До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004117

Колекція: Історія НБУВ Електронні ресурси
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ФОНДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: ДОСЛІДЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ТА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ (2000–2020)
Автор(и):
АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна
БОНДАР Наталія Петрівна
ГУТНИК Людмила Миколаївна
ЗАЄЦЬ Олена Василівна
ІВЧЕНКО Лариса Василівна
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
МЯСКОВА Тетяна Євгеніївна
СУПРОНЮК Оксана Костянтинівна
ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович
Editors:
КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9666-4 (друк.), 978-966-02-9667-1 (електрон.)
DOI:

У монографії розкрито діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського щодо дослідження та опрацювання історико-культурних фондів, що зберігаються у відділах стародруків та рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій, зарубіжної україніки, образотворчих видань, музичних фондів і частково картографічних видань. Окрема увага приділена питанню створення електронних ресурсів, що дозволяють наблизити відповідну інформацію для віддалених користувачів, прискорити бібліографічний пошук ретроспективних різновидових видань та колекцій. Бібліографічний покажчик публікацій співробітників названих підрозділів демонструє обсяги і напрямки наукових досліджень історико-культурних фондів НБУВ.

Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, істориків вітчизняної та загальноєвропейської культури.


Опис документа:

Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) : монографія / Т. Д. Антонюк, Н. П. Бондар, Л. М. Гутник, О. В. Заєць, Л. В. Івченко, Г. І. Ковальчук, Т. Є. Мяскова , О. К. Супронюк, Г. М. Юхимець; відп. ред. Г. І. Ковальчук. – Київ: НБУВ, 2021. – 616 с.978-966-02-9666-4 (друк.). – 978-966-02-9667-1 (електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004117


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського