До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Щеколдіна Н. О. Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври («Кужбушки») з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Частина І :  Друкована графіка західноєвропейських шкіл XVI–ХVIII століть (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003841


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
АЛЬБОМИ НАВЧАЛЬНИХ МАЛЮНКІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ («КУЖБУШКИ») З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Частина І : ДРУКОВАНА ГРАФІКА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ШКІЛ XVI–ХVIII СТОЛІТЬ
Автор(и):
ЩЕКОЛДІНА Наталія Олексіївна
Дата(и):2019
ISBN:
DOI:

Наукове видання "Друкована графіка західноєвропейських шкіл XVI–ХVIII століть" є першим із серії каталогів, що репрезентуватимуть колекцію альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр XVI–XVIII ст. та малюнків учнів і наставників іконописної і малярської майстерні Києво-Печерської лаври, яка має назву "Кужбушки" (від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з малювання) і зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України. Видання залучає до наукового обігу описання альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр XVI–XVIII ст. (близько 2000 одиниць) різними техніками.


Опис документа:

Щеколдіна, Наталія.
Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври («Кужбушки») з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : наук. кат.: у двох част. / авт.-укл. Н. О. Щеколдіна, Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису
Частина І : Друкована графіка західноєвропейських шкіл XVI–ХVIII століть / Н. О. Щеколдіна. – Київ. – 2019. – 568 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003841


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського