дипломатичне протистояння Польського королівства і Німецького ордену на Вроцлавському рейхстазі (1419–1420)//Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: Матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2016 р.).


©   Тимур Горбач, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського