До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Народна культура, фольклор і мова українців Канади (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004203


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог, Довідник
  

Назва(и):
НАРОДНА КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР І МОВА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ
Автор(и):
СОЛОНСЬКА Наталія Гаврилівна
БОРИСОВИЧ Галина Олександрівна
Editors:
АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна
СИМКОВИЧ В. Ю.
Дата(и):2021
ISBN:
DOI:

У покажчику, який презентує літературу із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із заявленої теми, представлено бібліографічні описи книг і статей, в яких відображено історію, стан і проблеми народної культури, мови, фольклору канадських українців, що набули дещо відмінних від культури історичної батьківщини рис; подано також бібліографічні описи опублікованих досліджень вітчизняних та канадсько-українських учених із зазначених проблем. Допоміжні покажчики: іменний, назв, алфавітно-предметний; періодичних та продовжуваних видань, географічних назв; видавництв і видавничих організацій Канади, які друкували праці з пропонованої теми.

Видання призначене для мовознавців, етнологів, фольклористів, культурологів, політологів, емігрантологів, працівників інформаційно-бібліотечної сфери, педагогів та широкого кола читачів.


Опис документа:

Народна культура, фольклор і мова українців Канади : анотований бібліографічний покажчик видань із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; ред.: Т. Д. Антонюк, В. Ю. Симкович. – Київ: НБУВ, 2021. – 518 с. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004203


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського