До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КЛИМЕНКО Ірина Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/256234

 

КЛИМЕНКО Ірина Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ джерелознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: редакційно-видавнича діяльність українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст., науковий опис особових архівів визначних діячів культури, архівознавство, археографія, книгознавство.
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, irnbuv@gmail.com
Дати життя:30.07.1963, м. Київ, Україна
Освіта:
1984Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука (нині - Київський національний університет культури і мистецтв), бібліотечний факультет
Науковий ступінь:
2003 кандидат історичних наук ; тема дисертації: “Архіви українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Інституті рукопису НБУВ як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності"
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984
Професійна діяльність:
з 1984 бібліотекар читального залу соціально-економічної літератури
з 1985 бібліотекар читального залу картографічних видань
з 1985старший бібліотекар сектору обслуговування основними фондами
з 1987старший бібліотекар ВР
з 1989старший редактор
з 1991бібліотекар 1 категорії
з 2000в.о. молодшого наукового співробітника
з 2004в.о. наукового співробітника
з 2005науковий співробітник відділу зберігання та використання фондів зберігання та використання фондів
з 2012 науковий співробітник відділу джерелознавства ІР
з 2017старший науковий співродітник ІР відділу джерелознавства ІР
Додаткові посади та обов`язки:
член Асоціації архівістів України
член Асоціації бібліотекарів України


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2003) Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Клименко Ірина Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - 20 с.
 2. (2003) Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Клименко Ірина Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - 224 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2002. - 768 с.
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с..
 7. (2015) Архів українського мистецтвознавця Б.С. Бутника-Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2015. 464 с. : 50 іл..
 8. Документальні публікації
 9. (2013) Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2013. - Вип. 17. – С. 604-617.
 10. Статті
 11. (1999) Архів І.В. Лучицького – джерело вивчення історичної спадщини України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : архів і особа : міжвід. зб. наук. пр. Київ, 1999. Вип. 1. С. 318–326.
 12. (2000) В.П. Науменко і його роль у розвитку просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2000. Вип. 6. С. 36–40..
 13. (2002) Антонович Володимир Боніфатійович [с. 18–22] ; Ардашев Павло Миколайович // [с. 22–24] ; Арцимович Антон Антонович [с. 24] ; Багалій Дмитро Іванович [с. 27–30] ; Балаховська-Давидова Тетяна (Таубе) Григорівна (Герцівна) [с. 30–31] ; Біляшевський Микола Федотович [с. 46–49]; Богдашевський Дмитро Іванович [с. 50–51] ; Василенко Микола Прокопович [с. 70–73] ; Виноградов Микола Андрійович [с. 75–76] ; Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович [с. 77–80] ; Грушевський Михайло Сергійович [с. 127–131] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін. Київ : НБУВ, 2002. 766 c.
 14. (2002) Архів часопису «Киевская Старина» з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії редакційно-видавничої справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2002. Вип. 9. С. 304–311.
 15. (2002) Архіви українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2002. Т. 8. С. 163–169..
 16. (2002) Документознавчий аналіз архіву часопису «Рада» : (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. Вып. 4 / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, Респ. крымскотатар. б-ка, Фонд поддержки б-к Крыма. Киев ; Симферополь, 2002. С. 19–24..
 17. (2002) Ерастов Степан Іванович [c. 164–165] ; Єлачич Олексій Кирилович [c. 166–167] ; Кістяківський Олександр Федорович [c. 225–229] ; Кримський Агатангел Юхимович [c. 276–282] ; Лілєєв Михайло Іванович [c. 317–319] ; Лобода Андрій Митрофанович [c. 324–326] ; Лучицький Іван Васильович [c. 328–331] ; Модзалевський Вадим Львович [c. 371–375] ; Мордовец (Мордовець) Данило Лукич [c. 375] ; Науменко Володимир Павлович [c. 382–389] ; Олесь (Кандиба) Олександр Іванович [c. 401–404] ; Петров Микола Іванович [c. 414–417] ; Півторадні Василь Ілліч [c. 417–422] ; Попельницький Олексій Захарович [c. 438–440] ; Пухальський Володимир Вячеславович [c. 456] ; Романович-Ткаченко Наталія Данилівна [c. 463–466] ; Скитський Іван Іванович [c. 491–492] ; Спекторський Євген Васильович [c. 499–501] ; Стебницький Петро Януарійович [c. 504–506] ; Тарачков Микола Степанович [c. 541–542] ; Тичина Павло Григорович [c. 550–551] ; Ткаченко Микола Михайлович [c. 551–552] ; Троїцькі [c. 554–555] ; Щоголев Яків Іванович [c. 634–635] ; Яворський Юліан Андрійович [c. 640–643] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. Київ : НБУВ, 2002..
 18. (2002) Часопис «Рада» як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2002. Вип. 7. С. 22–31..
 19. (2003) Архіви українських часописів у фондах Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії видавничої справи початку ХХ ст. // Бібліотечний Вісник. - Київ, 2003. - № 2. – С. 36–38.
 20. (2004) Документознавчий аналіз архівних документів часопису «Рідний Край» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2004. № 4. С. 54–56.
 21. (2004) Характерні особливості організації змісту та внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2004, Вип. 9. С. 23–31..
 22. (2005) Видавниче товариство «Друкарь» (1916–1924) : склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2005. Вип. 10. С. 105–113..
 23. (2006) Маловідомі документи письменницької організації «Плуг» : Статут, Протоколи засідань (1930–1931). Публікації документів // Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України ; УНДІАСД. Київ, 2006. Т. 6. С. 56–64.
 24. (2007) До історії літературної організації «Плуг» (1922–1932) : (огляд документів із фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 19. С. 454–462.
 25. (2007) Документ з історії літературного об’єднання «Плуг» (1922–1932) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 11. С. 291–299..
 26. (2007) Передплатницький контингент газети «Рада» як джерело для вивчення українського національного руху в Україні початку ХХ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2007, № 2. С. 43–50.
 27. (2009) Архів часопису "Рідний край" як джерело з історії редакційно-видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2009. - Вип. 13. – С. 382-386.
 28. (2009) Періодичні видання першої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні : загальний огляд // Бібл. вісн. Київ, 2009. № 4. С. 44–48..
 29. (2010) Альманах "Гроно" - видання літературно-мистецької групи "Гроно" // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2010. - Вип. 14. – С. 335-344.
 30. (2012) Літературні диспути на шпальтах часопису “Життя й революція” (1925–1934 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип.15. – С. 223-237.
 31. (2013) Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907 р. ) / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2013. – Вип. 17. – C. 604-617 .
 32. (2015) Архів Всеукраїнської спілки пролетарсько-селянських письменників «Плуг» [c. 157–158]; Архів редакції газети «Рада» [c. 194–195]; Архів редакції журналу «Будяк» [c. 193]; Архів редакції журналу «Дзвін» [c. 193]; Архів редакції журналу «Дніпрові хвилі» [c. 192]; Архів редакції журналу «Життя й революція» [c. 198–200]; Архів редакції журналу «Рідний край» [c. 197–198]; Архів редакції журналу «Сяйво» [c. 196]; Архів редакції журналу «Літературно-науковий вістник» [c. 185–187]; Архів редакції журналу «Червоний Шлях» [c. 201–202]; Архів Спілки пролетарських письменників України «Гарт» [c. 159]; Архів та зібрання історичних документів редакції журналу «Киевская старина» [c. 187–189]; Архів видавничого товариства «Друкарь» [c. 190–191]; Архів редакції літературно-мистецького збірника «Гроно» [c. 191–192]; Зібрання матеріальних (інвентарних) книг та каталогів бібліотек і приватних осіб [c. 232]; Колекція газет «Бутырский вестник» та «Бутырский курьер» [c. 194] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису. Київ, 2015..
 33. (2016) Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б. С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця / І. В. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 469-477..
 34. Тези наукових доповідей
 35. (2005) Документи архівного журналу «Сяйво» як джерело для вивчення літературно-мистецького життя України початку ХХ ст. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17–18 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 213–214.
 36. (2014) Основні принципи створення наукового каталогу «Архів Б.С. Бутника-Сіверського у фондах Інституту рукопису НБУВ» // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного просторі : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–22 жовтня 2014 р.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. бібл. Укр., Рада держ. б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2014. С. 132–134.
 37. (2015) Клименко І.В. Матеріали до історії дитячих періодичних видань : «Барвінок», «Весняні хвилі», «Волошки» (1919–1920 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 103–105.


©   Ірина Клименко, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського