До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КЛИМЕНКО Еріка Станіславівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/891171

 

КЛИМЕНКО Еріка Станіславівна


науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: історія музичної рукописної книги в Україні, кодикологічне дослідження музичних рукописних книг, зокрема, безлінійних (знаменних, крюкових) з фондів Національної бібліотеки України; кодикологія, кодикографія, археографія, книгознавство, музичне джерелознавство.
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, irnbuv@gmail.com
Дати життя:21.03.1970 , м. Хуст, Закарпатська обл, Україна
Освіта:
1989Київське державне музичне училище імені Р.М. Гліера
1997Київський університет імені Тараса Шевченка (нині- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), історичний факультет
2006аспірантура Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Науковий ступінь:
2007кандидат історичних наук; тема дисертації: “Музична крюкова рукописна книга ХІІ – початку ХХ ст. в Україні: історико-кодикологічний опис"
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1989
Професійна діяльність:
з 1989редактор
з 1991 бібліотекар
з 1995 редактора 2 категорії
з 2002редактора 1 категорії відділу кодикології та кодикографії
з 2006молодший науковий співробітник
2008науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини ІР
Додаткові посади та обов`язки:
член Асоціації архівістів України
член Асоціації бібліотекарів України


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Музична крюкова рукописна книга XII - початку ХХ ст. в Україні: історико-кодикологічний опис [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Клименко Еріка Станіславівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - 201 арк.
 2. (2007) Музична крюкова рукописна книга ХІІ – початку XX ст. в Україні : історико-кодикологічний опис : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2007. 20 с.
 3. Довідники, покажчики, каталоги
 4. (1999) Музичний архів М.Д. Леонтовича : каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису, М-во культури і мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; уклад.: Л.П. Корній, Е.С. Клименко ; вступ. ст. Л.П. Корній (опис духовних творів), Е.С. Клименко (опис світських творів) ; відп. ред. Л.А. Дубровіна. Київ, 1999. 114 с. (З історії музичної спадщини України).
 5. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ – початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження : каталог : палеографічний альбом / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2011. 305 с. : іл. (Співавтор – О.М. Гальченко).
 6. (2015) Архів Всеукраїнського музичного товариства ім. М.Д. Леонтовича // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 52–59.
 7. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с.
 8. Статті
 9. (2004) Музична знаменна рукописна книга кириличного письма XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2004. - Вип. 9. – С. 188–202.
 10. (2005) Музична рукописна книга у фондах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Документознавство, бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2005. С. 216–218.
 11. (2005) Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. – С. 290-301.
 12. (2007) Музичні знаменні рукописи поморської традиції у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2007. - Вип. 11. – С. 200–213.
 13. (2007) Принципи організації каталогу музичної крюкової рукописної книги // Бібіліотечний вісник. - 2007. - № 6. – С. 3–10.
 14. (2007) Півчі знаменні старообрядницькі рукописи у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. - Київ, 2007. - Вип. 14. – С. 34–42.
 15. (2007) Специфіка кодикологічних досліджень півчих кириличних рукописних книг (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2007. - № 2. – С. 64–69.
 16. (2008) Джерелознавчі дослідження безлінійних співочих рукописних книг із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка, 2008. Т. 1. С. 201–207.
 17. (2009) Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2009. - Вип. 13. – С. 332-343.
 18. (2009) Безлінійні церковно-співочі книги у фондах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наук. вісн. НМАУ. Київ, 2009. Вип. 88. С. 139–141.
 19. (2012) Російські богослужбові нотолінійні співочі книги другої половини XVІІ–XVІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Е. С. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 325-341. .
 20. (2012) Уривок стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис / Л. А. Гнатенко, Е. С. Клименко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. - С. 305-315..
 21. Тези наукових доповідей
 22. (2006) Півчі знаменні старообрядницькі рукописні книги у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : проблеми атрибуції // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–18 трав. 2006 р.). Київ, 2006. С. 214–215.
 23. (2007) Принципи кодикологічного опису півчих знаменних рукописів (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21–23 трав. 2007 р.). Київ, 2007. С. 329–330..


©   Еріка Клименко, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського