До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПЕЛЮХОВСЬКА Інна Захарівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/135782

 

ПЕЛЮХОВСЬКА Інна Захарівна


молодший науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій. Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Peliukhovska Inna (eng)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Наукова організація електронних версій періодичних фахових видань.
  Контактна інформація: +38(044)524-15-86, pelukhovska@nbuv.gov.ua
  Дати життя:22.12.1960 р., м. Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1988Башкирський державний педагогічний інститут, російська філологія
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2002 р.
  Професійна діяльність:
  2002–2010провідний бібліотекар відділу комплексного бібліотечного обслуговування
  2010–2016провідний бібліотекар відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів
  2016 – по т. ч.молодший науковий співробітник відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів
  Інформаційні
  ресурси:
  Наукова періодика України
  Наукова електронна бібліотека
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2019) Бібліотечні технології організації наукових ресурсів як частина електронної дослідницької інфраструктури. Семантичні технології у науковій бібліотеці: монографія. – Київ: НБУВ, 2019. – С. 91 – 141.
  2. (2022) Доступ до національних наукових інформаційних ресурсів через бібліотечні портали знань. Бібліотечні портали знань: монографія. – Київ: НБУВ, 2022. – С. 82-136..
  3. Статті
  4. (2013) Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек // Наукові праці НБУВ. - К., 2013. - Вип. 38. – С. 104-115.
  5. (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: база даних «Наукова періодика України» // [ Лобузіна К. В. Пелюховська І. З Гарагуля С. С. Лобузін І. В.] ; Державна служба інтелектуальної власності України, № 68020 від 28.09.2016 р.
  6. (2018) Формирование фонда полнотекстовых электронных библиотечных ресурсов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: зб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 6 – 7 декабря 2018 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И. С. Лупиновича. – Минск., 2018. – С. 172 – 180 .
  7. (2021) Електронні ресурси в умовах інформатизації суспільства: основні поняття, організація, сучасні форми // Наукові праці НБУВ. - К., 2021. - Вип. 62. – С. 297 - 310..
  8. (2022) Наповнення сайту наукового журналу як складника системи менеджменту знань // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 3. – С. 23-30.
  9. (2022) Системні трансформації бібліотечно-інформаційних процесів // Наукові праці НБУВ. - К., 2023. - Вип. 66. – С. 196-210.
  10. (2024) Академічні наукові видання у централізованій інфраструктурі відкритих публікацій // Бібіліотечний вісник. - 2024. - № 1. – С. 3-11.
  11. Науково-методичні матеріали
  12. (2013) Бібліографічний опис електронних інформаційних ресурсів в САБ «ІРБІС-64» у НБУВ. (Протокол засідання Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи 13.03.2013 р. № 3.). Укладачі: Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З., Гарагуля С. С.
  13. (2016) Інструкція з ведення бази даних «Наукова періодика України». (Науково-методична рада Центру бібліотечних ресурсів і технологій. Протокол № 3 від 05.04.2016 р.). Укладачі: Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З Гарагуля С. С. Лобузін І. В.
  14. Тези наукових доповідей
  15. (2016) Організація фонду електронних бібліотечних ресурсів як засіб доступу до наукової інформації // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 04-06 жовтня 2016 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2016. – С. 312-315.
  16. (2017) Функціональні можливості інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2017. – С. 294-297.
  17. (2018) Форми організації та технології доступу до електронних ресурсів бібліотеки у веб-середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8 листопада 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2018. – С. 370 – 375.
  18. (2020) Технологічна модель організації електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 06-08 жовтня 2020 р.) / НАН України, НБУВ, Асоціація бібліотек України, Рада дир. наукових б-к та інформ. Центрів членів МААН. - К., 2020. – С. 227 - 231.
  19. (2021) Вебсайт наукового журналу як інструмент системи управління знаннями // Бібліотека. Наука. Комунікація.Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 05-07 жовтня 2021 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - К., 2021. – С. 250 - 254.
  20. (2022) Оптимізація бібліотечно-інформаційної діяльності в системі інноваційного розвитку // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інновацйні трансформації ресурсів і послуг: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 04-06 жовтня 2022 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - К., 2022. – С. 153 - 156.
  21. (2023) Інтеграція академічних періодичних видань до міжнародного наукометрічного простору // Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 03-05 жовтня 2023 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів–членів МААН. - К., 2023. – С. 302-306.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського