До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/489565

 

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна


провідний науковий співробітник


Інститут книгознавства . Відділ зарубіжної україніки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: зарубіжна україніка, книжкова культура, книгознавство, українознавство, міжнародне співробітництво, історія освіти України.
Контактна інформація: 0442881434, zabula_@ukr.net
Дати життя:13.08.1959, с. Тростянка, Борзнянський район, Чернігівська область, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1984Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історія, викладач історії та суспільствознавства
Науковий ступінь:
; тема дисертації:
2005кандидат історичних наук; тема дисертації: Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті — початок 30-х років ХХ століття)
2016доктор історичних наук; тема дисертації: Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991-2012 рр.): досвід університетів міста Києва
Вчені звання:
2008доцент
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016
Професійна діяльність:
1984-2012вчитель загальноосвітніх шкіл № 122, 176 та 181, заступник директора школи № 181, м. Київ; старший викладач, доцент Київського славістичного університету; завідувач кафедри, проректор Державної академії житлово-комунального господарства.
2012—2015докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2016, лютий завідувач відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Додаткові посади та обов`язки:
Входить до складу вченої ради НБУВ.
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 18 с.
 2. (2005) Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. - К., 2005. - 217 арк.
 3. (2015) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991- 2012 рр.): досвід університетів міста Києва [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 33 с.
 4. Монографії, брошури
 5. (2011) Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Київ : "МП Леся", 2011. – 232 c.
 6. (2015) Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991-2012 рр. : монографія / Т. Д. Антонюк. - Вінниця :ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 586. c.
 7. Довідники, покажчики, каталоги
 8. (2018) Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства : передмова / Т. Д. Антонюк // Українські газети 1898 – 2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ ім. В. І. Вернадського) : каталог / уклад. : О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко; ред.-бібліографи : Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУВ. - Київ :НБУВ, 2018. – С. 3-14.
 9. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 817 с.
 10. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с. .
 11. Статті
 12. (2000) Педагогічні погляди П. О. Куліша : стаття / Т. Д. Антонюк // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення: Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша. - Київ :МП "Леся", 2000. – С. 117-123.
 13. (2002) Олімпіада з українознавства як фактор утвердження перспективного предмета : стаття / Т. Д. Антонюк, Є. І. Демченко // Українознавство. - Київ, 2002. - Число 1-2. – С. 119-122.
 14. (2002) Проблема сім’ї і школи в теоретичних розробках шкільництва (1917–1920 рр.) : стаття / Т. Д. Антонюк // Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. - Київ :Українська видавнича спілка, 2002. – С. 313-323.
 15. (2002) Українське шкільництво у баченні Михайла Грушевського : стаття / Т. Антонюк // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 91-96.
 16. (2003) Творення нової української школи (до 85-річчя написання Степаном Сірополком праці "Завдання нової школи") : стаття / Т. Антонюк // Календар-щорічник. - Українознавство. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 139-141.
 17. (2003) Турбота – визначальна цінність української національної школи (З досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2003. - Вип. 7. – С. 54-58.
 18. (2004) Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Українознавство. - Київ, 2004. - Вип. 8 . – С. 21-25.
 19. (2004) Пошуки шляхів розвитку освіти в Україні у 20-х рр. ХХ ст. : стаття / Т. Д. Антонюк // Рідна школа. - Київ, 2004. - № 4. – С. 45-48.
 20. (2004) Розвиток освітньої системи в УСРР (20-ті – початок 30-х років) : стаття / Т. Д. Антонюк // Історичний журнал. - Київ, 2004. - № 6-7. – С. 90-96.
 21. (2005) Закоханий в український степ (до 70-річчя від дня народження Бориса Мозолевського) : стаття / Тетяна Антонюк // Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. . - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 251-253.
 22. (2006) Життя не обмежене рингом (До 35-річчя від дня народження Віталія та 30-річчя від дня народження Володимира Кличків) : стаття / Т. Д. Антонюк // Календар-щорічник. – Українознавство – 2006. - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 265-267.
 23. (2006) Проблеми методології історії на сучасному етапі : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет.Історико-філософський журнал. Видається Київським славістичним університетом. - Київ :Київський славістичний університет, 2006. - № 6 (14). – С. 49-57.
 24. (2007) Освітня політика як основний рушійний фактор інноваційного поступу українського суспільства : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. - Київ :Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2007. - Том ХVІІІ. – С. 48-56.
 25. (2008) Денаціоналізація системи освіти в УРСР (20-ті – поч. 30- х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - Київ :Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 2008. - Том ХХІ. – С. 104-116.
 26. (2009) Історія та перспективи розвитку системи водопостачання в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник ДАЖКГ. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2009. - № 2. – С. 96-108.
 27. (2009) Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти : стаття / Т. Антонюк // Українознавство. - Київ, 2009. - № 3. – С. 148-153.
 28. (2010) Імідж України у світовому просторі: політичні аспекти : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2010. - Випуск 2. – С. 9-11.
 29. (2010) Післямова до Всеукраїнської конференції “Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології” : стаття / Т. Д. Антонюк, Ю. О. Дорошенко // Міське господарство України. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. - № 4. – С. 18-20.
 30. (2010) Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності української системи вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Українознавство . - Київ, 2010. - Випуск 14. – С. 32-37.
 31. (2011) Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20 – 30-ті роки ХХ століття) : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVIIІ. – С. 29-35.
 32. (2011) Роль українознавства в системі вищої освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії . - Київ :Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2011. - Т. ХХVII. – С. 110-119.
 33. (2012) Іван Огієнко - фундатор національної вищої школи в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ :Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. - Випуск 10. – С. 92-96.
 34. (2012) Болонський процес та його адаптація до української системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2012. - Випуск 67 (№ 12). – С. 110–115.
 35. (2012) Діяльність педагогічного колективу академії щодо подолання ксенофобії і дискримінації серед студентів : стаття / Т. Д. Антонюк // Захист прав людини: навчально-виховна діяльність ВНЗ / За заг. ред. К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук, О. А. Удалової. - Харків :Права людини, 2012. – С. 57-60.
 36. (2012) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності ВНЗ як фактор міжнародної конкурентоспроможності освітньої системи України : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVI (106). – С. 204–214.
 37. (2012) Міжнародне співробітництво НПУ імені М. П. Драгоманова як фактор суб’єктності української вищої школи у світовому освітньому просторі : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. - Випуск СVII (107). – С. 240-257..
 38. (2013) Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленостей : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СІХ (109). – С. 257–273..
 39. (2013) З досвіду інтеграції НМУ імені О. О. Богомольця до Європейського і світового освітнього простору : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет. Науковий історико-філософський журнал. - Київ :Київський славістичний університет, 2013. - № 1 (50). – С. 35–49.
 40. (2013) Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 5-7., 2013. - № 2 (115).
 41. (2013) Міжнародна співпраця НМУ імені О. О. Богомольця: напрями, форми та географія партнерства : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІІ (113). – С. 224–236..
 42. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ” – основа інноваційних перетворень в сфері вищої технічної освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. - Київ :Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІІ (112). – С. 232–245..
 43. (2013) Міжнародна співпраця НТУУ “КПІ”: особливості входження в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 74 (№ 7). – С. 80-82..
 44. (2013) Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 73 (№ 6). – С. 58–60..
 45. (2013) Міжнародна співпраця українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): джерела дослідження : стаття / Т. Д. Антонюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - Київ :ВІР УАН, 2013. - Випуск 72 (№ 5). – С. 160-166.
 46. (2013) Міжнародна співпраця як рушійна сила реформ в освітньо-науковій сфері НТУУ “КПІ” : стаття / Т. Д. Антонюк // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. - Київ :УНІСЕРВ, 2013. - Випуск 40. – С. 142–151..
 47. (2013) Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки / Національний університет “Острозька академія”, Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. - Острог :Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. - Вип. 21. – С. 149–155..
 48. (2013) Міжнародні зв’язки українських вищих навчальних закладів (1991–2012 рр.): історіографія проблеми : стаття / Т. Д. Антонюк // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А. П. Коцура. - Київ, 2013. - Вип. 27. – С. 127–134..
 49. (2013) Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 11. – С. 233–236.
 50. (2013) Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 14. – С. 125–129.
 51. (2013) Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2013. - Випуск 12. – С. 120–125.
 52. (2014) Activation of integration processes at higner school of Ukraine : стаття / Antoniuk T. D. // In the World of Scientific Discoverie (В мире научных открытий). - Москва, 2014. - № 9.3 (57). – С. 1053–1071.
 53. (2014) Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна проблема інтеграції в світовий освітній простір : стаття / Т.Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 15. – С. 69-72.
 54. (2014) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності в сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Формування науково-освітньої політики” (м. Київ, 31 травня 2014 р.) 2 частина. - Київ, 2014. – С. 53-56.
 55. (2014) Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 16. – С. 211–215.
 56. (2014) Міжнародні зв’язки Національного університету біоресурсів та природокористування: особливості входження в світову систему вищої аграрної освіти : стаття / Т.Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. - № 4 (122). – С. 5-7.
 57. (2014) Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Випуск 17. – С. 165-168.
 58. (2014) Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : стаття / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярськ :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1 (12). – С. 90–112.
 59. (2014) Отделения международных связей вузов как центры интеграции национального образования в мировую систему : статья / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярск :Научно-инновационный центр, 2014. - № 1(12). – С. 90-112.
 60. (2014) Программа Жан Моне как действенное средство интеграции украинских вузов : стаття / Т. Д. Антонюк // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. - Москва, 2014. - № 8 (16). – С. 82-84.
 61. (2014) Роль студенческого самоуправления в развитии международного сотрудничества вузами Украины : стаття / Т. Д. Антонюк // Наука Красноярья. - Красноярськ, 2014. - № 2. – С. 79-100.
 62. (2015) Tempus program as an activation factor of international cooperation of the higher learning Ukrainian institutions : стаття / T. D. Antoniuk // Веснік Магілеускага дзяржаунага універсітэта ім. А. А. Куляшова. Навукова-метадычны часопис. . - Могильов :Могильовський державний університет ім. А. А. Куляшова, 2015. - № 1 (45). . – С. С. 19–28.
 63. (2015) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991- 2012 рр.): досвід університетів міста Києва [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Антонюк Тетяна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 33 с.
 64. (2015) Міжнародні зв’язки Національного авіаційного університету як прояв загальних тенденцій інтеграції вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. . - Київ :Ін-т історії України НАН України, 2015. - Вип. 24. – С. 141-156.
 65. (2016) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку : стаття / Тетяна Антонюк // Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2016. - № 5 (235). – С. 20-27..
 66. (2016) Навчальна книга в українській діаспорі як фактор збереження етнонаціональної ідентичності : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавчий альманах. - Київ :Міленіум+, 2016. - Випуск 19. – С. 101-107. .
 67. (2017) Відділ зарубіжної україніки як осередок збереження національної пам’яті : стаття / Т. Д. Антонюк // Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання: збірка наукових праць . - Тернопіль :Бескиди, 2017. – С. 10-13.
 68. (2017) Галина Мазуренко – видатна українська мисткиня: життя і творчість : стаття / Т. Д. Антонюк // Ukraina Magna. – К., 2016. Vol. II : Українська жінка у іншомовному середовищі: побутовий та громадянський вияви / За заг. ред. В. Піскун; упоряд. Д. Гордієнко та Ю. Горбач. - Київ :Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, 2017. – С. 87-93.
 69. (2017) Зв’язки України з Афоном: історико-джерелознавчий аспект : стаття / Т. Д. Антонюк // Університет. Науковий історико-філософський журнал Київського славістичного університету. - Київ :Київський славістичний університет, 2017. - № 1–2 (54) січень – квітень. – С. 45-53.
 70. (2017) Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотечний Вісник. - Київ : НБУВ, 2017. - № 6(245) . – С. 18-22. .
 71. (2017) Науково-освітня діяльність української діаспори США у виданнях зарубіжної україніки : стаття / Т. Д. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ :Київський національний університет, 2017. - № 1 (132). – С. 5-9.
 72. (2017) Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку : наук.-практ. і теорет. зб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, МААН, Рада директорів наук. б-к та інформ. Центрів ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - вип. 13. – С. 184-217..
 73. (2018) Українська революція 1917 - 1921 років у спогадах представників політичної еміграції : стаття / Т. Д. Антонюк // Бібліотечний вісник. - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. - 2 (244). – С. 34-47..
 74. (2019) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як осередок збереження і популяризації культурного та наукового надбання світового українства.
 75. (2019) Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення // Бібліотечний вісник.-2019.- №1.-C. 24-33..
 76. Енциклопедичні статті
 77. (2018) Мельничук Богдан : стаття / Т. Д. Антонюк // Енциклопедія Сучасної України. Т. 20. - Київ, 2018. - Т. 20. – С. 150.
 78. Тези наукових доповідей
 79. (2001) Навчальні програми з українознавства: досвід реалізації та перспективи вдосконалення : стаття / Т. Д. Антонюк // Українознавство – наука самопізнання українського народу / Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. – 18–20 жовтня 2001 року. - Київ :Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, 2001. – С. 235-236.
 80. (2006) Особливості українського досвіду спільнотного згуртування в дослідженнях Юрія Липи : стаття / Т. Антонюк // Український досвід спільнотного згуртування 6 матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 26 жовтня 2006 року). - Київ :Українська Видавнича Спілка, 2006. – С. 113-127.
 81. (2008) Кадрове забезпечення житлово-комунальної сфери як головна умова успішного реформування галузі : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Проблеми і перспективи кадрового забезпечення житлово-комунального господарства України. Матеріали міжнародного круглого столу (11 листопада 2008 року). - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2008. – С. 11-13.
 82. (2009) Демократизація освіти як підґрунтя формування громадянського суспільства в Україні : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу (16–18 грудня 2009 року)”. - Київ :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – С. 6-9.
 83. (2009) Особливості вивчення українознавства в умовах кредитно-модульної технології навчання в ДАЖКГ : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. Тернопіль, 23–24 грудня 2009 р. . - Тернопіль :Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2009. - Частина ІІ. – С. 58-60.
 84. (2010) Синергетичний підхід як основа формування сучасної моделі освіти : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Міжнародна науково-методична конференція ДАЖКГ. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2010. – С. 15-17.
 85. (2010) Якість вищої освіти як головна умова демократизації українського суспільства : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 вересня 2010 р. . - Київ :Національний університет харчових технологій, 2010. - Частина 2. – С. 100-101.
 86. (2011) Історія та перспективи розвитку комунального транспорту в Україні : стаття / Т. Д. Антонюк // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 76-79.
 87. (2011) Вплив освітнього середовища на особистісне становлення студентської молоді : стаття / Т. Д. Антонюк // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17–21 жовтня 2011 року. - Київ :Державна академія житлово-комунального господарства, 2011. – С. 28-32.
 88. (2012) Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України : стаття / Т. Д. Антонюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації Антонюк // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 15 листопада 2012 року. - Тернопіль, 2012. – С. 54-56.
 89. (2012) Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоздатності української освітньої системи : стаття / Т. Д. Антонюк // Пріоритетні питання економічного і соціального розвитку України: 1-а науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів ДВНЗ “Київський університет управління та підприємництва” (19–20 квітня 2012 року). - Київ :Державний вищий навчальний заклад “Київський університет управління та підприємництва” , 2012. – С. 24-28.
 90. (2014) Активізація міжнародного партнерства українських ВНЗ в контексті святкування ювілею Т. Г. Шевченка : стаття / Т. Д. Антонюк // Матеріали круглого столу // Т. Г. Шевченко крізь два століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м. Київ, 11 березня 2014 р. / редкол.: О. П. Реєнт та ін. . - Київ :Інститут історії України , 2014. – С. 163–167. .
 91. (2014) Програма TACIS як дієвий засіб інтеграції українських вищих навчальних закладів в міжнародний освітній простір : стаття / Т. Д. Антонюк // Сборник докладов Международной конференции “Развитие научных связей в изменяющемся мире. - Донецк :Научно-информационный центр “Знание”, 2014. – С. 15–18.
 92. (2015) Міжнародні зв’язки як фактор сталого розвитку Київського національного торговельно-економічного університету (1991–2012 рр.) : стаття / Т. Д. Антонюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 3. – С. 57-65.
 93. (2016) Афон як духовно-культурний центр слов'янства: значення для утвердження міжнародної суб'єктності України : тези доповіді / Т. Д. Антонюк. - Київ, 2016. – 225-228. c.
 94. (2016) Навчальна книжка діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Ради дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН) . - Київ :НБУВ, 2016. – С. 81-85.
 95. (2017) Бібліографія зарубіжної україніки – інтегральна складова національної бібліографії : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 427-429.
 96. (2017) Замасковані видання фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ: характеристика, зміст, особливості бібліографічного опису : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (3–5 жовтня 2017, м. Київ). - Київ :Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 100-102.
 97. (2018) Внесок Омеляна Пріцака у розвиток закордонних українознавчих студій : резюме / Т. Д. Антонюк // Сто років академічної славістики в Україні : здобутки і перспективи : Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності і культури 24 травня 2018 року. - Київ :НБУВ, 2018. – С. 111-112.
 98. (2018) Навчальна книжка українського зарубіжжя: характеристика видань.
 99. (2018) Преса українського зарубіжжя як чинник консолідації та національно-культурного піднесення українства діаспори : тези доповіді / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ, 6–8 листопада 2018 р., м. Київ). - Київ :НБУВ, 2018. – С. 542-547.
 100. (2019) Атрибуція замаскованих видань українського зарубіжжя / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8 - 10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ, 2019. - Т. 1. - С. 138-142.
 101. (2019) Видавнича діяльність українського вільного університету в Мюнхені: продукція, постаті, досягнення / Тетяна Антонюк // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 - 25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник. - Львів, 2019. - С. 122 - 124.).
 102. (2019) Газета "Народна воля" як промотор ідей українства в діаспорі / Т. Д. Антонюк // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8 - 10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ, 2019. - Т. 2. - С. 166-172. .
 103. (2019) Наукові записки Українського вільного Університету (Німеччина) як джерело українознавчих студій // Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку // Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янськоъ писемності та культури. 24 травня 2019 року. – Київ, 2019. – С. 131–132.
 104. Рецензії
 105. (2006) Рецензія на монографію Валентини Піскун "Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття)" : монографія. - К.: "МП Леся" : рецензія / Т. Антонюк // Український історик, 2007-2008. - Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Острог; Париж, , 2006. - № 3-4 (175-176). – С. 330-336.
 106. (2017) Рецензія на збірник "Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем (1906 - 1944) / Упорядник: Ю. Горбач. - Київ : Оріон, 2017. - 448 с.".
 107. (2018) Рецензія на монографію "Формування моделей національного консенсусу в Україні в часи Української революції (березень - січень 1918 рр.) : джерельна база та інтерпретаційні практики : монографія / Валентина Піскун, Ігор Гирич, Михайло Ковальчук, Валентин Кавунник, Інна Старовойтенко, Дмитро Бурім та ін. За заг. ред. В. Піскун ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ : "Видавництво Людмила", 2018. 428 с.".


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського