До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СОЛОНСЬКА Наталія Гаврилівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/527531

 

СОЛОНСЬКА Наталія Гаврилівна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ зарубіжної україніки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Solonska Nataliia (eng)
 • Солонская Наталия Гавриловна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Українознавство, зарубіжна україніка, емігратознавство, канадознавство, слов`янознавство, бібліографознавство, історія бібліотек України, софієзнавство.
  Контактна інформація: , solonska@nbuv.gov.ua
  Дати життя:02.05.1948
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  1997кандидат історичних наук; тема дисертації: «Бібліологічні вісті» як явище української книгознавчої думки»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
  Професійна діяльність:
  1992, грудень – 1993, листопаднауково-видавничий відділ, відповідальний секретар журналу «Бібліотечний вісник»
  1993, листопад – 1998, квітень науково-видавничий відділ, заступник головного редактора
  1998, квітень – 2002, березень науково-видавничий відділ, завідувач
  2002, березень – 2002, квітеньКультурно-просвітницький центр, старший науковий співробітник
  2002, квітень – 2003, грудень відділ бібліотекознавства, старший науковий співробітник
  2003, грудень – 2005, груденьКультурно-просвітницький центр, в. о. керівника
  2005, грудень – 2014, березеньКультурно-просвітницький центр, керівник
  2014, березень – по т. ч.відділ зарубіжної україніки Інституту книгознавства, старший науковий співробітник
  Наукові проекти:
  «Українська канадіана»
  «Росія – Україна: погляд українського зарубіжжя»
  Додаткові посади та обов`язки:
  учений секретар Українського комітету славістів
  член Українського комітету славістів
  член Ученої ради НБУВ
  член редколегії журналу «Бібліотечний вісник»
  член редколегії «Наукових праць НБУВ»
  член редколегії наукового збірника «Слов`янські обрії»
  член редколегії наукового збірника «Україна – Монголія: 800 років у контексті історії»
  член редколегії наукового збірника «Туреччина: історія культурних зв’язків та співробітництва на сучасному етапі»
  член редколегії наукового збірника «Україна в глобалізованому світі»
  Відзнаки та нагороди:
  грамота Президії НАН України
  грамота Київської міської адміністрації
  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Українська канадіана: до 125-річчя поселення українців у Канаді». Київ: НБУВ, 2016
  Електронна книжкова виставка «Журнали наукового спрямування української діаспори з фонду ВЗУ ІК НБУВ в контексті вітчизняного книгознавства». Київ: НБУВ
  Електронна книжкова виставка «Фольклор канадських українців як запорука збереження рідної мова (до Дня української писемності і мови)». Київ: НБУВ
  Електронна книжкова виставка «Дитяча книга української діаспори» (До міжнародного дня захисту дітей)». Київ: НБУВ, 2018
  Електронна книжкова виставка «Гумор і сатира українців Канади (До міжнародного дня сміху)». Київ: НБУВ, 2021
  Електронна книжкова виставка «Слов`янознавство в Канаді: український фольклорист Богдан Медвідський». Київ: НБУВ, 2021
  Електронна книжкова виставка «Україномовна проза Канади (цикл «Українська художня література Канади із фондів ВЗУ ІК НБУВ»)» до Дня української писемності та мови 2021 р. Київ: НБУВ, 2021
  Електронна книжкова виставка «Дитяче читання в українському зарубіжжі. До Дня Святого Миколая» (цикл «Художня література українських діаспор із фондів ВЗУ ІК НБУВ»)». Київ: НБУВ, 2021
  Електронна книжкова виставка «Українська вишивка в Канаді». Київ: НБУВ, 2022
  Електронна книжкова виставка «Софія Київська - частина української історії». Київ: НБУВ, 2022
  Електронна книжкова виставка «Ми не розлучалися з тобою, Україно» (до Дня незалежності України). Київ: НБУВ, 2022
  Електронна книжкова виставка «14 жовтня – День захисника України:«За свій рідний край, за стрілецький звичай»». Київ: НБУВ, 2022
  Електронна книжкова виставка «Хліб наш насущний» (цикл: «Кулінарна культура українських діаспор»). Київ: НБУВ, 2022
  Електронна книжкова виставка «Історія української еміграції до Канади в споминах учасників подій». Київ: НБУВ, 2023
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1997) "Бібліологічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20- початку 30-х років ХХ століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Солонська Наталія Гаврилівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 23 с.
  2. (1997) "Бібліологічні вісті" як явище української інтелектуальної книгознавчої думки 20- початку 30-х років ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Солонська Наталія Гаврилівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 187 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2011) Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі [Текст] : зб. наук. пр. / Посольство Турец. Республіки в Україні [та ін.] ; [упоряд.: О. Дерменджі та ін.]. - Київ, 2011. – 294 с.
  5. Довідники, покажчики, каталоги
  6. (1998) Джерела українознавства [Текст] / Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського АН УРСР [та ін.]. - Київ, 1990 . Вип. 2 : Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань. – Київ, 1998. – 130 с.
  7. (2005) Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки: каталог книжкової виставки. – Київ, 2005. – 109 с.
  8. (2006) Нікола Тесла – геній XX століття: каталог книжково-інформ. виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – 15 с.
  9. (2007) Джалаліддін Румі та його епоха: каталог книжкової виставки з фондів НБУВ. – Київ, 2007. – 51 с.
  10. (2008) Блаже Рістовскі: каталог книжково-інформ. виставки із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 14 с.
  11. (2008) Видатний український учений-правознавець Леонід Петрович Юзьков (1938–1995): каталог книжково-інформ. виставки з фондів НБУВ. – Київ, 2008. – 12с.
  12. (2008) Геортологія // Спеціальні історичні дисципліни: Довідник. – Київ, 2008. – С. 139-146.
  13. (2008) Кочо Рацин. Перші переклади українською мовою: збірник. – Київ, 2008.
  14. (2011) Блаже Ристовски. Каталог книжно-информативната изложба од Националта библиотека на Украина "В. И. Вернадски" : по повод 80-годишнината од рагањето. – Київ, 2011. – 25 с.
  15. (2012) Зінаїда Павлівна Тулуб (1890-1964): біобібліогр. покажч. – Київ, 2012. – 144 с.
  16. (2017) Українська канадіана: анотований покажчик видань з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 172 с.
  17. (2021) Народна культура, фольклор і мова українців Канади: анотований бібліографічний покажчик видань із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 518 с.
  18. Документальні публікації
  19. (1994) З історії бібліотечного краєзнавства в ЦНБ: Документи з архіву бібліотеки // Бібліотечний вісник – Київ, 1994. – №5/6. – С. 17–18.
  20. (1995) ВБУ: 16 квітня 1919 р. // Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 2. – С. 7-8.
  21. (1995) Міністр фінансів УНР // Бібліотечний вісник – Київ, 1995. – №.6. – С. 15–19.
  22. (1996) До історії книжкової торгівлі 20-30-х років в Україні (на матеріалах журналу "Бібліологічні вісті" та рукописах Л. Биковського) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 5. – C. 12-21.
  23. (1997) Маслов С. Слово-відповідь на ювілейному засіданні в Київському державному університеті 3(16) листопада 1940 р. / підгот. до друку // Перші книгознавчі читання: зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 97–101.
  24. (1999) Биковський Л. У. Історія книжної торгівлі в Росії / підгот. до друку. комент. // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 313–318.
  25. (1999) Биковський Л. У. Історія української преси / підгот. до друку, комент. // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 300–312.
  26. (1999) Биковський Л. У. Ціна на книгу / підгот. до друку. Комент. // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 319–322.
  27. (1999) Невідома праця Л. Биковського „Книгодрукування на Вкраїні” / підгот. до друку. Комент. // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 247–251.
  28. (1999) Полонська-Василенко Н. Д. “Київ” “Стольний град” Володимира та Ярослава: доп., прочитана на засіданні пленуму Музею-архіву переходової доби історії Києва 12 серпня 1942 р.: підгот. до друку // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 327-354.
  29. Статті
  30. (1993) Яким шляхом іти далі ... // Бібліотечний вісник. – Київ, 1993. – № 5-6. – C. 36-46.
  31. (1994) Переднє слово / Антонович Д. Київ. – Нью-Йорк; Відень; Київ, 1994. – С. 3–6.
  32. (1994) У перспективі-співробітництво // Бібліотечний вісник. – Київ, 1994. – № 3. – C. 28.
  33. (1995) Ігор Юхновський: "Всі зрушення почнуться з бібліотек ..."// Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 5. – C. 23-25.
  34. (1995) Автор – Георгій Нарбут // Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 2. – C. 31.
  35. (1995) Григорій Сковорода і книга. Коло читання філософа // Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 1. – C. 22-27.
  36. (1995) Міністр фінансів УНР // Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 5. – C. 15-18.
  37. (1996) Leserfruechte і Дмитро Чижевський // Бібліотечний вісник. – Київ,1996. – № 2. – C. 22-23.
  38. (1996) Українська книжкова торгівля: аспекти, проблеми, досвід 20-30-х років (на матеріалах "Бібліологічних вістей" та іншої фахової преси) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 6. – C. 23-29.
  39. (1997) До історії української періодичної преси // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 2. – C. 29-36.
  40. (1997) До історії української періодичної преси // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 3. – C. 29-32.
  41. (1997) Перші книгознавчі читання в НБУВ / Г. Ковальчук, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 5. – C. 36-37.
  42. (1997) Питання каталогізації за поглядами дослідників і фахівців 20-х - початку 30-х років (на матеріалох "Бібліологічних вістей" і "Журналу бібліотекознавства та бібліографії") // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 5. – C. 21-26.
  43. (1997) Сергій Маслов – „будівничий на полі книгознавства” // Перші книгознавчі читання: зб. наук. пр. – Київ, 1997. – С. 48-69.
  44. (1997) “Бібліологічні вісті” як явище української інтелектуальної і книгознавчої думки: аспекти діяльності // Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку: зб. наук. ст. – Київ, 1997. – С. 138-142.
  45. (1998) Всенародна бібліотека України у фаховій періодиці 20-30-х років // Бібліотечний вісник. – Київ,1998. – № 4. – C. 35-40.
  46. (1998) Вступ та коментарі до невідомої праці Л. Биковського «Книгодрукування на Вкраїні» // Книгознавчі читання. – Київ, 1998. – Вип. 2. – 57 с.
  47. (1998) До питання про історію дослідження української періодичної преси (вступ. ст.) // Джерела українознавства. Вип. 2. Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань. – Київ, 1998. – С. 3-5.
  48. (1998) Літописознавство в Україні 50–90-х рр.: анот. огляд матеріалів “Українського історичного журналу” (1957–1998) // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1998. – Вип. 3. – С. 120-145.
  49. (1998) Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919-1998) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 5. – C. 38-49.
  50. (1998) Преса як напрям інформаційної діяльності НБУВ // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 55-63.
  51. (1998) Українська книгознавча преса як джерело для створення Українського біографічного словника („Бібліологічні вісті”, 1923–1930) // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – Київ, 1998. – Вип. 1 – С. 425-430.
  52. (1999) Вступ. // Полонська-Василенко Н. Д. “Київ” “Стольний град” Володимира та Ярослава: доп., прочитана на засіданні пленуму Музею-архіву переходової доби історії Києва 12 серпня 1942 р. та підгот. до друку // Наукові праці НБУВ. – Київ,1999. – Вип. 2. – С. 327-354.
  53. (1999) „Бібліологічні вісті” як осередок української інтелектуальної та книгознавчої думки 20-х – 30-х років XX століття // Наукові праці НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 11-44.
  54. (2000) Питання розвитку бібліотечної справи в Україні на сторінках "Українського історичного журналу” (1957 - 1998): огляд статей // Бібліотечний вісник. – Київ, 2000. – № 1. – C. 25-31.
  55. (2001) 925 років визначній давньоруській пат'ятці - Збірнику Святослава 1076 / М. Пещак, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 6. – C. 52-53.
  56. (2001) Автори книг бібліотеки Ярослава Мудрого: біогр. матеріали // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 333-384.
  57. (2001) Від бібліотеки Ярослава Мудрого – до Національної бібліотеки / Н. Г. Солонська, В. Г. Попроцька // Дивослово. – Київ, 2001. – № 10. – С. 66-70.
  58. (2001) Літописні джерела до історії формування бібліотеки Ярослава Мудрого // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомч. зб. наук. пр. Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. – Київ, 2001. – С. 209-232.
  59. (2001) Сучасна українська наукова преса і її роль у поширенні наукових знань // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: наук. пр. та матеріали конф. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 333-384.
  60. (2003) Академік Олексій Онищенко – учений, організатор науки, культуролог, бібліотекознавець: До 70-річчя від дня народження / Н. Г. Солонська, А. Г. Бровкін // Архівознавство, археографія, джерелознавство: зб. наук. пр. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 189-207.
  61. (2003) Бібліотека Ярослава Мудрого як "поле документації" та як архів епохи Київської Русі // Архіви України. – Київ, 2003. – № 1-3(251). – C. 107-127.
  62. (2003) Бібліотекарі Каллімах, Костянтин Філософ. Книжник Іларіон: освіта, вчителі та професійне кредо // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2003. – № 2. – С. 38–44.
  63. (2003) Давньоруські школи: від Володимира Святого до Ярослава Мудрого (до питання про початок освіти в Київській Русі) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2003. – № 4. – С. 13-22.
  64. (2003) Збірник Святослава 1073 року як джерело для вивчення і реконструкції фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого (до 930-річчя від часу створення) // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2003. – № 7. – С. 37-40.
  65. (2003) К истокам духовного образования: роль библиотеки Ярослава Мудрого // Вторые Лихудовские чтения: сб. ст. – Великий Новгород, 2003. – С. 1-3.
  66. (2003) Комунікативні зв’язки в аспекті комплектування бібліотечних фондів / Н. Г. Солонська, Л. П. Карпова // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 134-143.
  67. (2003) Науковий доробок Михайла Брайчевського через призму реконструкції фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Київ, 2003. – ч. 1. Число10. – С. 70-88.
  68. (2003) Щодо створення зведеного каталогу давньоболгарських джерел, які знаходилися в імовірному фонді бібліотеки Ярослава Мудрого // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 10. – C. 32-37.
  69. (2004) Історія бібліотек України в контексті культурології (на прикладі бібліотеки Ярослава Мудрого) // Збірники наукових працьНауково-дослідного інституту українознавства. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 237-246.
  70. (2004) Бібліотека Ярослава Мудрого в працях вітчизняних науковців (1918 р. – 10-ті роки XXI століття) // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ, 2004. – Вип. 14. – С. 4-31.
  71. (2004) Бібліотека Ярослава Мудрого в працях вітчизняних науковців (1918 р. – 10-ті роки XXI століття) // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ, 2004. – Вип. 14. – С. 4-31.
  72. (2004) Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі (XI століття) // Cіверянський літопис. – Чернігів, 2004. – № 4. – С. 4-12.
  73. (2004) Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 6. – C. 2-12 .
  74. (2004) Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2004. – Вип. 9. – C. 71-87.
  75. (2004) Прагнення до істини: 1941–1964 рр. як період бібліотечного процесу в Україні // Український історичний журнал. – Київ, 2004. – № 6.
  76. (2004) Реконструкция фонда библиотеки Ярослава Мудрого // Вестник Библиотеки Ассамблеи Евразии. – Москва, 2004. – № 2. – С. 44-48.
  77. (2004) Реконструкція Бібліотеки Ярослава Мудрого – сучасний погляд на проблему // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 434-448.
  78. (2004) Роль ВУАН та Михайла Грушевського у виданні тексту “Руської Правди” // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 71-88.
  79. (2004) Стародавні бібліотеки Київської Русі в контексті спеціальних історичних дисциплін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. зб. наук. пр. – Київ, 2004. – Ч. 1; Число 12. – С. 66-82.
  80. (2004) Ярослав Мудрий – державний діяч, книжник // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2004. – № 5. – С. 53-57.
  81. (2005) Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 6. – C. 3-9.
  82. (2005) Бібліотека Ярослава Мудрого як пам’ятка давньоруської культури і духовності. Актуальність реконструкції в XXI столітті // Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива: матеріали науково-практ. конф.; Нац. акад. упр-ня. – Київ, 2005. – С. 151-154.
  83. (2005) Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 443-447.
  84. (2005) Бібліотеки Київської Русі та давньоруська писемність у науковому доробку Михайла Максимовича // Історіографічні дослідження в Україні. Михайло Максимович і українська історична наука: матеріали круглого столу, проведеного в Ін-ті історії України НАН України 10 лист. 2004 р. з нагоди 200-річчя від дня народження М. О. Максимовича. – Київ, 2005. – Вип. 16. – С. 4-31.
  85. (2005) Бібліотечна культура та книжкове надбання Київської Русі в контексті церковно-релігійної процесу епохи: історико-географічний зріз // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр.: у 2 ч.; ч. 1: на пошану акад. НАН України, Героя України, д. і. н., проф. П. Т. Тронька з нагоди 90-річчя від дня народження. – Київ, 2005. – Число 12, ч. 1. – С. 52-78.
  86. (2005) Давньоруська бібліотека як поліфункціональна система та як утворення в системі культури Київської Русі // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2005. – № 60, Т. 1. – С. 9-20.
  87. (2005) Дипломатичний архів бібліотеки Ярослава Мудрого. Спроба реконструкції // Україна дипломатична. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 240-265.
  88. (2005) Книжна культура Київської Русі та Бібліотека Ярослава Мудрого в контексті наукових поглядів Михайла Грушевського (на матеріалах фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2005. – № 100, Т. 2. – С.1-7.
  89. (2005) Моделювання бібліотек Київської Русі як метод наукового вивчення історичного об’єкта в контексті знань про минуле (на прикладі бібліотеки Ярослава Мудрого) // Рукописна та книжкова спадщина. – Київ, 2005. – Вип. 10.
  90. (2005) Науково-просвітницька діяльність бібліотек: аспекти формування комунікаційних зв’язків // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 702-717.
  91. (2005) Організації безпеки та співробітництва в Європі - 30 років / Н. Солонська, Т. Середа // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 6. – C. 50 .
  92. (2005) Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований / А. С. Онищенко, Н. Г. Солонская, Д. В. Айдачич // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2005. – Вып. 3. – С. 335-343.
  93. (2006) Бібліотека Ярослава Мудрого в історії староболгарської літератури // Болгарський щорічник. – 2006. – Т. 6. – С. 48-58.
  94. (2006) Міжнародна наукова конференція "Слов’янство і національно-культурні процеси ХХІ століття” // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 3. – C. 56-58.
  95. (2006) Пам’ятки давньоруської книжності з Бібліотеки Ярослава Мудрого і видання перших українських друкарень // Рукописна і стародрукована книга: зб. ст. Міжнар. наук. конф. (XII Федоровський семінар). Львів. 23–25 квіт. 2004. – Львів, 2006. – С. 48-58.
  96. (2007) Історія давньоруських бібліотек у контексті наукових поглядів Михайла Грушевського // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2007. – № 100. – С. 37-44.
  97. (2007) Давньоруська література ймовірного фонду києворуських бібліотек: проблеми видання в Україні в 20–30-х рр. XX ст. // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2007. – № 2 (46). – С. 88-98.
  98. (2007) Давньоруські книгозбірні в системі інфосередовища міст Київської Русі (на прикладі Бібліотеки Ярослава Мудрого) // Зб. наук. пр. XIII Міжнар. наук. конф. «Слово о полку Ігоревім» та його епоха»; 7–9 черв. Суми – Путивль. – Суми, 2007. – С. 126-132 .
  99. (2007) Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2007. – № 12. – С. 39-45.
  100. (2008) Бібліотека Ярослава Мудрого як артефакт збереження та використання документальної пам’яті християнства // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-28.
  101. (2008) Бібліотека Ярослава Мудрого. Спроба реконструкції // Слов’ян. обрії. Вип. 2. XIV Міжнар. з’їзд славістів. – Київ, 2008. – С. 617-631.
  102. (2008) Давня болгарська книга та її місце у формуванні фондів києворуських бібліотек // Слов'янський збірник. – Одеса, 2008.
  103. (2008) Книжные выставки как составляющие информационной деятельности национальных библиотек // Книга – источник культуры. Проблемы и методы исследования: материалы Междунар. науч. конф. Минск, 25–27 нояб. 2008 г. / МААН; Совет по книгоизданию; НАН Белоруси; РАН; ЦНБ Белоруси им. Я. Коласа; Науч. центр исслед. истории кн. культуры. – Москва; Минск, 2008. – С. 303-309.
  104. (2008) Міжнародний електронний каталог пам’яток бібліотечно-інформаційної культури в контексті інформаційної цивілізації // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 223-230.
  105. (2008) Теоретико-методологічні засади вивчення давньоруських бібліотек // Слов’янський світ. – Київ, 2008. – Вип. 6. С. 1-29.
  106. (2009) Бібліотека Ярослава Мудрого як джерело історії та культури Київської Русі // Сіверщина в історії України: зб. наук. пр. Матеріали Восьм. науково-практ. конф. «Сіверщина в історії України», м. Глухів, 15–16 жовт. 2009 р. – Київ, 2009. – С. 50-51.
  107. (2009) Джерельна база дослідження поліфункціональних бібліотек (на прикладі Бібліотеки Ярослава Мудрого) // Сучасна бібліотека як науково-інформаційний та культурно-просвітницький центр місцевої громади: матеріали Всеукр. науково-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 108-117.
  108. (2009) Дослідження Бібліотеки Ярослава Мудрого як підґрунтя вивчення історії бібліотек України // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє». Тематика: Історія бібліотек як актуальний напрям наукових досліджень. – Київ, 2009.
  109. (2009) Креативний інформаційний ресурс у контексті соціальних комунікацій // Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теор. зб. (матеріали Першої міжнар. конф., 19–20 лют. 2009 р. – Запоріжжя, 2009. – С. 313-316.
  110. (2009) Модели библиотечных книжных выставок как их теоретическое воспроизведение // Материалы 12-й Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения «Наука о книге. Традиции и инновации»; Москва. 28–30 апр. 2009 г.; к 50-летию сб. «Книга. Исследования и материалы»: в 4 ч. – Москва, 2009. – Ч. 2. – C. 62-64.
  111. (2009) Міжнародна наукова конференція "Книга — джерело культури. Проблеми і методи дослідження" // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 1. – C. 43-47.
  112. (2010) «Головним партнером України в творенню чорноморської дійсності є безперечно Туреччина»… // Україна – Туреччина: історія культурних зв’язків та співробітництва на сучасному етапі: зб. наук. пр. – Київ, 2010. – С. 27-31.
  113. (2010) Веніамін Кордт — організатор бібліотечної справи // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2010. – № 11. – C. 32-34.
  114. (2010) Ключове слово — книга (слідами віртуальної бібліотеки Миколи Гоголя) // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2010. – № 5. – C. 39-42.
  115. (2010) Книжна культура Київської Русі та грецька перекладна література X–XII ст. // Сіверщина в історії України: зб. наук. пр.; Нац. заповідник «Глухів» «Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. тов-во охорони пам’яток історії та культури. – Київ; Глухів, 2010. – Вип. 3. – С. 98-102.
  116. (2010) Ядро фондів давніх слов’янських бібліотек як підгрунтя формування слов’янського національного ідентитету // Слов'янські обрії. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 124-147.
  117. (2011) Князівська бібліотека XI століття в Києві: до 1000-річчя Софійського собору // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2011. – № 11. – C. 41-43.
  118. (2011) Рукописні книги природознавчого змісту з імовірного фонду Бібліотеки Києво-Софійського собору: історико-бібліогр. ресурс // Слов'янські обрії. – Київ, 2011. – № 4. – С. 301-310.
  119. (2011) Электронные книжные выставки как средство виртуальной библиокоммуникации // Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: материалы Междунар. науч. конф. Киев, 4–6 окт. 2011 г. – Киев, 2011. – С. 166–169.
  120. (2012) Історико-бібліографічні методи вивчення книжного знання Київської Русі // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві. до Дня української писемності та мови; Головне упр-ня культури Київ. міськ. держ. адмін.; Музей книги і друкарства України. – Київ, 2012.
  121. (2012) Бібліографічна евристика складових ядра ймовірного фонду княжої бібліотеки XI століття Київського Софійського собору // Православ’я в Україні: зб. матеріалів 2-ї Всеукр. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 483–492.
  122. (2012) Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу / Н. Солонська, Ю. Мордвінов // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2012. – Вип. 34. – C. 150-155.
  123. (2012) Изучение истории княжеской библиотеки XI века Софийского собора в Киеве и библиография научной книги как средство решения проблемы // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности; Междунар. науч. конф.: к 285-летию основания Академии тип. в России : материалы V Междунар. науч. конф. Москва, 22–24 окт. 2012 : в 2-х т. Т. 2. – Москва, 2012. – С. 247-251.
  124. (2012) Культурно-просветительские и научные акции как реклама библиотечной деятельности // Сахаровские чтения: сб. ст. по материалам III Междунар. научно-практ. конф. Санкт-Петербург, 20–21 янв. 2012 г. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 90-94.
  125. (2012) Модели культурно-просветительской деятельности библиотек, как способ формирования национальной идентичности // Роль и место Национальной библиотеки в социокультурном пространстве: материалы Междунар. научно-практ. конф. / Мин. культуры Респ. Башкорстан ; Нац. б-ка им. Ахмет-Заки Валиди Респ. Башкорстан. – Уфа, 2012. – С. 53-58.
  126. (2013) Библиография изданий по истории княжеской библиотеки XI столетия Киевской Руси: новый взгляд на проблему // Слов’янські обрії. – Київ, 2013. – № 6, ч.1.
  127. (2013) Бібліографічне відображення документального потоку з історії бібліотечно-книжної культури Київської Русі: нова парадигма // Слов’янські обрії. – Київ, 2013. – № 5. – С. 168-178.
  128. (2013) Интернет-презентация славянских фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в контексте развития славистики // Слов’янські обрії. – Київ, 2013. – № 7.
  129. (2013) Княжа бібліотека XI століття Київського Софійського собору як ідея книжного центру в культурі Давньоруської держави // Наук. пр. Восьм. міжнар. конгрес україністів «Тарас Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції» (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка). 21–24 жовт. 2013 р.
  130. (2013) Християнизація Київської Русі та княжа бібліотека XI століття Софійського собору: історико-бібліогр. ракурс // Православ’я в Україні: зб. матеріалів 3-ї Всеукр. наук. конф. – Київ, 2013. – С. 481–492.
  131. (2013) Християнство: історія і сучасність // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2013. – № 8. – C. 50.
  132. (2014) Книжные ресурсы истории изучения древнерусских библиотек: системный подход // Библиотека как феномен культуры: сб. материалов II Междунар. славист. конгресса; 22–23 окт. 2014 г.; Нац. б-ка Беларуси. – Минск, 2014. – С. 231-236.
  133. (2014) Научно-коммуникационная деятельность библиотек в контексте духовного единства // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: докл. Междунар. науч. конф., Минск, 3–4 дек. 2014 г. / Гос. учреждение «Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича» НАН Беларуси. – Минск, 2014. – С. 23-28.
  134. (2014) Християнська книжність XI століття Київської Русі на сторінках «Журналу Министерства Народного Просвещения»: критико-бібліогр. огляд (за фондами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Православ’я в Україні: зб. матеріалів 4-ї Міжнар. наук. конф. – Київ, 2014. – С. 740-750.
  135. (2015) Cистема справочно-библиографических документов и проблема истории изученности библиотек Киевской Руси // Науч. сб. ІІI Междунар. науч. конф. «Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов». Минск, 2015.
  136. (2015) «Моудрѣиши въсѣхъ человѣкъ»: бібліологічний огляд історії вивчення діяльності київського князя Володимира Великого (за фондами НБУВ) // Науковий збірник Київської Православної Богословської Академії; Ін-ту історії Церкви; НАН України, Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – С. 481-491.
  137. (2015) Історія книги в доповідях учасників міжнародних славістичних конференцій в Україні. 2005–2014 рр. як підґрунтя для створення єдиного книгознавчого простору // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: матеріали 5-ї і 6-ї науково-практ. конф., 10 лист. 2014 р., 9 лист. 2015 р.: до Дня української писемності та мови. – Київ, 2016. – С. 190-200.
  138. (2015) Бібліотечні пам`ятки Київської Русі: збереження національної спадщини // Наук. зб. Міжнар. науково-практ. конф Нац. авіа. ун-т; Гуман. ін- т, Каф. історії та документознавства; Ун-т «Стефана чел Маре» (Сучава, Румунія). – Київ, 2015. – С. 65-69.
  139. (2015) Виртуальный фонд как библиографическая реконструкция библиотек Софии Киевской и Софии Полоцкой // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.", Мінск, 16–17 красавіка 2015 г. – Мінск, 2015. – С. 125-130.
  140. (2015) Канадський православний журнал «Віра й культура». 1953–1960 рр. і проблеми науки // Науковий збірник Київської православної богословської академії, Ін-ту історії Церкви; НАН України; Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – С. 353-366.
  141. (2015) Книжкові виставки як напрям науково-бібліографічної діяльності українського комітету славістів та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2005–2014) // Славістична збірка. –Київ, 2015. – Вип. 1. – C. 167-181.
  142. (2015) Типологія та види журналів наукового спрямування української діаспори (за фондами Відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наук. зб. V науково-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Видавничого Дому «Академперіодика». – Київ, 2015. – С. 134-140.
  143. (2016) Каталоги канадських книгарень і діяльність видавництв української діаспори // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 190–194.
  144. (2016) Книга как исторический источник времени первого поселения украинцев в Канаде // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития / Материалы Междунар. науч. конф. – Минск, 2016. – С. 239-242.
  145. (2016) Книжкова комунікація українських іммігрантів у Канаді як засіб національного спілкування // Українознавчий альманах. – Київ, 2016. – Вип. 19. – C. 152-155.
  146. (2016) Летописная статья о крещении Киевской Руси 988 г. как свидетельство о возникновении первых древнерусских библиотек // Религия и общество – 10: сб. науч. ст. – Могилев, 2016. – С. 251-253.
  147. (2016) Наукові заходи як напрям діяльності Українського комітету славістів (2005–2014) // Славіст. зб. – Вип. 2 за матеріалами Других Міжнар. наук. Соханівських читань (м. Київ, 18 лист. 2015 р.). – Київ, 2016. – С. 155-166.
  148. (2016) Наукові заходи як напрям діяльності Українського комітету славістів (2005–2014) // Славістична збірка. – Київ, 2016. – Вип. 2. – C. 155-165.
  149. (2016) Слов’янська окремішність та акультурація перших українських переселенців до Канади // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Історія. – 2016. – Т. 282, Вип. 270. – C. 27-30.
  150. (2016) Слов’янська окремішність та акультурація перших українських переселенців до Канади // Наукові праці: науково-метод. журн. ЧНУ ім. Петра Могили. Вип. 270. Т. 282. Історія. – Миколаїв, 2016. – С. 27-31.
  151. (2016) Українська Православна Церква і створення єдиного релігійного простору для українських поселенців Канади (за матеріалами календаря-альманаху «Рідна Нива») // Православ’я в Україні: зб. матеріалів VI Міжнар. наук. конф. – Київ, 2016. – С. 796-807.
  152. (2017) 125 років українській спільноті в Канаді // Українська канадіана: анот. покаж. видань з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – С. 7-23.
  153. (2017) Бібліотека XI століття Київського Софійського собору як ідея книжного центру в культурі Давньоруської держави // VIII Міжнар. конгрес україністів. Українознавство. Освіта: зб. наук. ст. – Ч. 2. – Київ, 2017. – С. 135-146.
  154. (2017) Канадське наукове видання «Slavistyka» (1948–1958): іст. огляд // Славістична збірка. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 226-244.
  155. (2017) Київський Софійський собор як доказова база існування бібліотеки ХІ ст. при ньому та книжкової культури княжої доби України // Православ’я в Україні: зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук. конф. Ч. 2 – Київ, 2017. – С. 151-161.
  156. (2017) Научно-библиографическая эвристика как средство реконструкции образа киевского князя Ярослава Мудрого // Берковские чтения – 2017. Книжная культура в контексте международных контактов: материалы ІV Междунар. науч. конф. (Полоцк, 24–25 мая 2017 г.). – С. 378-382.
  157. (2017) Перше оповідання українською мовою в Канаді: до 120-річчя створення // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 9. – C. 44-46.
  158. (2017) Українки в історії і культурі Канади: журнал «Жіночий світ» як джерельна база дослідження // Ukraina Magna. – Київ, 2017. Vol. 2: Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви.– Київ, 2017. – С. 316-327.
  159. (2018) «Самвидав» як оперативний засіб інформування канадського українства в контексті засад вільного суспільства // Україна – Канада: матеріали І Міжнар. науково-практ. конгресу з канадознавства (21–24 черв. 2018 р., м. Луцьк, Україна). – Луцьк, 2018. – С. 58-62.
  160. (2018) Історичні бібліотеки України як національне надбання: бібліотека Київського Софійського собору XI століття у світлі наукових інтерпретацій і рефлексій вітчизняних та зарубіжних учених // Конгрес Міжнар. асоц. українців. – Київ, 2018. – С. 382-395.
  161. (2018) Атрибуційні помітки в «руських книгах» з Галле, що зберігаються в бібліотеках Києва, як свідчення їх поширення та рецепції // Восьм. Рим. Кирилло-Мефодиев. чтения: материалы конф. Рим – Флоренция / (Центр междисциплин. исслед. слав. книжности Ин-та славяноведения РАН; Фак. ин. яз. и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова; Рос. центр науки и культуры в Риме (Италия). 5–10 февр. 2018 г. – Рим; Флоренция. – С. 129-131.
  162. (2018) Атрибуційні помітки в «руських книгах» з Галле, що зберігаються в бібліотеках Києва, як свідчення їх поширення та рецепції // Резюме. Міжнар. з’їзду славістів. Белград, 2018.
  163. (2018) Богослужбова співоча книга в бібліотеці XI ст. київського Софійського собору // Православ’я в Україні: Українська Церква в історії українського державотворення. До 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію (20 лист. 2018 р.): зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. – Київ, 2018. – С. 732-746.
  164. (2018) Канадський українець "серед книжок" у контексті українського зарубіжного читачезнавства // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2018. – № 8. – C. 46-52.
  165. (2018) Українство в слов’янському світі Канади: особливості інтеграції // Славістична збірка. – Київ, 2018. – Вип. 4. – С. 113-125.
  166. (2018) Українська бібліотечна славістика в контексті вітчизняної академічної науки (2005–2014): досвід і перспективи розвитку // Славістична збірка. – Київ, 2018.– Вип. 4. – С. 113¬125.
  167. (2018) Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2018. – № 2. – C. 49-52.
  168. (2019) "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона — пам'ятка книжно-літературної мови Київської Русі (до 175-річчя першого видання) // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2019. – № 6. – C. 47-52.
  169. (2019) Атрибуція фондів історичних книгозбірень (на прикладі бібліотеки XI ст. Київського Софійського собору) // Mediaevale: зб. наук. пр. Міжнар. наук. конф. «Актуальні питання медієвістичного джерелознавства», присвяч. 1000-й річниці від дня смерті Тітмара Мерзебурзького. – Київ, 2019. – C. 111-128.
  170. (2019) Книга як історична дійсність епохи київської княгині Ольги // Православ’я в Україні: зб. за матеріалами IX Міжнар. наук. конф. «Православ’я в Україні» / Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату; НАН України, Ін-т укр. археогр. і джерелознавства ім. М. С. Грушевського; під патронатом ЮНЕСКО. – Київ, 2019. – С. 670-684.
  171. (2019) Спомини українських іммігрантів Канади як книга-літопис вітчизняної історії // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2019. – № 11. – С. 41-47.
  172. (2019) Українська мова в Канаді: 125 років збереження національних традицій (за фондами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві: матеріали 8-ї науково-практ. конф. 9 лист. 2018 р. – Київ, 2019. – С. 63-77.
  173. (2020) Історико-бібліографічний аналіз мистецької діяльності Василя Авраменка в контексті національної ідентичності / Н. Г. Солонська, Г. А. Борисович // Корсунський часопис. – 2020. Число 39. – С. 9-27.
  174. (2020) Сторінки історії та сучасні Свята української книги в Канаді // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2020. № 6.– С. 47-52.
  175. (2020) Традиционная культура украинцев Канады в контексте веб-библиографии // VII Междунар. конгресс «Библиотека как феномен культуры; Нац. б-ка Белоруси, г. Минск. – Минск, 2020.
  176. (2020) Фольклор і народна культура канадських українців у контексті соціальних комунікацій / Матеріали Міжнар. наук. конф. «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку». Секція: «Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій». 26–27лист. 2020 р. Мін-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України.
  177. (2020) Фрески та мозаїки Київського Софійського собору як історичне джерело для атрибуції фонду його бібліотеки XI століття // Православ’я в Україні: зб. за матеріалами X Міжнар. наук. конф. «Українська Церква в історії українського державотворення». – Київ, 2020. ¬ С. 247¬266.
  178. (2020) Хлібна нива українства на канадській землі: слов’янський хліборобський світ (по сторінках іммігрантських видань) // Славістична збірка.– Київ, 2020. – Вип. V. – С. 184-194.
  179. (2021) «Руські книги» із Галле (Німеччина): історико-книгознавча атрибуція(до 285-річчя перекладу «Чтиры книги в истинномъ християнствъ» Іоана Арндта) // Славістичний збірник. – Київ, 2021. – Вип. 6. – С. 414-413.
  180. (2021) Борис Олександрів: моральна травма за радянських часів та її канадське подолання // Українознавчий альманах. – Київ, 2021. – С. 158-163.
  181. (2021) Етнозахисна функція мови і книги українців Канади // Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві. – Київ, 2021. ¬ С. 151-164.
  182. (2021) Позиція канадсько-українського вченого Ярослава Рудницького у вирішенні мовного конфлікту в імміграції / Н. Солонська, Г. Борисович // Українознав. альманах. – Київ, 2021. – С. 101-107.
  183. (2021) Свята українців Канади в контексті слов`янознавства (на матеріалах іммігрантських видань) // Славістична збірка. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 254.
  184. (2021) Українська художня література Канади в контексті духовних цінностей історичної батьківщини (за фондами НБУВ) // Українська писемність і мова в манускриптах і друкарстві. – Київ, 2021. – С. 193-205.
  185. (2021) Фольклористична діяльність українців Канади в просторі її багатокультурності // Українознавство. – Київ, 2021. – № 1 (78). – С. 208- 217.
  186. (2021) Функциональные особенности книжной культуры канадских украинцев в контексте эмигрантологии // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 2021: материалы VI Междунар. науч. конф., Гродно, 26–27 мая 2021 / Междунар. ассоц. акад. наук, Науч. совет по книгоизд. [и др.]. – Минск, 2021. – С. 564-569.
  187. (2021) Християнська основа життя і діяльності українських жінок Канади: аналіз відбиття в іммігрантській пресі // Православ’я в Україні: зб. за матеріалами Міжнар. наук. конф. «Роль святих жінок в поширенні християнства»: До 1100-річчя з дня мученицької кончини в Тетіні святої Людмили, княгині Чеської (†921) (Українська Православна Церква; Київ. Православ. Богослов. Акад.; Київ. Трьохсвятител. дух. семінарія Укр. Греко-Католицької Церкви; НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Посольство Чеської Республіки в Україні; Т-во «Свята Людмила 1100 років»; М-во культури України, Нац. заповідник «Софія Київська»). – Київ, 2021. – С. 223-258.
  188. Науково-методичні матеріали
  189. (1996) Забезпечення фізичного збереження документальних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Інструкція / НАН України; НБУВ; уклад.: Г. Новікова, Н. Солонська, А. Фролов, В. Чергінець, Б. Якушко. – Київ, 1996. – 16 с.
  190. Науково-популярні публікації
  191. (1991) «Всі надії покладаю на суверенітет…». Інтерв’ю з акад. І. Р. Юхновським // Вісник АН УРСР. – Київ, 1991. – № 1. – С. 7-12.
  192. (1993) Почесна відзнака / Н. Орач // Бібліотечний вісник – Київ, 1993. – № 5/6. – С. 69-71(Орач Н., псевд. Н. Г. Солонської).
  193. (1993) У перспективі – співробітництво // Бібліотечний вісник – Київ, 1993. – № 3. – С. 28.
  194. (1993) Як форум наукової думки / Н. Г. Ушканова // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 5/6. – С. 66-67 (Ушканова Н. Г., псевд. Н. Г. Солонської).
  195. (1994) "Моє зібрання - і державне надбання..." // Бібліотечний вісник. – Київ, 1994. – № 1. – C. 28-31.
  196. (1994) Георгій Якутович як книжковий графік / Н. Ушканова // Бібліотечний вісник. – Київ, 1994. – № 5/6. – С. 48 (Н. Ушканова, псевд. Н. Г. Солонської).
  197. (1994) Головний науковий співробітник / Н. Орач // Бібліотечний вісник. – Київ, 1994. – № 2. – С. 27-31 (Н. Орач – псевдонім Н. Солонської).
  198. (1994) Календар у книжкових виставках: [До 90-річчя з дня народження П. Капіци] / Н. Орач // Бібліотечний вісник – Київ, 1994. – № 4. – С. 20-21 (Н. Орач, псевд. Н. Г. Солонської).
  199. (1994) На варті бібліотеки // Бібліотечний вісник. – Київ, 1994. – № 5-6. – C. 70.
  200. (1994) Олена Апонович // Бібліотечний вісник. – Київ, 1994. – № 4. – C. 26-28.
  201. (1994) “Батько нової, щиро народної української літератури…” (книжкова виставка присвячена 225-м роковинам з дня народження І. П. Котляревського) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1994. –№ 4. – С. 36-37.
  202. (1995) Академік Петро Тронько і книга // Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 3. – C. 20-23.
  203. (1995) Служитель "академії академій" // Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 4. – C. 21-22.
  204. (1995) „Всі зрушення почнуться з бібліотек…” (інтерв`ю з акад. І. Р. Юхновським) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1995. – № 5. – С. 23-25.
  205. (1996) День бібліотекаря в Національній бібліотеці України (зустріч з американськими фахівцями) / Н. Орач // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 4. – С. 35-36 (Н. Орач, псевд. Н. Г. Солонської).
  206. (1996) З циклу "Шевченко і періодична преса" // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 1. – С. 37-38.
  207. (1996) Ювілейний календар на 1997 р. // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 6. – C. 35-40.
  208. (1997) Ювілейний календар на 1998 р. // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 6. – C. 40-43.
  209. (1998) Євразійський міст до НБУВ / Н. Орач // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 2. – С. 52-53 (Н. Орач, псевд. Н. Г. Солонської) .
  210. (1998) Архів, який допоможе створити правове суспільство // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 1. – С. 49–50 (Н. Орач – псевдонім Н. Солонської).
  211. (1998) Бібліограф Лілія Беляева / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 2. – C. 26-32.
  212. (1998) Календар пам'ятних дат на 1999 р. // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 6. – C. 51-55.
  213. (1998) Міжнародна наукова конференція "1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні" // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 6. – C. 8.
  214. (1998) Міжнародна наукова конференція “1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні” // Друкарство. – Київ, 1998. – № 5-6. – С. 1.
  215. (1999) Директор бібліотеки Людмила Ковальчук / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 1. – C. 35-37.
  216. (1999) Книгознавчі читання в НБУВ, присвячені реконструкції Бібліотеки Ярослава Мудрого // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 1. – C. 46-47.
  217. (1999) Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" / Н. Солонська, В. Матусевич [и др.] // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 6. – C. 14-28.
  218. (1999) Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425" / Н. Солонська, Г. Ковальчук, О. Баркова // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 4. – C. 44-51.
  219. (1999) Новий академічний журнал: презентація журналу “Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка» // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 2. – C. 49.
  220. (1999) Олександру Пушкіну - 200 // Бібліотечний вісник. – Київ, 1999. – № 3.
  221. (2000) Презентація книги "Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог” / Л. Дубровіна, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. - Київ, 2000. - № 4. - С. 42-44.
  222. (2000) Стажування молодих українських викладачів у США за Програмою ім. Фулбрайта / Н. Солонська, Т. Арсенко // Бібліотечний вісник. – Київ, 2000. – № 6. – С. 50-51.
  223. (2001) Зустріч Юрія Єханурова з колективом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Т. Добко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 2. – C. 43-44.
  224. (2001) Нове народження Пересопниці // Українознавство. – 2001. – № 1. – С. 18-20.
  225. (2002) Бібліотечно-інформаційне обслуговування лю’дей з обмеженими можливостями / С. Васильченко, Н. Солонська, О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 1. – C. 37-41.
  226. (2003) Нове дослідження грушевськознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Пам’ять століть. – Київ, 2003. – № 2. – С. 155-157.
  227. (2003) Презентація покажчика “Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя, 1933–1939 // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 6. – С. 56-59.
  228. (2004) Європейське сусідство України і Польщі // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 4. – C. 18-22 .
  229. (2004) Європейське сусідство України і Польщі // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – №4. – С. 18-23.
  230. (2004) Слов’янство в контексті сучасних процесів // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 4. – C. 46-47.
  231. (2004) Україна - Македонія: модель наукового співробітництва // Бібліотечний вісник. – Київ, 2004. – № 5. – C. 47-52.
  232. (2005) Презентація наукового посібника “Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія” // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 5. – С. 55.
  233. (2005) Презентація проекту “ECCE HOMO” Музею міста Скоп’є (Македонія) в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. – Київ, 2005. – № 4. – С. 66.
  234. (2005) Ярослав Мудрий. Великий князь Киевский (Бібліотека Ярослава Мудрого) // Бібліотеки киян. Словник власників. – Київ, 2005. – С. 116–117.
  235. (2006) До Дня Конституції України // Бібліотечний вісник. – Київ, 2006. – № 5. – С. 47.
  236. (2007) Узбецька книга в Україні // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2007. – № 8. – С. 49-52.
  237. (2009) Міжнародна наукова конференція "Слов’янський ідентитет: спільне коріння і спільне майбутнє – парадигма XXI століття" // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 4. – C. 49-53.
  238. (2010) Київська філологічна школа і Володимир Перетц (до 140-річчя від дня народження вченого) // Бібліотечний вісник. – Київ, 2010. – № 3. – C. 70-71.
  239. (2010) Основоположні принципи культурно-просвітницької діяльності національних бібліотек // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2. – C. 87-93.
  240. (2011) День слов’янської писемності і культури – 2010 // Слов’янські обрії. – Київ, 2011. – № 4. – С. 347–353.
  241. (2014) До Дня слов’янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції "Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі") / Н. Г. Солонська, М. А. Філіпович // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2014. – № 9. – C. 72-76.
  242. Енциклопедичні статті
  243. (2006) Архів Бібліотеки Ярослава Мудрого // Українська архівна енциклопедія. А–Г. – Київ, 2006. – С. 67-68.
  244. (2018) Біблос (повна назва «Біблос: Журнал української бібліографії») // Українська бібліотечна енциклопедія (електронне видання).
  245. Тези наукових доповідей
  246. (1995) Пам’ятник рівноапостольним княгині Ользі, солунським братам Кирилу і Мефодію – перший в Європі пам’ятник просвіті // Образ епохи: культурне середовище Києва кінця XIX – початку XX ст.: тез. доп. Міжнар. наук. конф. – Київ, 1995. – С. 37-38.
  247. (1995) Богдан Ханенко – громадський діяч, меценат, збирач картин // Образ епохи: культурне середовище Києва кінця XIX – початку XX ст. : тез. доп. Міжнар. наук. конф. – Київ, 1995. – С. 128-131.
  248. (1995) Внесок Л. Биковського у розвиток понтознавства // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи: тез. доп. Міжнар. наук. конф., Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – Київ: НБУВ. – С. 106-107.
  249. (1996) До історії питання книжкової торгівлі як важливого чинника комплектування фондів // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки. Міжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р.: тез. доп. – Київ, 1996. – С. 128-130.
  250. (2007) Давня болгарська рукописна книга та її місце у формуванні фонду києворуських бібліотек // Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми дослідження слов’янських культур». – Одеса, 5–8 лип. 2007 р. – Одеса, 2007. – С. 18.
  251. (2007) Понтознавчі ідеї бібліотекаря Всенародної бібліотеки України Левка Биковського // Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Україна – Туреччина: Історія культурних зв’язків і співробітництво на сучасному етапі». 8 лист. 2007 р. – Київ: НБУВ, 2007. – С. 18-19.
  252. (2007) Теоретико-методологічні засади вивчення давньоруських бібліотек Розвиток бібліотечної науки, освіти, професій в умовах інформатизації суспільства // тези Міжнар. науково-практ. конф. / Мін-во культури і КНУКіМ. – Київ, 2007. – С. 39-41.
  253. (2008) Бібліотека Ярослава Мудрого (спроба реконструкції) // Зборник на резимеа. Т. 2. Книжевност, култура, фолклор, историja на славистика: Тематски блокови / 14 Мегународен славистички конгресс, Охрид, 10–16 септември 2008. – Скопjе: Македонски славистички комитет, 2008. – С. 222.
  254. (2009) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки: нова парадигма комунікаційної стратегії // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань: матеріали Міжнар. наук. конф. 26–27 лют. 2009 р.: у 2 ч., Ч. 2. – Харків, 209. – С. 3-5.
  255. (2009) Фонди українських бібліотек у контексті християнської книжності // Міжнар. науково-практ. конф. «Наукова бібліотека: стратегія інноваційного розвитку», ОДНБ ім. М. Горького; 24–25 вер. 2009 р. – Одеса, 2009.
  256. (2010) Рекламно-презентаційна діяльність національних бібліотек: концепція і моделі // Доп. та повід. Міжнар. наук. конф. «Львівська національна наукова бібліотека України імені В. І. Стефаника: історія і сучасність». Львів, 28–30 жовт. 2010 р.; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2010. – С. 57-61.
  257. (2011) Бібліографічне відображення документального потоку з історії бібліотечно-книжної культури Київської Русі: нова парадигма // Тези Міжнар. наук. конф. “Слов’янознавство XXI століття: тенденції інтеграції і диференціації» і «Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур»; НАН України; НБУВ. – Київ, 2011.
  258. (2011) Моделі реклами краєзнавчих ресурсів бібліотек: нові підходи // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: Всеукр. науково-практ. конф.; Нац. іст. б-ка України; 22 лист. : зб. наук. пр. – Київ, 2011.
  259. (2011) Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов'янських культур [Текст]. Слов'янознавство XXI століття: тенденції інтеграції і диференціації : тези Міжнар. наук. конф., 24-26 трав. 2011 р. / [відп. ред. Н. Г. Солонська] ; НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 107 с.
  260. (2011) Рукописні книги ймовірного фонду Києво-Софійської бібліотеки XI століття: бібліогр. модель // Тези Міжнар. наук. конф “Слов’янознавство XXI століття: тенденції інтеграції і диференціації» та «Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур»; НАН України; НБУВ. – Київ, 2011.
  261. (2012) До дня слов'янської писемності і культури [Текст] : тези Міжнар. наук. конф. – К. : НБУВ, 2012 . Ч. 1 : Традиції слов'янської писемності і культури: трансформації в ХХІ столітті : тези Міжнар. наук. конф., 24-25 трав. 2012 р. / [уклад. і відп. ред. Н. Г. Солонська]. Ч. 2 : Міжнародний діалог слов'янських спільнот Центральної і Східної Європи : тези Міжнар. наук. конф., 24-25 трав. 2012 р. / [уклад. і відп. ред. Л. К. Вахніна]. – Київ, 2012. – 249 с.
  262. (2013) Електронні інформаційні ресурси як відбиття культурно-просвітницької діяльності бібліотек та її нової моделі // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів»: тези Міжнар. наук. конф. – Київ, НБУВ, 7–9 жовт. 2013 р.
  263. (2013) Интернет-презентация славянских фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в контексте развития славистики // XV Международны з’езд славистоў. Мінськ, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г. Тэзісы дакладаў. Т. 2. Літературознавства. Культурологія. Фольклорыстика. – Мінськ. – С. 168–169.
  264. (2013) Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку [Текст] : тез. міжнар. наук. конф., 23-24 травня / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. і відп. ред. Н. Г. Солонська]. – Київ, 2013. – 98 с.
  265. (2014) Бібліографічне забезпечення історії вивчення княжої бібліотеки XI століття Київського Софійського собору як новий інформаційний ресурс // Тези Міжнар. наук. конф. – Київ, НБУВ, 21–23 жовт. 2014 р.
  266. (2014) Читатель княжеской библиотеки Киевского Софийского собора (XI в.) и библиография изданий по проблеме // Книга в информационном обществе : материалы науч. конф. по проблемам книговедения. Москва, 28–30 апр. 2014 г : в 4 ч. Секц. читателеведения. – Москва, 2014. – С. 293-294.
  267. (2015) Бібліографічний покажчик «Канада та українці: історія, сучасність і перспективи (до 125-річчя поселення)»: екстеріоріка // Наук. зб. : Всеукр. конф. «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України»; 12 лист. 2015 р. в рамках Третіх краєзнав. читань, присвяч. пам’яті видатного українського державного і громадського діяча, вченого-історика, акад. НАН України П. Т. Тронька. – Київ, 2015.
  268. (2015) Українська канадіана та бібліографічне забезпечення її досліджень (за фондами Відділу зарубіжної україніки НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнар. наук. конф. – Київ, 2015. Ч. 1. – С. 199-202.
  269. (2016) Слов’янська емігрантологія та бібліографія українського поселення в Канаді // Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 трав. 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 340-343.
  270. (2016) Усна історія українських переселенців до Канади: перша хвиля імміграції (The Oral History of Ukrainian Migrants to Canada: the First Wave of Immigration). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., – Острог, 2016. – С. 45-46.
  271. (2017) Атрибуція видань української діаспори за способами поліграфічної технології: проблеми дефініції та бібліогр. опису // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (3–5 жовт. 2017, м. Київ). – Київ, 2017. – С. 173-176.
  272. (2018) Інституту слов’янознавства Української вільної академії наук у Канаді 70 років // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи: Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури : матеріали. 24 трав. 2018. – Київ, 2018. – С. 124-126.
  273. (2018) Давньоруська книжна культура та бібліотека ХІ століття Київського Софійського собору в дослідженнях учених українського зарубіжжя // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю НБУВ (Київ, 6–8 лист. 2018 р., м. Київ). – Київ, 2018. – С. 215-218.
  274. (2019) Атрибуція історичних бібліотек української спільноти Канади як фактор національної ідентичності // Бібліотека. Наука. Комунікація: акт. тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2019 р.). Т. 1. – Київ, 2019. – С. 226-230.
  275. (2019) Дмитро Чижевський – дослідник українських книжкових пам`яток: до 125-річчя від дня народження // Славістика й україністика; взаємне посилення розвитку. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності та культури. 24 травня 2019 р. (НБУВ). – Київ, 2019. – С. 139–141.
  276. (2022) Бібліографічний покажчик «Народна культура, фольклор і мова українців Канади» (4–6.10.22) // Міжнар. наук. конф. «Бібліотека. Наука. Комунікація: інноваційні трансформації ресурсів і послуг». – Київ, 2022 .
  277. (2022) Бібліотечна емігрантологія в контексті вивчення українського зарубіжжя // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку / Харків. держ. акад. культури; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – Харків, 2022.
  278. Рецензії
  279. (2002) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2002. – № 10. – С. 8-13.
  280. (2002) Розстріляний патріотизм (Рец. на кн.: Білоконь С. Музей України: Збірка П. Потоцького ) // Вісн. Книж. палати. – Київ, 2002. – № 11. – С. 13-15. .
  281. (2003) Нариси як форма підручникотворення для вивчення історії архівної справи України // Бібліотечна планета. – 2003. – № 1. – С. 26-27.
  282. (2003) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 8–9 // Вісник Книжкової палати. –Київ, 2003. – № 12. – С. 8-13.
  283. (2003) Нове дослідження грушевськознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Пам’ять століть. – Київ, 2003. – № 2. – С. 155-157.
  284. (2003) Новий підручник з історії джерелознавства // Бібліотечна планета. – 2003. – № 3. – С. 22-23.
  285. (2003) Покажчик „Вісника” // Пам’ять століть. – Київ, 2003. – № 2. – С. 157-160.
  286. (2004) Історія без табу // Укр. слово. – 2004. – 6–12 жовт. 2004. – Число 41. – С. 5 (рец.: на шеститомну працю „Політична історія України. XX століття”) / Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України, 2004).
  287. (2020) Ярослав Мудрий у "книгах многих": проблема бібліографічної реконструкції постаті києворуського законодавця // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2020. – № 10. – C. 12-14.
  288. Презентації
  289. (2000) Презентація книги "Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог” / Л. Дубровіна, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 4. – C. 42-44 .
  290. (2002) Презентація покажчика "Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939” / Т. Добко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – C. 56-59.
  291. (2005) Презентація наукового посібника "Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія” / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 5. – C. 55 .
  292. (2005) Презентація проекту "Ecce homo” Музею міста Скоп’є (Македонія) в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 4. – C. 66 .
  293. (2005) Презентації видань НБУВ / Т. Добко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – C. 51.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського