До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003414


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА ОЛЕНИ КОМПАН У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Автор(и):
ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна
КЛИМЕНКО Ірина Валентинівна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
БОЛЯК Оксана Степанівна
БОРЯК Геннадій Володимирович
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна
ШИП Н. А.
Дата(и):2019
ISBN:978-966-02-8786-0 (друковане видання), 978-966-02-8787-7 (електронне видання)
DOI:

Наукове видання репрезентує архів українського історика, дослідниці середньовічної та ранньомодерної історії України, історіософа Олени Станіславівни Компан (1916–1986), який зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання складається з Передмови, в якій висвітлюється життєвий і творчий шлях ученої, та Каталогу, де представлені археографічні описання документів особового фонду Олени Компан: біографічних документів, наукових праць, підготовчих матеріалів, документів службової та громадської діяльності, листування, фотодокументів, матеріалів інших осіб тощо. В окрему групу виділені матеріали чоловіка Олени Станіславівни, українського письменника Івана Юхимовича Сенченка.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.


Опис документа:

Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Біографічне дослідження. Науковий каталог / М. А. Філіпович, І. В. Клименко. – Київ: НБУВ, 2019. – 200 с.978-966-02-8786-0 (друковане видання). – 978-966-02-8787-7 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003414


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського