До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Сохань С. В. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2023)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004749

Колекція: Актові документи Рукописні фонди
Тип реcурсу:
 Книга  Археографічне видання, Каталог
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
КОЛЕКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ КАЗЕННОЇ ПАЛАТИ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Автор(и):
СОХАНЬ Світлана Валентинівна
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
БОДАК Ольга Петрівна
БОЛЯК Оксана Степанівна
БОРЯК Геннадій Володимирович
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна
Дата(и):2023
ISBN:978-617-14-0138-9 (Вип. 2, друковане видання), 978-617-14-0139-6 (Вип. 2, електронне видання)
DOI:

Пропоноване видання є продовженням серії випусків наукових каталогів «Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», що репрезентує актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів. У другому випуску представлено комплекс актових документів XV–XVII ст. Микільського Пустинного монастиря, до якого ввійшли 278 археографічних описань.У двох додатках репрезентовані описання 29 і 555 документів монастиря з колекції Київської казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за описами 1786 р. та 1837 р. У виданні подані різноманітні за змістом публічно-правові актові джерела: привілеї, грамоти, універсали, розпорядження, постанови, виписки з ґродських, земських, каптурових, трибунальських, міських судових книг і приватно-правові актові джерела: купчі, дарчі, замінні, орендні, тестаменти, які висвітлюють особливості правового процесу отримання і юридичного підтвердження прав Микільського Пустинного монастиря на маєтності. Науково-довідковий апарат представлений іменним та географічним покажчиками, покажчиком інституцій, спиком скорочень літератури та назв установ, переліком ілюстрацій.

Видання розраховане на істориків, правознавців, культурологів, а також на широке коло всіх, кого цікавить історія України.


Опис документа:

Сохань, Світлана Валентинівна. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наукове видання / С. В. Сохань ; голов. ред. Л. А. Дубровіна ; ред. О. П. Бодак [и др.]. – Київ: НБУВ, 2023. – 428 с.978-617-14-0138-9 (Вип. 2, друковане видання). – 978-617-14-0139-6 (Вип. 2, електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004749

Вип. 2 Акти і документи Микільського Пустинного монастиря (1496–1800).


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського