До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства (2020)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004080

Колекція: Інформаційна сфера
Тип реcурсу:
 Книга  Методичний посібник
  

Назва(и):
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Автор(и):
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
ІВАНОВА Наталія Георгіївна
ІНДИЧЕНКО Ганна Володимирівна
МАТВІЙЧУК Л. О.
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна
ПОПИК Володимир Іванович
ХИЛЬКО Максим Миколайович
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2020
ISBN:978-966-02-9490-5
DOI:

Розглянуто суспільний ідеал як соціокультурне явище, специфіку формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства, що продукують нові способи впливів на свідомість людини. Відзначено специфіку функціонування суспільних інститутів як суб’єктів формування та трансляції суспільного ідеалу і роль науково-комунікаційних структур та інституцій пам’яті у формуванні інформаційно-джерельної бази національної самоідентифікації, забезпеченні розвитку соціокультурного середовища базової інформацією для формування сучасного бачення суспільного ідеалу. Спеціальна увага закцентована на ролі й обов’язках мас-медіа в пропаганді та впливові на суспільне осмислення складових національного суспільного ідеалу. Найважливішого значення надано розвитку інформаційного чинника та виокремленню з глобального інформаційного поля значимих національних соціогуманітарних цифрових ресурсів і проєктів, які були б орієнтиром і джерелами для української спільноти, українських цифрових проєктів, які мали значний вплив на ці процеси національної ідентифікації та самоідентифікації в контексті атрибутів: держава, історія, територія, мова, персоналії, культура. Такий підхід враховує нові реалії цифрового суспільства, формування нового менталітету та покоління, яке існує в мережевому середовищі, де комунікація стає своєрідним способом існування людей.


Опис документа:

Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства : аналітична записка / Л. А. Дубровіна [и др.] ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ: НБУВ, 2020. – 68 с.978-966-02-9490-5. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004080


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського