До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЩЕКОЛДІНА Наталія Олексіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/221759

 

ЩЕКОЛДІНА Наталія Олексіївна


молодший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ фонду юдаїки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: науково-практична та методична робота, опрацювання фонду та колекцій Інституту, історія друкованої графіки, зокрема вивчення історії формування фонду «Кужбушки» (ф. 229), розробка методичних рекомендацій зі створення інформаційних ресурсів на фонд, уніфікація описів та введення інформації до спеціалізованих БД ІР, введення метаданих до цифрових об‘єктів ЦБ НБУВ.
Контактна інформація: +38 (044) 234-82-56, yns2004@ukr.net
Дати життя:29.12.1950, Київ, Україна
Освіта:
1973Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет романо-германської філології
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991
Професійна діяльність:
1973-1989Київський музей західного та східного мистецтва (заввідділом графіки)
1989-2003Національний науково-дослідний реставраційний центр України (головний зберігач)
з 2001за сумісництвом у секторі сходознавства (зараз відділ фонду юдаїки)
з 10.11.2003 молодший науковий співробітник


Публікації:
  Довідники, покажчики, каталоги
 1. (2000) Відреставровані твори з музеїв України : каталог виставки / уклад. Г. Бєльчикова, Н. Бредіс, Н. Лозова, Н. Щеколдіна. Київ : ННДРЦУ, 2000. 60 с.
 2. (2006) Український портрет XVI–XVIII століть : каталог-альбом / авт.-уклад.: Г. Бєлікова, Л. Членова ; авт. каталогу: В. Делюга, Н. Щеколдіна та ін. 2-е вид. Хмельницький : Галерея, 2006. 352 с.
 3. (2007) Культур-Ліга : художній авангард 1910–1920-х років : альбом-каталог / упоряд. Г. Казовський ; уклад. Н. Щеколдіна ; наук. ред. С. Захаркін, І. Сергєєва ; Нац. худож. музей України, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ : Дух і Літера, 2007. 216 c.
 4. (2015) Колекція альбомів (Кужбушки) XVIII ст. Києво-Печерської (Лаврської) іконописної школи // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису. Київ, 2015. С. 246–247..
 5. Науково-методичні матеріали
 6. (2006) Збірник науково-методичних матеріалів «Українська музейна енциклопедія» / Мін. культури і туризму України, Національний музей історії України ; авт.-упоряд.: М.М. Варшавська, С.Я. Івахно, Е.М. Піскова, Л.Д. Федорова, Н.О. Щеколдіна ; ред. Е.Я. Уманцева. Київ : Мін. культури і туризму України, 2006. 155 с.
 7. Тези наукових доповідей
 8. (1998) Петро Іванович Кодьєв – перший директор реставраційних майстерень // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : Міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 трав. 1998 р. : матеріали та тези доповідей. Київ, 1998. С. 153–155. (Співавтор – О.В. Сторчай).
 9. (1998) Профессия консерватор-реставратор в США // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : Міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 трав. 1998 р. : матеріали та тези доповідей. Київ, 1998. С. 178–181. (Соавтор – О.В. Сторчай).
 10. (1999) Создание автоматизированной информационной системы поиска, обработки данных, учета, хранения, реставрации западноевропейской, русской, украинской, печатной графики в собраниях Украины // Музей на рубежі епох : минуле, сьогодення, перспективи : матеріали ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. / МКіМ України, НМІУ. Київ, 1999. С. 44–45. (Соавтор – О.В. Сторчай).
 11. (2002) Новые исследования живописных произведений Давида Бурлюка из собраний Украины в ННИРЦУ // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства : VI науч. конф. : материалы / Государственная Третьяковская галерея, Объединение «Магнум Арс». Москва, 2002. С. 141–143. (Соавторы – Л. Лугина, М. Сердюков).
 12. (2003) Некоторые технологические особенности картин В.В. Верещагина из собрания Николаевского художественного музея // Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 трав. 2003 р. : матеріали та тези доповідей. Київ, 2003. С. 188–191. (Соавтор – В.А. Распопина).
 13. (2005) Грунты и пигменты в произведениях Р.Г. Судковского // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток : П’ята Міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали та тези доповідей. Київ, 2005. С. 250–251. (Соавтор – В.А. Распопина).
 14. (2005) Художник, которого помнят. Амшей Маркович Нюрнберг // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конференції, 24–26 серп. 2004 р. Київ, 2005. С. 407–409.
 15. (2017) «Bibliotheca Harkaviana» – декілька раритетів з бібліотеки А.Я. Гаркаві // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2017. С. 192–195.


©   Наталія Щеколдіна, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського