До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Київ 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0000110


Категорія:НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ   

 Міста   

КИЇВ ( 5 ст.)
Варіанти
написання:

Киев (Російська)

Kyiv (Англійська)


Довідкові
ресурси:
 • Вікіпедія
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ)
 • Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU)
 • Електронна бібліотека "Культура України"
 • Знання про Україну
 • Енциклопедія сучасної України (ЕСУ)

 • столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи


  Література 

  Пов’язані рубрики:

   А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
   АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
   АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
   АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
   АКАДЕМПЕРІОДИКА
   АКЛІМАТИЗАЦІЙНИЙ САД ВУАН
   АЛЬТЕРНАТИВИ
   АЛЬТЕРПРЕС
   АНДРУСІВСЬКА УГОДА
   АРІЙ, ВИДАВНИЦТВО
   АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗВІРИНЕЦЬКИЙ МОНАСТИР
   АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
   БАБИН ЯР
   БАЛТІЯ-ДРУК
   БЕРЕЗІЛЬ
   БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРА ФОМІНА
   БУДИНОК З ХИМЕРАМИ
   БУДІВЕЛЬНИК
   БУДІВЛЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   ВЕРНИГОРА, ВИДАВНИЦТВО
   ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
   ВЕСЕЛКА
   ВИДАВНИЦТВО "LAURUS"
   ВИДАВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   ВИДАВНИЦТВО ІМЕНІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ
   ВИДАВНИЦТВО ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ
   ВИДАВНИЧА ФІРМА "ЛЕОН ІДЗІКОВСЬКИЙ"
   ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "АРТЕК"
   ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "КОНДОР"
   ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО
   ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМІЯ"
   ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "ЛОГОС УКРАЇНА"
   ВИДУБИЦЬКИЙ МОНАСТИР
   ВИЩА ПАРТІЙНА ШКОЛА ПРИ ЦК КПУ
   ВИЩА ШКОЛА
   ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"
   ВІДРОДЖЕННЯ, ГАЗЕТА
   ВІК
   ВІТА-ПОШТОВА (ГОРОДИЩЕ)
   ВОЛОДИМИРСЬКИЙ СОБОР (КИЇВ)
   ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФОТОКІНОУПРАВЛІННЯ
   ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ
   ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
   ГЕНЕЗА
   ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
   ГНИЛЕЦЬКИЙ МОНАСТИР
   ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
   ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
   ГОРНО, ВИДАВНИЦТВО
   ГРАМОТА, ВИДАВНИЦТВО
   ГРАНІ-Т
   ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ГАЗЕТА
   ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ ІМЕНІ ІЛЬКА КУЧЕРІВА, ФОНД
   ДЕНЬ, ГАЗЕТА
   ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА
   ДЕРЖАВНА НАУКОВА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. ЗАБОЛОТНОГО
   ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
   ДЕРЖАВНИЙ ВІСНИК, ГАЗЕТА
   ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
   ДЕРЖАВНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. М. В. ЛИСЕНКА
   ДЗВІН, ВИДАВНИЦТВО
   ДИНАМО
   ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
   ДНІПРО, ВИДАВНИЦТВО
   ДНІПРОВСЬКИЙ СОЮЗ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
   ДОВІРА
   ДРУКАРНЯ Г.Т. КОРЧАК-НОВИЦЬКОГО
   ДРУКАРНЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
   ДРУКАРНЯ КУЛЬЖЕНКА С.В.
   ДУЛІБИ, ВИДАВНИТЦВО
   ДУХ І ЛІТЕРА
   ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО
   ЕТНОГРАФІЧНИЙ ХОР "ГОМІН" (КИЇВ)
   ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   ЗВІРИНЕЦЬКІ ПЕЧЕРИ
   ЗДОРОВ'Я, ВИДАВНИЦТВО
   ЗМІЄВІ ВАЛИ
   ЗОЛОТІ ВОРОТА
   ІКОНОПИСНА ТА МАЛЯРСЬКА МАЙСТЕРНЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
   ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
   ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О. В. ПАЛЛАДІНА
   ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М. Г. ХОЛОДНОГО
   ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
   ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
   ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО
   ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
   ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
   ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В. М. ГЛУШКОВА
   ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМЕНІ А. В. ДУМАНСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
   ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
   ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМЕНІ С. П. ТИМОШЕНКА
   ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
   ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО
   ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
   ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
   ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
   ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА
   ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО
   ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
   ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА
   ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
   ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
   ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМЕНІ З.І. НЕКРАСОВА
   ІН-ЮРЕ
   ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
   ІСТОРИЧНИЙ КЛУБ "ХОЛОДНИЙ ЯР"
   К.І.С.
   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   КАРАВЕЛА, ВИДАВНИЦТВО
   КАРТОГРАФІЯ
   КИЕВЛЯНИН, ГАЗЕТА
   КИЕВСКАЯ МЫСЛЬ
   КИЕВСКАЯ СТАРИНА
   КИЄВО-БРАТСЬКИЙ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
   КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
   КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ, ВИДАВНИЦТВО
   КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
   КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК
   КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
   КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
   КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
   КИЇВСЬКА МІСЬКА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА"
   КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
   КИЇВСЬКА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ 1941
   КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ
   КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ
   КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
   КИЇВСЬКЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ
   КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
   КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА
   КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
   КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МУЗИКИ ІМЕНІ РЕЙНГОЛЬДА ГЛІЄРА
   КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН
   КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІМЕНІ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
   КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
   КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИКІЛЬСЬКИЙ ПУСТИННИЙ МОНАСТИР
   КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
   КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
   КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І КОНФЛІКТОЛОГІЇ
   КИЇВСЬКІ ВИЩІ ЖІНОЧІ КУРСИ
   КИЇВЩИНА
   КИЙ, ВИДАВНИЦТВО
   КИРИЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР (КИЇВ)
   КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО
   КІНО, ЖУРНАЛ
   КЛУБ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ
   КМ-БУКС
   КОЛЕГІЯ ПАВЛА ҐАЛАҐАНА
   КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
   КОСТЕЛ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
   КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ, ГАЗЕТА
   КРИНИЦЯ, ВИДАВНИЦТВО
   КРИНИЦЯ, КООПЕРАТИВНЕ ВИДАВНИЧЕ ТОВАРИСТВО
   КРИТИКА
   ЛАН, ВИДАВНИЦТВО
   ЛИБІДЬ
   ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА
   ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
   ЛОГОС УКРАЇНА
   МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
   МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
   МАПА, ВИДАВНИЦТВО
   МАРІЇНСЬКИЙ ПАЛАЦ
   МАТЧ СМЕРТІ
   МЕЖИГІРСЬКА ФАЯНСОВА ФАБРИКА
   МИСТЕЦТВО, ВИДАВНИЦТВО
   МИСТЕЦТВО, ЖУРНАЛ
   МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТИР (КИЇВ)
   МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНА 3000"
   МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ"
   МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
   МІЛЕНІУМ
   МОЛОДЬ, ВИДАВНИЦТВО
   МУЗЕЙ ГЕТЬМАНСТВА
   МУЗЕЙ ІВАНА ГОНЧАРА
   МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ
   МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КИЄВА
   МУЗЕЙ КНИГИ ТА ДРУКАРСТВА УКРАЇНИ
   МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО, МУЗИЧНОГО ТА КІНОМИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
   МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
   МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ
   МУЗИЧНА УКРАЇНА, ВИДАВНИЦТВО
   НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. О. МАКСИМОВИЧА
   НАУКОВА ДУМКА
   НАУКОВЕ ГУМАНІТАРНЕ ТОВАРИСТВО
   НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА
   НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ
   НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
   НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
   НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.І. МАЙБОРОДИ
   НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА КІНОСТУДІЯ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
   НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПЕТРА ЧАЙКОВСЬКОГО
   НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ МИКОЛИ ГРИШКА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРБАРІЙ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ "КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ"
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ "МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ"
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ"
   НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМПІЙСЬКИЙ"
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
   НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
   НАШ ФОРМАТ
   НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО
   НОРА-ДРУК
   ОСВІТА, ВИДАВНИЦТВО
   ОСНОВИ
   ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
   ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
   ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ УКРАЇНИ
   ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ
   ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО
   ПЛЕЯДИ, ВИДАВНИЦТВО
   ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
   ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ В КИЄВІ
   ПОСОЛЬСТВО ДЕРЖАВИ ІЗРАІЛЬ В УКРАЇНІ
   ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ
   ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ
   ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ
   ПРЕДСТАВНИЦТВО ФОНДУ ІМЕНІ ГАЙНРІХА БЬОЛЛЯ В УКРАЇНІ
   ПРЕСА УКРАЇНИ
   ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА (ГАЗЕТА)
   ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
   РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ
   РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
   РАДА, ГАЗЕТА
   РІДНИЙ КРАЙ (ЖУРНАЛ)
   РОДОВІД, ВИДАВНИЦТВО
   РОЛІТ
   РУСЬ
   СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ МОНАСТИР ГОЛОСІЇВСЬКА ПУСТИНЬ
   СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ ІОНИНСЬКИЙ МОНАСТИР
   СМОЛОСКИП
   СОФІЙСЬКИЙ СОБОР (КИЇВ)
   СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
   СПРАВА БЕЙЛІСА
   СТАДІОН "ДИНАМО" ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО
   СТАРА ГРОМАДА
   СТІКС
   СУЧАСНІСТЬ
   ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
   ТЕМПОРА
   ТЕХНІКА, ВИДАВНИЦТВО
   УКРАЇНА, ЖУРНАЛ (1914–1918, 1924–1932)
   УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ
   УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ
   УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИЧНА КОМІСІЯ
   УКРАЇНСЬКА ХАТА (ЧАСОПИС)
   УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
   УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
   УКРАЇНСЬКЕ ЮРИДИЧНЕ ТОВАРИСТВО
   УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
   УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
   УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ
   УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
   УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД
   УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА
   УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
   УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
   УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
   УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК"
   УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО "ПУЛЬСАРИ"
   УРОЖАЙ
   УСПЕНСЬКИЙ СОБОР (КИЇВ)
   ФАКТ
   ХОТІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
   ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
   ХРЕЩЕННЯ РУСІ
   ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
   ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ
   ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ
   ЦЕНТР СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КІНОФОТОАРХІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г. С. ПШЕНИЧНОГО
   ЦЕРКВА БОГОРОДИЦІ ПИРОГОЩОЇ
   ЦЕРКВА ІОАНА ЗЛАТОУСТА
   ЦЕРКВА МИКОЛИ ДОБРОГО
   ЦЕРКВА МИКОЛИ НАБЕРЕЖНОГО
   ЦЕРКВА МИКОЛИ ПРИТИСКА
   ЦЕРКВА РІЗДВА ХРИСТОВОГО (КИЇВ)
   ЦЕРКВА СВЯТИХ КОСТЯНТИНА ТА ЄЛЕНИ (КИЇВ)
   ЦЕРКВА УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ДЕСЯТИННА (КИЇВ)
   ЧАС, ВИДАВНИЦТВО
   ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ
   ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, ВИДАВНИЦТВО
   ЮРІНКОМ ІНТЕР
   ЯРМАРОК
   ЯРОСЛАВІВ ВАЛ

  Пов’язані персоналії:

   КОРОЛЬОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
   КУЗНЕЦОВ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
   ПАУСТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського