До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАЛІЗНЮК Олена Сергіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/186204

 

ЗАЛІЗНЮК Олена Сергіївна


науковий співробітник


Відділ пресознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: історія і бібліографія газет, інформатизація бібліотек, бібліотечні фонди.
Контактна інформація: +38(044) 288-14-19
Дати життя:25.03.1963, місто Київ, Україна
Освіта:
1988Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука (Київський національний університет культури і мистецтв)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1980
Професійна діяльність:
бібліотекар
головний бібліотекар
науковий співробітник
з 1993завідувачка сектору каталогізації
з 2015молодший науковий співробітник відділу газетних фондів
з 2017науковий співробітник відділу пресознавства
Публікації:
  Монографії, брошури
 1. (2011) М.В. Келдиш та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого=М.В. Келдыш и украинская наука : к 100-летию со дня рождения ученого. - Київ :Академперіодика, 2011. – 272. с., 24 с іл. c.
 2. (2013) А. П. Александров та українська наука : до 100-річчя від дня народження вченого = А. П. Александ¬ров и украинская наука : к 100-летию со дня рождения ученого. - Київ :Академперіодика, 2013. – 380 с., 67 с. іл. c.
 3. Довідники, покажчики, каталоги
 4. (1991) Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об’єднань і товариств в Україні 1989–1990 рр. : каталог (за матеріалами газетних фондів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН УРСР). - Едмонтон (Канада), 1991. – 34 c.
 5. (2001) Неформальна преса в Україні (1988–1991) : каталог за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / ред. кол. : Тетяна Борисенко, Олена Залізнюк, Олена Лук’янчук, Олесь Обертас, Олег Проценко. - Київ :"Смолоскип", 2001. – 144 c.
 6. (2004) Газети України 1930–1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 2 ч. - Київ, 2004. - Ч. 1. – 853 c.
 7. (2004) Газети України 1930–1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 2 ч. - Київ, 2004. - Ч. 2. – 986 c.
 8. (2004) Покажчик статей, опублікованих у газеті «Українське слово» в 1941 році у Києві // Документи і матеріали з історії організації Українських націоналістів. - Київ, 2004. - Т.10. – С. 261 – 298.
 9. (2008) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторіках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. - Київ, 2008. – 344 c.
 10. (2009) Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. - Київ, 2009. – 504 c.
 11. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог: у 2 ч. - Київ :НБУВ, 2012. - Ч. 1. – 570 c.
 12. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог: у 2 ч. - Київ :НБУВ, 2012. - Ч. 2. – 662 c.
 13. (2013) Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог. - Київ :НБУВ, 2013. – 410 c.
 14. (2013) Газети України 1951–1955 років у фондах НБУВ : каталог. - Київ :НБУВ, 2013. – 496 c.
 15. (2014) Газети України 1917–1920 років у фондах НБУВ : наук. каталог. - Київ :НБУВ, 2014. – 427 c.
 16. (2015) Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог. - Київ :НБУВ, 2015. – 608 с. c.
 17. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років : матеріали до біобібліографії. - Київ :НБУВ, 2015. – 384 c.
 18. (2016) Науковий каталог «Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І.Вернадського» як джерело інформаційного забезпечення користувачів // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Дніпро, 2016. - Частина ІІ. – С. 260–263.
 19. (2016) Періодична преса / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України // Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. . - Київ, 2016. - Т. 2. Матеріали до бібліографії. – С. 660–679.
 20. (2017) Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. - Київ :НБУВ, 2017. – 569 c.
 21. Документальні публікації
 22. (2016) Конотопська преса: до 100-річчя виходу першої конотопської газети (на матеріалах Відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВГФ НБУВ) // Конотопські читання : збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2016 р. - Конотоп, 2016. - Вип. VII. – С. 87–103.
 23. Статті
 24. (2005) Як ми обирали Президента. За матеріалами Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Молода нація: Альманах. - Київ, 2005. – С. 143–226.
 25. (2013) Колекція російських газет 1732–1916 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : склад, зміст, особливості введення в електронний простір // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ :НБУВ, 2013. - Вип. 37. – С. 458–463.
 26. (2015) Тематика публікацій на сторінках часопису полонених українців «Вільне слово» (1917–1918) / Вісник Львівського університету (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - Львів, 2015. - Вип. 10. – 192–197 c.
 27. (2015) Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний у-нт ім. Івана Огієнка. -  :К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. - (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4). – С. 108–122.
 28. (2016) Українські таборові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ :НБУВ, 2016. - Вип. 44. – С. 448–460.
 29. Енциклопедичні статті
 30. (2015) Коментарі // Енциклопедія Сучасної України. - Київ, 2015. - Т. 14. – С. 179.
 31. (2015) Краматорська правда // Енциклопедія Сучасної України. - Київ, 2015. - Т. 15. – С. 187.
 32. (2018) Молодь України // Енциклопедія Сучасної України. - Київ, 2018. - Т. 14. – С. 179.
 33. Тези наукових доповідей
 34. (2013) Київські газети 1838–1960 рр. у фондах НБУВ: формування колекції, використання у бібліотечно-інформаційній практиці, підготовка до оцифрування / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). - Київ :НБУВ, 2013. – С. 250–253.
 35. (2014) Колекція українських газет (1898–2014), що виходили за межами України: склад, зміст, представлення в електронній базі даних // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21–23 жовтня 2014). - Київ :НБУВ, 2014. – С. 90–92.
 36. (2014) Колекція українських газет (1898–2014), що виходили за межами України: склад, зміст, представлення в електронній базі даних // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21–23 жовтня 2014). - Київ :НБУВ, 2014. – С. 90–92.
 37. (2016) Газетна періодика Поділля в електронній базі Відділу газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, досвід, перспективи: матеріали науково-практичної конференції бібліотек вищих закладів освіти Хмельницького методичного об’єднання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota//konf_2016/ konf_2016.pdf . – С. 108–122.
 38. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація : стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – члени МААН. - Київ, 2017. – 640 c.
 39. (2018) Історія створення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) на сторінках газет: до сторіччя НБУВ // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали Ш Всеукраїнської наукової конференції (присвячені 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) 30–31 березня 2018 р. - Дніпро, 2018. - Частина ІІ. – С. 218–220.


©   Олена Залізнюк, 2009 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського