До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Інформаційний синтез українського національного простору в контексті варіативності його соціокультурних кодів (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004353


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог, Довідник
  

Назва(и):
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ВАРІАТИВНОСТІ ЙОГО СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОДІВ
Автор(и):
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
ПОПИК Володимир Іванович
ГОРЄВА Вікторія Володимирівна
ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна
МАТВІЙЧУК Л. О.
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9847-7 (друк.), 978-966-02-9847-4 (електрон.)
DOI:

Варіативність соціокультурних кодів у світосприйманні, історичному мисленні і культурній пам'яті, притаманна сучасній Україні, значним чином зумовлена як історичними умовами розвитку, так і сучасними викликами. Завданням як державної гуманітарної політики, так і діяльності культурних установ є, з одного боку, нівелювання деструктивних аспектів такої варіативності, недопущення її інструменталізації в політичних інтересах як внутрішніх, так і зовнішніх гравців; а з іншого – збереження і використання її конструктивного потенціалу як ресурсу національної адаптивності та основи формування інклюзивної нації.Аналітична записка присвячена дослідженню культури як сукупності матеріальногоі духовного надбання держави та інформаційно-культурного простору. Проаналізовано міжнародний досвід у регулюванні культурної політики та створенні цифрового ресурсу культурної спадщини. Висвітлено концептуальні засади представлення культурної спадщини України та питання консолідаційних аспектів цифрової конвергенції. Запропоновано огляд проєктів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та вчених НАН України з розбудови цифрових ресурсів культурної пам’яті України.


Опис документа:

Інформаційний синтез українського національного простору в контексті варіативності його соціокультурних кодів : аналітична записка / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, В. І. Попик, В. В. Горєва, Ю. М. Половинчак, Л. О. Матвійчук ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2021. – 60 с.978-966-02-9847-7 (друк.). – 978-966-02-9847-4 (електрон.). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004353


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського