До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Зубкова Н. М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001851


Тип реcурсу:
 Книга  монографія
  

Назва(и):
АРХІВ І БІБЛІОТЕКА ВИДАТНОГО ДІЯЧА УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Б. Д. ГРІНЧЕНКА
Автор(и):
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2008
ISBN:
DOI:

У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Б.Д. Грінченка. Архів та книжкове зібрання Б.Д. Грінченка розглянуті як комплексне культурно-історичне явище, вивчені їх місце й роль у формуванні духовності українського суспільства. Визначено шляхи впровадження Б.Д. Грінченком ідеї народної просвіти через розвиток національної мови, його внесок у теорію та практику бібліотечної і видавничої справи в Україні. Встановлено основні напрями діяльності просвітницьких установ України задекларованого періоду.

Розраховано на істориків, бібліотекознавців, архівознавців, джерелознавців, культурологів, філологів, а також на широке коло дослідників, які


Опис документа:

Зубкова, Наталія Михайлівна. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка : з фондів НБУВ / Н. М. Зубкова; А. Дубровіна (відпов. редактор); Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – Київ: НБУВ, 2008. – 178 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001851


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського