БОГОГЛАСНИК [З НОТАМИ] : пісни благоговіиныя праздником господьским, богородичным и нарочитых святых..., к сим же нікоторым чудотворным иконам служащыя, таже различныя покаянныя и умилителныя содержащ (1790)
ЧИН ІЕРЕЙСКАГО НАСТАВЛЕНІЯ В ПУТИ ВІЧНЫЯ ЖИЗНИ, БОЛІЗНУЮЩИХ : с приложеніем подробнаго по всім заповідем о грісіх испытанія, вкупі же образ наставленія осужденых на смерть оузников (1776)
ЧИН ДІАКОНСКАГО СЛУЖЕНІЯ, В СВЯЩЕННОДІЙСТВІИ БОЖЕСТВЕННЫЯ ЛІТУРГІИ : на вечерни же и утрени іерееви от Служебника собран (1788)
ГОРА ПОЧАЕВСКАЯ : стопою чудесні из нея истікающую чудодійственную воду имущею, и іконою чудотворною Пресвятыя Дівы Матере Божія Маріи почтена, всему міру ясна и явна (1793)
[КНИЖИЦЯ ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА] (1788) [Ленкевич І.]
КPАТКОЄ НА КPАТКІЯ ВОПPОСЫ И ОТВІТЫ СПОСОБОМ КАТИХІСМА БОГОСЛОВІЯ : о тайнах цеpковных и ценсуpах собpаніє, на ексамен готовящимся потpебноє со отсыланіем к пpостpанному описанію тіх же таин в книзі наpеченной: Богословіе нpавоучителное ([1781])
КРАТКОЕ ПОТРЕБНІЙШИХ ОТ ГРАММАТІЧЕСКАГО ХУДОЖЕСТВА ВЕЩЕЙ СОБРАНІЕ... (1773) [Любович М.]
НАРОДОВІЩАНІЕ, ИЛИ СЛОВО К НАРОДУ КАТОЛІЧЕСКОМУ : чрез монахов чина святаго Василіа Великаго в провінціи Полской званію катихістіческому прилежащих в повіті Кременецком 1756 года проповіданое (1768)
НАУКИ ПАРОХІАЛНІЯ НА НЕДІЛИ И СВЯТА УРОЧИСТЫЯ ЦІЛОГО РОКУ : з Евангелїй подлуг обряду греческаго росположенных, з приданїем при конци науки при шлюбі, двох наук при погребенїи, и на Пятки святаго Великаго поста, о Страстех Христовых (1792) Добриловський Ю.
ОБРАЗ ПРИМИРЕНІЯ ГРІШНАГО ЧЕЛОВІКА С БОГОМ (1756) Торжевський Й. Т.
ПИСЬМЕНА, СИ ЄСТЬ НАЧАТКИ ДОГМАТО-НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЯ БОГОСЛОВІИ (1771) Том 1. Басарабський Ф.
ВЕЛИЧАНІЯ ПО ВСЯ ДНИ В ПРАЗДНИКИ ГОСПОДЬСКІЯ, БОГОРОДИЦЫ И НАРОЧИТЫХ СВЯТЫХ : на оутрени по поліелеосах піваемая со Еваггеліами оутренными (1774)
ПОУЧЕНІЕ ХРИСТІАНСКОЕ, СИ ЕСТЬ КАТЕХИЗМ ВКРАТЦІ СОБРАННЫЙ (1790)
СІМ'Я СЛОВА БОЖІЯ : на ниві сердец человіческих сіяннаго си єсть изряднійшая на неділи всего літа, и нікоторыя праздники поученія (1772)
О ПОДРАЖАНІИ ХРИСТА (1764) Тома Кемпійський
СЛОВО О СВЯТОМ МЕЖДУ ВОСТОЧНОЮ И ЗАПАДНОЮ ЦЕРКОВІЮ СОЕДИНЕНІИ (1769) Ольшавський М. М.
СІМ'Я СЛОВА БОЖІЯ : на ниві сердец человіческих сіяннаго, си єсть Изряднійшая на неділи всего літа поученія... с приложенїем и на Праздники (1781)
ЗЕРЦАЛО БОГОСЛОВІИ (1790) Транквіліон-Ставровецький К.
ЖИТІЕ БЛАЖЕННАГО ОТЦА НАШЕГО ІОВА ЖЕЛІЗА : бывшаго игумена святыя чудотворныя общежителныя Лаври Почаевскїя ([1791]) Досифей
АПОСТОЛ (1574)
УКРАЇНСЬКІ КОЛЯДКИ І ЩЕДРІВКИ : для мішаного і однорідного хору з супроводом фортепіана [! партія фп. відсутня] ([1917–1918]) Збірка 2. Стеценко К. Г.
SIX SONATES : [E, A, F, B, G, C] : A deux Violons : Oeuvre second ([1777?]) Violino Primo Violino Secondo Cambini Giuseppe
СЛОВА МОНАХА ДАМАСКІНА : Без початку (1585–1595)
ПЛАН СТАРАГО КІЕВА В ТРИ РАЗЛИЧНЫЯ ЭПОХИ: ДО 1240 ГОДА ОЗНАЧЕН ЧЕРНОЮ КРАСКОЮ, В 1800 ГОДУ ПОКАЗАН ЗЕЛЕНОЮ КРАСКОЮ, А В 1864 ГОДУ – КРАСНОЮ ([1864]) Лист 5.
ЄВАНГЕЛІЄ АПРАКОС ПОВНИЙ (ОРШАНСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ) (XIII ст.)
ЄВАНГЕЛІЄ ТЕТР (КИЇВСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ) (ХV ст.)
ЄВАНГЕЛІЄ ТЕТР (ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ) (1556–1561)
СЛУЖЕБНИК І ТРЕБНИК ПЕТРА МОГИЛИ (1632)
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ СВЯТОГО ІОАННА ЗЛАТОУСТА ТА 12 ДУХОВНИХ ХОРОВИХ КОНЦЕРТІВ (1796–1798) Ведель А.
АЛЬБОМ № 14. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
ПІНКАС РЕЛІГІЙНОЇ ШКОЛИ ТАЛМУД-ТОРА МІСТЕЧКА КОПИЧИНЦІ (СХІДНА ГАЛИЧИНА, УКРАЇНА) (1873–1889)
ARS MEMORATIVA ([1479?])
LI MIRACULI DE LA MADONNA (1498)
ЧАСОСЛОВ (1491)
БІБЛІЯ (1581)
ЕНЕИДА НА МАЛОРОССІЙСКІЙ ЯЗЫК ПЕРЕЛИЦЇОВАННАЯ И. КОТЛЯРЕВСКИМ (1798) Котляревський І. П.
КОБЗАРЬ (1840) Шевченко Т. Г.
КИЇВСЬКІ ГЛАГОЛИЧНІ ЛИСТКИ (IX - X ст.)
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1899) [Вип.] на 1899., Радоминский М. Л. , Рогозинский А. А. , Давидов Д. Я.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1900) [Вип.] на 1900., Радоминский М. Л. , Петров И. Д.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1901) [Вип.] на 1901., Радоминский М. Л.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1902) [Вип.] на 1902., Радоминский М. Л.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1903) [Вип.] на 1903., Шампаньер Н. Я.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1905) [Вип.] на 1905., Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1906) [Вип.] на 1906., Богуславский С. М.
МЕДИКО-ТОПОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ КИЇВСЬКОЇ ОКРУГИ З ЗОБРАЖЕННЯМ ДЕЯКИХ ПРИРОДНИХ ВИТВОРІВ РОСЛИ ННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ, РАЗОМ ІЗ СТАТИСТИКОЮ КОЖНОГО СЕЛА, ЇХНІМ ВИГЛЯДОМ, ЗРОБЛЕНИМ З НАТУРИ, ЗОБРАЖЕННЯМ СЕЛЯНСЬКИХ КОСТЮМІВ ТА ГЕОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ КИЇВСЬКОЇ ОКРУГИ. (1854) Де ля Фліз Д. П.
КОСТЮМИ СЕЛЯН ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1851) Де ля Фліз Д. П.
ЕТНОГРАФІЧНІ ОПИСИ СЕЛЯН КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1854) Де ля Фліз Д. П.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1914) [Вип.] на 1914. (1914), Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1915) [Вип.] на 1915. (1915), Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1913) [Вип.] на 1913. (1913), Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1912) [Вип.] на 1912. (1912), Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1911) [Вип.] на 1911. (1911), Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1910) [Вип.] на 1910., Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1909) [Вип.] на 1909., Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1908) [Вип.] на 1908., Богуславский С. М.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1907) [Вип.] на 1907. (1907), Богуславский С. М.
ЄВАНГЕЛІЄ УЧИТЕЛЬНЕ (1637)
МИР С БОГОМ ЧЕЛОВІКУ (1669) Гізель І.
МЕЧ ДУХОВНЫЙ (1666) Баранович Л.
ТРУБЫ НА ДНИ НАРОЧИТЫЯ (1674) Баранович Л.
ВЕЧЕРЯ ДУШЕВНАЯ НА ПРАЗДНИКИ ГОСПОДСКІЯ, БОГОРОДИЧНЫ И СВЯТЫХ НАРОЧИТЫХ (1683) Симеон Полоцький
ЕВАНГЕЛІЕ УЧИТЕЛНОЕ (1697) Транквіліон-Ставровецький К.
ДІОПТРА, АЛЬБО ЗЕРЦАЛО И ВЫРАЖЕНЕ ЖИВОТА ЛЮДСКОГО НА ТОМ СВЕТЕ (1612)
ПОУЧЕНІЯ : душеполезна различна в своим єго учеником (1628) Дорофей
ЄВАНГЕЛІЄ УЧИТЕЛЬНЕ (1616)
ЛІКАРСТВО НА ОСПАЛЫЙ УМЫСЛ ЧОЛОВІЧІЙ (1607)
МЕРТВЫЕ ДУШИ : первый заграничный том (XIX в.) Гоголь Н. В.
СВЕТОЧИ НИСПОСЛАННОГО И ТАЙНЫ ТОЛКОВАНИЯ : коментарии Корана (1574)
ВЕНЕЦ ХРИСТОВ (1688) Радивиловський А.
ФЕАТРОН, ИЛИ ПОЗОР НРАВОУЧИТЕЛНЫЙ (1708) Максимович І.
ŚWIAT PO CZĘŚCI PRZEYZRANY (1697) Bratkowski D.
АЛЬБОМ № 1. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 2. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 3. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 4. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 28. ШКОЛА МАЛЮВАННЯ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 5. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 6. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII cт.)
АЛЬБОМ № 7. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 8. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 10. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
ТАРАСОВА НІЧ : Поэма (1860) Шевченко Т. Г.
ТОПОЛЯ : Баллада (1860) Шевченко Т. Г.
ПСАЛМИ ДАВИДОВИ (1860) Шевченко Т. Г.
НАЙМИЧКА : Поэма (1860) Шевченко Т. Г.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК (1929) 1929.
АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК : (до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го) (1927) 1926.
АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1927 РІК : (до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го ) (1927) 1927.
АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928. Відділ 1–2
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1925 РІК (1925) 1925.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1925 РІК (1925) 1925.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК (1926) 1926.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК (1926) 1926.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1927 РІК (1927) 1927.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК (1929) 1929.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК (1929) 1929.
О ХРІСТІАНСКОМ БЛАГОЧЕСТІИ К ІУДЕОМ ОТВІТ (1593) Пігас М.
БІБЛІЯ (1519) Ч. 1. Біблія. Книга Буття (1519) Ч. 2. Біблія. Книга Вихід (1519) Ч. 3. Біблія. Книга Левит (1519) Ч. 4. Біблія. Книга Числа ([1519]) Ч. 5. Біблія. Книга Повторення Закону ([1519])
RECHNEN VND VISIEREN, SO VERSTENDLICH VNND LEICHT FÜRGEBEN, DAS EIM IEDEN HIERAUSS VON SICH SELB WOL ZULERNEN... (1532) Köbel J.
ЧИГИРИНСЬКИЙ КОБЗАРЬ И ГАЙДАМАКЫ : Две поэмы на малороссийском языке (1844) Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ (1860) Шевченко Т. Г.
БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКИЙ (1861) Шевченко Т. Г.
ТАРАС БУЛЬБА : [Повість]. Оригінал ([1841–1842]) Гоголь Н. В.
[CHOIX DE CHANSONS MISES EN MUSIQUE] ([1773]) [V. 4]. Лаборд
[CHOIX DE CHANSONS MISES EN MUSIQUE] ([1773]) [V. 3]. Лаборд
I-Е ПРИБАВЛЕНИЕ К ПУТЕВОДИТЕЛЮ КИЕВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ : улицы, домовладельцы и номера их домов во всех восьми частях города Киева с его предместьями (по сведениям, собранным Киевской городской полицией) (1882)
КИЕВ И УНИВЕРСИТЕТ СВ. ВЛАДИМИРА ПРИ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ I. 1825-1855 (1896)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ. КИЕВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ С ТОПОГРАФИЧЕСКИМ ПЛАНОМ И ВИДАМИ КИЕВА (1884) Т. 2. Печерская Лавра и к ней главнейшие пути через город Киев (1883)
АЛЬБОМ № 11. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 9. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
COSMOGRAPHIA (1524) Apianus P.
EIN NEWE UNND WOLGEGRÜNNDTE UNDERWEISUNG ALLER KAUFFMANUS RECHNUNG INN DREIEN BÜCHERN, MIT SCHONEN REGELNN UNND FRAQSTUCKEN BEQRIFFEN (1532) Apianus P.
ПОЛНОЕ СОБРАНЇЕ СОЧИНЕНІЙ МИХАЙЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА, : с приобщенїем жизни сочинителя и с прибавленїем многих его нигде еще не напечатанных творенїй (1784) Часть перьвая. (1784) Часть вторая. (1784) Ломоносов М. В.
ПОЛНОЕ СОБРАНЇЕ СОЧИНЕНІЙ МИХАЙЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА, : с приобщенїем жизни сочинителя и с прибавленїем многих его нигде еще не напечатанных творенїй (1784–1785) Часть третія. (1784) Часть четвертая. (1785) Ломоносов М. В.
ПОЛНОЕ СОБРАНЇЕ СОЧИНЕНІЙ МИХАЙЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА, : с приобщенїем жизни сочинителя и с прибавленїем многих его нигде еще не напечатанных творенїй (1786–1787) Часть пятая. (1786) Часть шестая. (1787) Ломоносов М. В.
ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ НАРОДНЫХ ПИСАНОК : с альбомом из 33 хромолитографированных и 12 черных таблиц (всего 2219 рисунков) (1899) Вып. 1. (1899)
ОГОРОДОК МАРІИ БОГОРОДИЦЫ (1676) Радивиловський А.
БОГОГЛАСНИК [З НОТАМИ] : пісні благоговійния, праздником Господьским, Богородичним, і нарочитих святих чрез весь год приключающимся, к сімже нєкоторим чудотворним іконам служащия, таже разлічния покаянния і умилітелния содержащ (1825)
ПОСТАНОВЛЕНІЕ ОТ ЕГО ЦАРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА З ВОЙСКОМ ЗАПОРОЗКИМ РОКУ 1659 (1660)
СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1919 (1919) Ч. 1.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕВОЛЮЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ЗА 1919–1290 РОКИ ([1921]) 1921.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1924 РІК (1924) Від. 1.
HISTORIA PASCHALIS : (на підставі Біблії та церковних письменників) (XVIII ст.)
ПАМЯТКА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ : Краткие практические правила (1910) Скородинский А.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА : І. Социологическое изучение права. ІІ. Творческие задачи в современном гражданском праве. ІІІ. К теории власти (1906) Гредескул Н. А.
ЖЕНСКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (1905) Ривс В.
ЗАПИСКА О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ В ЗАПАДНОМ КРАЕ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1872)
ЗВІДОМЛЕННЯ І. Ю. ЧЕРКАСЬКОГО ПРО КОМАНДИРУВАННЯ ДО ЧЕРНІГОВА В СЕРПНІ РОКУ 1926. ([1930]) I.. Фонди Чернігівського Історичного Архіву II.. Матеріали для карного та цивільного процесу на Україні Лівобережній XVIII в. III.. Судові реформи гетьмана К. Г. Розумовського IV.. Окремі відомості що-до судових справ середини XVIII в., Черкаський І. Ю.
НАУКОВІ ЗВІДОМЛЕННЯ. : І. Звідомлення І. Ю. Черкаського про відрядження до Харкова р. 1927. Устрій та поступок правний козацьких судів на Гетьманщині (Тези). ([1930]), Черкаський І. Ю.
СУДОВІ РЕФОРМИ ГЕТЬМАНА ГР. К. Г. РОЗУМОВСЬКОГО ([1930]), Черкаський І. Ю.
СЛІДИ ДОМІНІЯЛЬНОГО (ПАНСЬКОГО) СУДУ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVII Й ПОЧАТКУ XVIII В. ([1930]), Черкаський Ір. Ю.
ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА (1906) Устинов В. М.
ГЛАВНЫЕ ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА (1917) Егиазаров С. А.
ОЧЕРКИ ИЗ ЛЕКЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ (1909), Эйхельман О. О.
ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ (1914) Максимейко Н. А.
КРЕСТЬЯНЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ ПО ЛИТОВСКОМУ ПРАВУ XV И XVI СТОЛЕТИЙ (1863) І.. Рассуждение pro venia legendi Ф. Леонтовича ІІ.. Русская Правда и Литовский Статут, Леонтович Ф.
ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫХ ЕДИНИЦ (1906) Таубе М. Ф.
ЗАКУПЫ РУССКОЙ ПРАВДЫ И ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНО-РУССКОГО ПРАВА : (юридическая природа закупничества) (1904) Ясинский М. Н.
ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА (1928) Вип. 4-5. Громадський (копний) суд на Україні-Русі XVI-XVIII вв. Черкаський І.
УСТАВ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РУССКАЯ ПРАВДА : уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском Государстве производится (1780)
ЧИ ВПЛИВАВ Г. Н. ТЕПЛОВ НА ГЕТЬМАНА РОЗУМОВСЬКОГО В ЙОГО УПРАВЛІННІ УКРАЇНОЮ? ([1930]) Черкаський І.
ПОСОБИЕ К ЛЕКЦИЯМ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА (1918), Спекторский Е.
ПОЛНЫЙ ВСЕОБЩИЙ СТРЯПЧИЙ ИЛИ СЛОВАРЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА : (Издание второе, исправленное и во всех частях увеличенное) (1822) Томъ вторый: часть девятая. содержащая въ себе: Крепости вообще, купчія крепости. Часть десятая. Содержащая въ себе: Мировыя прошенія, объявленія. Ушаков С.
ДОЛГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКА В РИМСКОМ ПРАВЕ (1900) Кистяковский И. А.
УСТАВ О ПИТЕЙНОМ СБОРЕ ([1867])
КАРТА ОПИСАНИЯ РЕКИ ДНЕПРА ОТ ХОРТИЦКАГО ОСТРОВА ДО КАЗИК-ЭРМЕНЯ С ПОКАЗАНИЕМ МЕЛЕЙ И КАМЕНЬЯ И С ВЫМЕ[РАМИ] ФАРВАТЕРА И ПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВ ... (1739)
ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНАГО ПЛАНА ГОРОДА КИЕВА С ПОКАЗАНИЕМ МЕСТНОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ТЮРЕМНАГО ЗАМКА (1851)
ПЛАН ГОРОДА КИЕВА ЧЕТЫРЕМ ОНАГО ЧАСТЯМ С ПОКАЗАНИЕМ ПЕЧЕРСКОЙ КРЕПОСТИ С ОЗНАЧЕНИЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И КАЗЕННЫХ СТРОЕНИЙ С СИТУАЦИЕЮ... (1812)
ПЛАН ГОРОДА КИЕВА ЧЕТЫРЕХ ОНАГО ЧАСТЕЙ И С ПОКАЗАНИЕМ НАХОДЯЩИХСЯ В НЕМ РАЗНЫХ КАЗЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ И ПАРТИКУЛЯРНЫХ СТРОЕНИЙ С СИТУАЦИЕЮ ПО ГОРОДСКУЮ ЧЕРТУ ([1800])
ПЛАН ГОРОДА КИЕВА И ЕГО ПРЕДМЕСТИЙ ([1913])
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КИЕВА, СОСТАВЛЕННЫЙ С ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 17 ГЕНВАРЯ 1833 ГОДА С ПОКАЗАНИЕМ ТЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАКИЕ ВЫСОЧАЙШЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО СДЕЛАТЬ КИЕВСКОМУ ВОЕННОМУ ПОДОЛЬСКОМУ И ВОЛЫНСКОМУ ГЕНЕРАЛУ ГУБЕРНАТОРУ (1833)
ПЛАН ПРИХОДА ЦЕРКВИ СВ. ИОАННА ЗЛОТОУСТА, НА КОТОРОМ ПОД БУКВОЮ А ОБОЗНАЧЕН УЧАСТОК УСАДЕБНОЙ ЗЕМЛИ, ПОДАРЕННОЙ ГРАЖДАНКОЙ ФЕКЛОЮ ИВАНОВОЙ ФОТЬЕВОЮ: ДЛЯ ПОСТРОЙКИ УПОМЯНУТОЙ ЦЕРКВИ; ПОД БУКВОЮ Б МЕСТОИЗБРАННОЕ ДЛЯ ТОЙ ЖЕ НАДОБНОСТИ ([1880])
ПЛАН Г. КИЕВА ([1910])
ПЛАН Г. КИЕВА ([1923])
УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ : збірка бібліографічних знадобів до історії української драми і театра українського (1815-1906 р.) (1906)
ПОКАЖЧИК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1798-1883 Р.) (1883)
БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (1934) Ч. 4. Пеленський Є. Ю.
МАТЕРІЯЛИ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ УКРАЇНИ 1847 - 1929 : список бібліогр. праць, що стосуються до окремих місцевостей УСРР, Басарабії, Дону й Криму (1930) Максименко Ф.
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР : орган дирекції, парторганізації та місцевкому № 1. (1946)
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР : орган дирекції, парторганізації та місцевкому № 2. (1946)
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР : орган дирекції, парторганізації та місцевкому № 1 (3). (1947)
ПОРТРЕТИ УКРАЇНСЬКИХ КОБЗАРІВ : колекція малюнків (1875–1928) Сластіон О. Г.
ГОНДОЛА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДИРИЖАБЛЯ (1916) Циолковский К. Э.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ (1916) Циолковский К. Э.
КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА. ОПЫТНАЯ ПОДГОТОВКА (1916) Циолковский К. Э.
КОСМИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ ПОЕЗДА : (с биографией К. Э. Циолковского - С. В. Безсонова) (1929) Циолковский К. Э.
ПРОСТЕЙШІЙ ПРОЕКТЪ ЧИСТО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО АЭРОНАТА ИЗЪ ВОЛНИСТАГО ЖЕЛЕЗА : Изданіе и собстенность автора (1914) Циолковский К. Э.
НИРВАНА : Изданіе и собстенность автора (1914) Циолковский К. Э.
РАКЕТА В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО : Второе издание. Вступительная заметка на немецком языке А. Л. Чижевского (1924) Циолковский К. Э.
ЗАЩИТА АЭРОНАТА : Изданіе и собственность автора (1911) Циолковский К. Э.
ИЗСЛЕДОВАНІЕ МИРОВЫХЪ ПРОСТРАНСТВЪ РЕАКТИВНЫМИ ПРИБОРАМИ : (дополненіе къ І и ІІ части труда того же названія). Изданіе и собственность автора (1914) Циолковский К. Э.
АЛЬБОМ № 12. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
ЗБІР ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1921 Р. (1921) 1921.
ЗБІРНИК ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧЕ-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ (1922) 1922.
АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОБРАНИЮ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1922 ГОД (1922)
ЛИСТ ПЕТРА ПРОКОПОВИЧА ДО МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА (1838) Прокопович П. І.
АЛЬБОМ № 18. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
ДВА ТОВАРИШІ ([18??])
СЛОВО ДІДИЧА ДО ЗЕМЛЯКІВ [З ПPИВОДУ СКАСУВАННЯ КPІПАЦТВА] (1862)
ПОЛНЫЙ ВСЕОБЩИЙ СТРЯПЧИЙ ИЛИ СЛОВАРЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (1821) Т. 1. Т. 2.
ПОЛНЫЙ ВСЕОБЩИЙ СТРЯПЧИЙ ИЛИ СЛОВАРЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА : (Издание второе, исправленное и во всех частях увеличенное) (1826) Томъ вторый: часть тринадцатая. Часть четырнадцатая. Содержащая въ себе: Счеты, тетради и книги купеческія; условія, контракты и договоры, казенными местами заключаемые. Часть пятнадцатая. содержащая в себе: Условія, договоры и контракты частными лицами заключаемые; явочные прошенія. Ушаков С.
ПОЛНЫЙ ВСЕОБЩИЙ СТРЯПЧИЙ ИЛИ СЛОВАРЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (1822) Томъ первый. Часть четвертая,. содержащая в себе: Выводныя и отпускныя письма; выписи, выписки, екстракты копіи, записки, подписки и рукоприкладства; верющія письма или доверенности. Часть пятая.. Г. Главная книга Гросъ-Бухъ Часть шестая.. содержащая въ себе: Духовныя завещанія; жалобы частныя, жалобницы.
ПОЛНЫЙ ВСЕОБЩИЙ СТРЯПЧИЙ ИЛИ СЛОВАРЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (1824) Томъ первый. Часть седьмая,. содержащая в себе: Заемныя письма и закладныя; записи (1822) Часть восьмая,. содержащая в себе: Исковые прошенія; книги Межевыя
ВРАЧЕБНОЕ ВЕЩЕСТВОСЛОВІЕ ИЛИ ОПИСАНІЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ РАСТЕНІЙ ВО ВРАЧЕВСТВЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ, СЪ ИЗЪЯСНЕНІЕМ ПОЛЬЗЫ И УПОТРЕБЛЕНІЯ ОНЫХЪ, И ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ РИСУНКОВЪ, ПРИРОДНОМУ ВИДУ КАЖДАГО РАСТЕНІЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХЪ. КНИГА 1. : по Высочайшему повеленію сочинилъ (1783) Ч. 1.. Врачебного веществословія часть первая Ч. 2.. Врачебного веществословія или описанія целительныхъ растеній книги перьвой часть вторая Максимович-Амбодик Н. М.
МОТРЯ КОЧУБЕИВНА : Драма в 5 годынах, мовою мирною (1861–1864) 1.. Годына перша (1861) 2.. Година друга, третя, четверта і пъята (1864) Метлинський С. Л.
СТАРОДАВНЯ УКРАЇНА В ДРАМАТИЧНИХ СПРАВАХ (1899) Ч. 1. Чорний шлях Ч. 2. Козак Байда Цисс О. Д.
DAS NARRENSCHIFF (1498) Brant S.
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM, LIBRI VI (1566) Kopernik M.
SAMMLUNG VERSCHIEDENER AUSLÄNDISCHER UND SELTENER VÖDEL, WORINNEN EIN JEDER DERERSELBEN NICHT NUR AUF DAS GENAUESTE BESCHRIEBEN, SONDERN AUCH IN EINER RICHTIGEN UND SAUBER ILLUMINIRTEN ABBILDUNG VORGESTELLT WIRD VON JOHANN MICHAEL SELIGMANN. IN 9 T. (1749–1776) T. 1. (1749) T. 2. (1751) Catesby M., Edwards G.
SAMMLUNG VERSCHIEDENER AUSLÄNDISCHER UND SELTENER VÖDEL, WORINNEN EIN JEDER DERERSELBEN NICHT NUR AUF DAS GENAUESTE BESCHRIEBEN, SONDERN AUCH IN EINER RICHTIGEN UND SAUBER ILLUMINIRTEN ABBILDUNG VORGESTELLT WIRD VON JOHANN MICHAEL SELIGMANN. IN 9 T. (1749–1776) T. 3-4. (1753–1755) Catesby M., Edwards G.
SAMMLUNG VERSCHIEDENER AUSLÄNDISCHER UND SELTENER VÖDEL, WORINNEN EIN JEDER DERERSELBEN NICHT NUR AUF DAS GENAUESTE BESCHRIEBEN, SONDERN AUCH IN EINER RICHTIGEN UND SAUBER ILLUMINIRTEN ABBILDUNG VORGESTELLT WIRD VON JOHANN MICHAEL SELIGMANN. IN 9 T. (1749–1776) T. 7-8. (1770–1772) Catesby M., Edwards G.
ПЕШЕХОДЦА ВАСИЛИЯ ГРИГОРОВИЧА-БАРСКАГО-ПЛАКИ-АЛБОВА, УРОЖЕНЦА КИЕВСКАГО, МОНАХА АНТИОХИЙСКАГО, ПУТЕШЕСТВИЕ К СВЯТЫМ МЕСТАМ, В ЕВРОПЕ, АЗИИ И АФРИКЕ НАХОДЯЩИМСЯ : ПРЕДПРИНЯТОЕ В 1723, И ОКОНЧЕННОЕ В 1747 ГОДУ (1778) Григорович-Барский В. Г.
КИЕВЛЯНИН : [альманах] (1840) Книга первая на 1840 год., Максимович М.
КИЕВЛЯНИН : [альманах] (1841) Книга вторая. на 1841 год, Максимович М.
КИЕВЛЯНИН : [альманах] (1850) Книга третья на 1850 год., Максимович М.
ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ (XVIII ст.) Ч. 1. Літопис Григорія Грабянки (XVIII ст.) Ч. 2. Статті українських гетьманів (з додавальними грамотами російських царів) (XVIII ст.) Ч. 3. Документи з української історії XVIII ст (XVIII ст.)
ПРОЕКТ УСТАВА О КНИГОПЕЧАТАНИИ : введение, общие положения и три первые раздела (1862)
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ ІЕРЕМИИ БЕНТАМА (1867) Т. 1. Введение в основания нравственности и законодательства. Основные начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного кодекса Бентам І.
ПОДЛОГЪ ДОКУМЕНТОВЪ. : Историко-догматическое изследованіе. (1900) Жижиленко А. А.
ТРИЗНА : на память 9-го ноября 1843 года, княжне Варваре Николаевне Репниной (1844) Шевченко Т. Г.
КОБЗАР (1918) Шевченко Т
КОБЗАР (1952) Т. 1. В Петербурзі Шевченко Т.
КОБЗАР (1952) Т. 2. В Україні Шевченко Т.
КОБЗАР (1953) Т. 3. В неволі Шевченко Т.
КОБЗАР (1954) Т. 4. На волі Шевченко Т.
КОБЗАР : Повне видання в трьох томах (1946) Т. 1. На чужині Шевченко Т.
КОБЗАР : вибір популярних віршів (1944) Шевченко Т. Г.
КОБЗАР : Повне видання ілюстроване малюнками Тараса Шевченка (1950) Шевченко Т.
КОБЗАР : Повне видання в трьох томах (1947) Том 1. На чужині (1947) Шевченко Т.
КОБЗАР : Повне видання в трьох томах (1947) Том 2. На чужині Шевченко Т.
СБОРНИК ОБЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (1899) Вып. 1.
СУДЕБНЫЙ ЖУРНАЛЪ (1876) Кн. 1.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (1860) № 1.
ЗАПИСКА МЛАДШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОСТАВЛЕННЫХ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА : По поводу проекта нового университетского устава (1917)
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ПОРЯДКА ЗАКОННОГО НАСЛЕДОВАНИЯ И СРАВНЕНИЕ ТЕПЕРЕШНЕГО РУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭТОМ ПРЕДМЕТЕ С РИМСКИМ, ФРАНЦУЗСКИМ И ПРУССКИМ : Речь, произнесенная в торжественном собрании Санкт-Петербургского университета 8-го февраля 1860 года, исправляющим должность ординарного профессора К. Кавелиным (1860)
О ДОГОВОРЕ НОВАГОРОДА С НЕМЕЦКИМИ ГОРОДАМИ И ГОТЛАНДОМ, ЗАКЛЮЧЕННОМ В 1270 ГОДУ : рассуждение магистра государственного права Ивана Андреевскаго, представленное в юридический факультет Императорского С. Петербургского Университета (1855)
РУССКАЯ ПРАВДА В ОТНОШЕНИИ К УГОЛОВНОМУ ПРАВУ : разсуждение на степень магистра, кандидата Московского университета Александра Попова (1841)
СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ : или свод российских узаконений, по азбучному порядку для употребления Императорского Московского университета в классе практической юриспруденции (1788) Ланганс Ф.
ИССЛЕДОВАНИЕ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ (1867) Кистяковский А. Ф.
СУДЕБНИК ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА, И НЕКОТОРЫЕ СЕГО ГОСУДАРЯ И БЛИЖНИХ ЕГО ПРЕЕМНИКОВ УКАЗЫ, : собранные и примечаниями изъясненные тайным советником и Астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым (1786)
ЮРИДИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ О НАЧАЛЕ И ПРОИСХОЖДЕНИИ СУПРУЖЕСТВА (1775) Десницкий С. Е.
СОКРАЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА : выбранное из разных авторов для пользы российского общества (1764)
DE LATERIBUS ET ANGULIS TRIANGULORUM, TUM PLANORUM RECTILINEORUM, TUM SPHAERICORUM ... (1542) Kopernik M.
ЄВАНГЕЛІЄ ТЕТР (XIV ст.)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1859) Ч. 1. (1859)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1864) Ч. 1. (1864)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1864) Ч. 1. (1864)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1871) Ч. 1. (1871)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1872) Ч. 1. (1872)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1883) Ч. 1. (1883)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1887) Ч. 1. (1887)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1914) Ч. 1. (1914)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1893) Ч. 1. (1893)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1904) Ч. І. (1904)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1904) Ч. 1. (1904)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1904) Ч. 1. (1904)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1861) Ч. 2. (1861)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1888) Ч. 2. (1888)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1910) Ч. 2. (1910)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1863) Ч. 3. (1863)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1868) Ч. 3. (1868)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1876) Ч. 3. (1876)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1914) Ч. 3. (1914)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1902) Ч. 3. (1902)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1867) Ч. 4. (1867)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1869) Ч. 5. (1869)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1890) Ч. 5. (1890) Ч. 5. (1890)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1876) Ч. 6. (1876)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1870) Ч. 6. (1870)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1886) Ч. 7. (1886)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1890) Ч. 7. (1890)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1905) Ч. 7. (1905)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1893) Ч. 8. (1893)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1894) Ч. 8. (1894)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1909) Ч. 8. (1909)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1907) Ч. 8. (1907)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1907) Ч. 8. (1907)
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1911) Ч. 8. (1911)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (1860) № 2.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (1860) № 3.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (1860) № 4.
ЮДА : робітнича драма на п'ять дій (1923) Мюгзам Е.
ШЛАК : п'єса на п'ять актів (1925) Лазурин С.
ПАН : сатирична комедія на три дії в прозі (1918) Ван-Лерберг
САМСОН И ДАЛИЛА : трагикомедия в 3-х действиях (1910) Ланге С.
ИОЛА : драма в 4-х актах ([1906]) Жулавский Г.
ЧЕРВОНІ СОЛДАТИ : політична трагедія на п'ять дій (1924) Витфоґель К.
ДУРНЫЕ ПАСТЫРИ : драма в пяти действиях (1900) Мирбо О.
ЧОРТ І ШИНКАРКА : фантастична комедія на 3 дії (1924) Кшивошевський К.
ПРАВО АМНИСТИИ : Историко-догматическое и политическое исследование П. И. Люблинского (1907) Люблинский П. И.
ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПОДОЛИЯ : [ч. 1] (1884) М[ельник] К.
ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПОДОЛИЯ : [ч. 2] (1884) М[ельник] К.
ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПОДОЛИЯ : [ч. 3] (1884) М[ельник] К.
ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ ПОДОЛИЯ : [ч. 4] (1884) М[ельник] К.
ІРМОЛОГІОН (СУПРАСЛЬСЬКИЙ) (1598–1601)
СПИСОК ДВОРЯН, ВНЕСЕННЫХ В РОДОСЛОВНУЮ КНИГУ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1897)
РОД КНЯЗЕЙ МОСАЛЬСКИХ XIV-XIX СТ (1892) Бранденбург Н. Е.
ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ (XVIII ст.) Ч. 1. Літопис Григорія Грабянки скороченої редакції (XVIII ст.) Ч. 2. Статті українських гетьманів (з додавальними грамотами російських царів) (XVIII ст.)
СБОРНИК, СОДЕРЖАЩИЙ (XVII ст.) Ч. 1. Перевод записок Матфея Титловского о турецких походах 1620-1621 гг. В конце о подвигах и смерти Сагайдачного Ч. 2. Статья "О войне Остраниновой с ляхами"
КОБЗАРЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ ПОЭТОВ (1860) Шевченко Т. Г.
ПЕРИКЛ : Историко-критический этюд (1889) Бузескул В.
СТИХИРАР МІНЕЙНИЙ, НОТОВАНИЙ : уривки (кінець ХІІІ - початок XIV ст.)
[ФРАГМЕНТИ ЛІТЕР] (кінець XIV - початок XV ст.)
ПСАЛТИР : Уривок (XIV ст.)
СЛОВА ПОСНИЦЬКІ ІСААКА СИРИНА : Уривок. (XIV ст.)
СТИХИРАР МІНЕЙНИЙ, НОТОВАНИЙ : уривки (кінець ХІІІ - початок XІV ст.)
МІНЕЯ СВЯТКОВА НА РІК : без другої половини. (Кінець XІV - початок XV ст.)
ВИБРАНИЙ КОБЗАР ([1947]) Шевченко Т. Г.
МАЛЕНЬКИЙ КОБЗАРЬ З ПОРТРЕТОМ, ЖИТТЄПИСОМ І 32 МАЛЮНКАМИ (1911) Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1959) Т. 1. Поезії 1837-1842 рр., Шевченко Т. Г.
ЗБІРНИК АСКЕТИЧНИЙ : Без першої половини та кінця (XIV ст.)
ОКТОЇХ, ГЛАСИ 5-8 (XIV ст.) Ч. 1. (XIV ст.) Ч. 2. (XVI ст.)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1961) Т. 2. Поезії 1843-47 рр., Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1962) Т. 4. Поезії 1857-1861 рр. з додатком поезій і поем та інших редакцій 1845-1860 рр., Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1959) Т. 5. Назар Стодоля та різні твори, Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1959) Т. 6. Повісті й оповідання: Художник - Наймичка - Варнак, Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1959) Т. 7. Повісті й оповідання: Княгиня - Музика - Нещасний - Капітанша, Шевченко Т. Г.
ЛІСТВИЦЯ ІОАНА СИНАЙСЬКОГО : з доповненням (XIV ст.)
ЗБІРНИК АСКЕТИЧНИЙ (XIV ст.)
ТРІОДЬ ПІСНА (XIV ст.)
ΘPHNOΣ TO IEST LAMENT IEDYNEY Ś. POWSZECHNEY APOSTOLSKIEY WSCHODNIEY CERKWIE, Z OBIAŚNIENIEM DOGMAT WIARY (1610) [Smotrycki M.]
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1959) Т. 3. Поезії 1847-1850 рр., Шевченко Т. Г.
THET NYIA TESTAMENTET (1541)
ПОВІСТИ (1922) Т. 2. Наймичка. Варнак. Близнята. Шевченко Т. Г.
ГАЙДАМАКИ : з портретом автора й ілюстраціями (1920) Шевченко Т. Г.
ПОВІСТИ (1922) Т. 1. Артист. Музика Шевченко Т. Г.
КОБЗАР (1960) Шевченко Т. Г.
ПОЕЗІЇ (1961) Шевченко Т. Г.
ПОЕЗІЯ (1944) Шевченко Т. Г.
ЗАПОВІТ : оригінал і переклади (1964) Шевченко Т. Г.
ШЕВЧЕНКОВІ ДУМИ І ПІСНІ : у сторіччя смерті Поета (1961) Шевченко Т. Г.
ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА (1991) Т. 214. Світи Тараса Шевченка (1991)
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1952) Річник 1 (1952)
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1953) Річник 2 (1953), Чижевський Д.
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1954) Річник 3 (1954)
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1955) Річник 4 (1955)
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1956) Річник 5 (1956), Чижевський Д.
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1957) Річник 6 (1957)
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1958) Річник 7 (1958)
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1961) Річник 8-9 (1961)
ШЕВЧЕНКО : [матеріали щорічної Шевченківської конференції УВАН] (1964) Річник 10 (1964)
ШЕВЧЕНКО В ПАМ'ЯТНИКАХ (1966) Павловський В.
ШЛЯХ ВЕЛЕТНЯ : Ілюстрована біографічна розповідь про Тараса Шевченка. (1955)
ШЕВЧЕНКО І ЙОГО УКРАЇНА : Збірка (1916)
ПРАВДА КОБЗАРЯ (1961) Барка В.
100-ЛІТТЯ ЗАПОВІТУ ШЕВЧЕНКА (1945) Мазурик Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1914)
ЖИВИЙ ШЕВЧЕНКО : (Шевченко в житті) (1963) Чуб Дм.
ЯРЕМА В ЯРМІ КОМУНІЗМУ. ДО СОТИХ РОКОВИН З ДНЯ СМЕРТИ Т. ШЕВЧЕНКА (1961) Спека П.
ВЕРХИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТИ : промови-доповіді (1958) Шлемкевич М.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО : (синтетично - націологічні студії його життя й творчости) (1961) Доманицький В.
ХРИСТИЯНСЬКО-ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА (1962) Бучинський Д.
БАТЬКОВІ ТАРАСОВІ - БАТЬКО СОЮЗ (1962)
КОБЗАРЬ ([19??]) Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1960) Т. 8. Повісті: Близнята; Мандрівка з приємністю та й не без моралі (1960), Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1960) Т. 9. Журнал (Щоденні записки) (1960), Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1960) Т. 10. Листи (1960), Шевченко Т. Г.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1963) Т. 11 . Шевченко - маляр, гравер і скульптор, Антонович Д. , Зайцев П.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1963) Т. 13 . Шевченко і його творчість (1963)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ТВОРИ (1961) Т. 14. Покажчик видань шевченкових творів (1961)
ЧИ ШЕВЧЕНКО БУВ МАЛОРОСОМ? (1946) Задніпрянський Р.
РЕЛІГІЙНІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : ювілейне видання з приводу 150-ліття з дня народження Тараса Шевченка (1814-1964) (1964) Митрополит Іларіон
ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА (1965) Т. 180. Шевченко і ми (1965)
АЛЬБОМ № 13. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 15. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 16. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 17. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
ІСТОРИЧНІ ПОЕМИ (1921) Шевченко Т. Г.
ГАМАЛІЯ. ТАРАСОВА НІЧ : Поеми (1920) Шевченко Т. Г.
КАЗЕМАТНІ ПОЕЗІЇ : квітень-травень 1847 (1947) Шевченко Т. Г.
МИКИТА ГАЙДАЙ : уривок із драми (1965) Шевченко Т. Г.
ТРИЗНА : переклав Володимир (1963) Шевченко Т. Г.
СОН ТА ІНШІ ПОЕМИ (1943) Шевченко Т. Г.
ЧИГИРИНСЬКИЙ КОБЗАР І ГАЙДАМАКИ 1844-1944 : ксерокопія прижиттєвого видання Т. Г. Шевченка (1945) Шевченко Т. Г.
AKT POTWIÉRDZENIA IMPERATORSKIEGO UNIWERSYTETU W WILNIE [4.IV.1803]. = [АКТ УТВЕРЖДЕНИЯ ИМП. УНИВЕРСИТЕТА В ВИЛЬНЕ] (1803)
ОБЗОР НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ЕВРЕЯХ СОСТОЯЩИХ В ПОДДАНСТВЕ РОССИИ (1883)
ЗАПИСКА, СОСТАВЛЕННАЯ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА БЫВШЕГО ВРЕМЕННОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА, ПО ПРОШЕНИЯМ КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТА ЛЕРМАНТОВА И КУПЦА КОСИКОВСКАГО, ЖАЛУЮЩИХСЯ НА С. ПЕТЕРБУРГСКУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПАЛАТУ : первый, за не разсмотрение просьбы его, о не допущении бывшим Временным Судом Магистрата к апеляции на решение его, о положенном на отца жены Лермантова, купца Антропова взыскании за управление домом купца Косиковского, а последний, на неправильные действия при исполнении Высочайше утвержденного по сему делу мнения Государственного Совета (1833)
ЗАПИСКА ИЗ ДЕЛА, ВСТУПИВШЕГО В ОБЩЕЕ 1-Х 3-Х ДЕПАРТАМЕНТОВ СОБРАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА, А ИЗ ОНОГО ПЕРЕДАННОГО В ТАКОВОЕ ВРЕМЕННОЕ, ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ, В СЛЕДСТВИЕ ЗАПИСКИ, ВНЕСЕННОЙ ОТ ПОВЕРЕННЫХ ОБЩЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ МЕСТЕЧКА ЛАГИШИНА, ТАМОШНИХ ЖИТЕЛЕЙ ИГНАТИЯ ПРИПУТНЕВИЧА И ВАСИЛИЯ САВИЧА, В КОМИТЕТ ГГ. МИНИСТРОВ ЧЕРЕЗ БЫВШИЙ ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ, НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ 3-ГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА, ОТНОСИТЕЛЬНО МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПИНСКОГО УЕЗДА ЖИТЕЛЕМ МЕСТЕЧКА ЛАГИШИНА, ОТ СМЕЖНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. ([1832])
СУД НАД БРЯНСКИМИ РАБОЧИМИ : с приложением речей защитников (1901)
СУД ПРАВДЫ НАД СУДОМ : Дело о Г. Квитницком в С. Петербургском военно-окружном суде (1873)
УСТАВ О ЦЕНЗУРЕ (1804)
УСТАВ О ЦЕНЗУРЕ (1829)
УСТАВ О ЦЕНЗУРЕ (1826)
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ФРАНЦИИ. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА : Конституция 1791, 1793, 1848, 1875 годов (1905)
ДЕЛО О ВЫБОРГСКОМЪ ВОЗЗВАНІИ: СТЕНОГРАФИЧЕСКІЙ ОТЧЕТЪ О ЗАСЕДАНИЯХЪ ОСОБАГО ПРИСУТСТВІЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ 12-18 ДЕКАБРЯ 1907 Г. (1908)
ПРОЕКТ ОСНОВНОГО ЗАКОНА О ЗЕМЛЕ : (Что нужно крестьянам) ([18??])
КИЕВ : путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями (1917) Шероцкий К. В.
ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ, ПОСТРОЕННЫЕ В КИЕВЕ КНЯЗЬЯМИ, НАЧИНАЯ С СЫНОВЕЙ ЯРОСЛАВА ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ КИЕВСКОГО ВЕЛИКОКНЯЖЕНИЯ : (Писано на Евгение-Румянцевскую премию) (1892) Слюсарев Д.
ЗАБУТІ МЕЖИ ДАВНЬОЇ КИЇВЩИНИ. (1909) Добровольский Л. П.
МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫРАБОТКЕ РУССКОЙ КОНСТИТУЦИИ : проект основного государственного закона Российской Империи (1906) Вып. 2.
ГРАЖДАНСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ : с древнейших времен (1902) Жид
ЯКУТСКИЙ РОЗЫСК О РОЗНИ БОЯРСКИХ ДЕТЕЙ И КАЗАКОВ : очерк из жизни XVII века (1902) Оглоблин Н.
КРОВАВАЯ МЕСТЬ И СМЕРТНЫЕ КАЗНИ (1908) Вып. 1. Малиновский И. А.
ЛЕКЦИИ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА (1902) Залеский В. Ф.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВОВЕДЕНИЯ : речь, читанная при вступлении в должность ректора Венского университета 24 октября 1895 года (1896) Менгер А.
ОЧЕРК ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЬИ И СОБСТВЕННОСТИ : лекции, читанные в Стокгольмском университете (1896) Ковалевский М.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА : выборы и уголовно-правовая защита их (1906) Люблинский П. И.
УГОЛОВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ (1908) Ферри Э.
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В ЕВРОПЕ (1908) Пионтковский А. А.
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ (1903) Демченко Г. В.
СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ИСТОРИИ ПРАВА : посвященный М. Ф. Владимирскому-Буданову его учениками и почитателями (1904)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЮРИСТОВ, ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУДЬБА : опыт характеристики основ школы Савиньи в их последовательном развитии (1896) Новгородцев П.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ В ПАРИЖСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (1898) Удинцев Вс.
ВЛАСТЬ И ПРАВО : философия объективного права (1897) Залеский В. Ф.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (1902) Меркель А.
ЗАКОН И ПРАВО В ФИЛОСОФИИ ГОББЕСА (1900) Вандельберг В.
АВТОГРАФ ШЕВЧЕНКА 1860 РОКУ (1951)
ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА ТЛІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1956) Бойко Ю. Г.
ШЕВЧЕНКО І МОСКВА (1952) Бойко Ю. Г.
ШЕВЧЕНКО У ФРАНЦІЇ : нарис з історії французько-українських взаємин (1933) Борщак І.
1615 - 1915 ТРЁХСОТЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. АЛЬБОМ СТУДЕНТОВ LXVIII ВЫПУСК 1911-1915 Г. ([1915])
[АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ОСН. 1615 Г. LXV-Й ВЫПУСК 1908-1912 Г. ([1912])
[АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ОСН. 1615 Г. LXIV-Й ВЫПУСК 1907-1911 Г. ([1911])
[АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ LXIII ВЫПУСК 1909-1910 Г. ([1910])
[АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. LXVII ВЫПУСК . 1910-1914 Г. ([1914])
[АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ОСН. 1615 Г. LXVI ВЫПУСК 1909-1913 Г. ([1913])
[АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ LVI ВЫПУСК 1899-1903 Г. ([1903])
[АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ LVIII ВЫПУСК 1901-1905 Г. ([1905])
АПОСТОЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ : (1969) Задеснянський Р. С.
НЕЗРИМІ СКРИЖАЛІ КОБЗАРЯ : містика лицарства запорозького (1961) Донцов Д. І.
З ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : видано для відмічення сотих роковин смерти поета 1861 - 1961 ([1961])
ШЕВЧЕНКО У ВАШІНҐТОНІ : до історії пам'ятника Кобзареві України у столиці Америки (1984) Драган А.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ОБРАЗОТВОРЧИЙ МИСТЕЦЬ (1964) Кейван І. М.
ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : передрук передмови до повних творів Тараса Шевченка, в 5-ох томах, Київ-Ляйпціг, 1919 р. (1989) Лепкий Б.
ШЕВЧЕНКО ПРО МИСТЕЦТВО (1920) Лепкий Б.
Н. КОПЕРНИК : его жизнь и научная деятельность (1892) Энгельгардт М. А.
О КОПЕРНИКЕ, КАК ВРАЧЕ, ГЕОГРАФЕ, ГЕОМЕТРЕ, ДИПЛОМАТЕ И ФИЛОСОФЕ – АСТРОНОМЕ : с двумя прибавлениями. (1873) Дубицкий И.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО НЕЗРИМИЙ ВОЖДЬ УКРАЇНИ : промова на святі "Української Просвіти" в Мелєні, Франція, 18 березня 1934 р., в 120 річницю народження пророка України (1934) Крушинський Ф.
ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1959) Луців В.
ШЕВЧЕНКО І ФРАНКО (1957) Мандрика М. І.
П.В.НОСКО ІЛЮСТРАТОР КОБЗАРЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ([1985])
ТАРАС ШЕВЧЕНКО СПІВАК УКРАЇНИ : критично-біографічний нарис (1919) Краніхфельд Вл. П.
DE OFFICIIS ET PARADOXA (1465) Cicero
НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПОВОДУ СОВЕТСКОГО БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ К XV ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ Балика Д. А.
ОПРЕДЕЛИТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ : (Опыт исследования читаемости, обращаемости и коэфициента интенсивности) (1919) Балика Д. А.
ПРО РЕКОМЕНДАЦІЙНУ БІБЛІОГРАФІЮ (1927) Балика Д. А.
ОРІЄНТОВОЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД КНИГ БІБЛІОТЕКАРЕМ : методичні вказівки (1927) Балика Д. А.
ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1926) Т. I. Українська книга XVI– XVIІ–XVIII ст.
ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1930) Т. II. Бібліотека і читач на Україні
ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1930) Т. III. Бібліографія української літератури та літературознавства за 1928 рік
ТРУДИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (1930) Т. IV. Бібліографія української преси 1816-1916
PHILIBIBLON SIVE DE QUAERIMONIIS LIBRORUM ([1483]) Richardus de Bury
ГРАМАТКА (1857) [Куліш П. О.]
ГАЛИЦЬКІ ПРИПОВІДКИ И ЗАГАДКИ, ЗІБРАНІ ГРИГОРІЄМ ІЛЬКЕВИЧЕМ (1841) Ількевич Г.
АЛЬБОМ № 24. БІБЛІЯ ПІСКАТОРА. 1650 (?). МЕДІОРИТ. (1650?)
АЛЬБОМ № 23. ГРАВЮРА. ШКОЛА МАЛЮВАННЯ, АУГСГБУРГ (1723)
АЛЬБОМ № 22. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 21. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 20. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
COSMOGRAPHIA. BESCHREIBUNG ALLER LENDER DURCH SEBASTIANUM MUNSTERUM IN WELCHER BEGRIFFEN, ALLER VOLCKER HERRSCHAFFTEN, STETTEN UND NAMHAFFTIGER FLECKEN... (1544) Münster S.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1902) Т. 5. Государственное право важнейших европейских держав Градовский А. Д.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1900) Т. 4. Государственное право важнейших европейских держав Градовский А. Д.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1899) Т. 3. Политические теории ХІХ столетия Градовский А. Д.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОПЭДЕВТИКА (1843) Штекгардт Р. А.
УЧЕБНИК ЗАКОНОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГИМНАЗИЙ, РЕАЛЬНЫХ И ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ (1909)
СБОРНИК ОБЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (1899) Вып. 1.
АЛЬБОМ № 41. ГРАВЮРИ РІЗНОГО ЗМІСТУ (XVII - XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 40. ГРАВЮРИ РІЗНИХ АВТОРІВ (XVII ст.)
АЛЬБОМ № 39. ОРНАМЕНТАЛЬНА ГРАВЮРА (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 38. КНИГА НАУКИ МАЛЮВАННЯ (1707)
АЛЬБОМ № 37. ОРНАМЕНТАЛЬНА ГРАВЮРА (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 36. КНИГА НАУКИ МАЛЮВАННЯ (1707)
АЛЬБОМ № 35. ГРАВЮРИ РІЗНОГО ЗМІСТУ (XVII - XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 34. ГРАВЮРИ З ВИДАМИ РИМА (XVII ст.)
АЛЬБОМ № 33. БІБЛІЯ МЕРІАНА ([1625]–1627)
АЛЬБОМ № 32. БІБЛІЯ МЕРІАНА ([1625]–1627)
АЛЬБОМ № 31. КНИГА НАУКИ МАЛЮВАННЯ (1709)
ОПИСАНИЕ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ : с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер (1831) [Евгений]
МАЛОРУССКИЕ И ГАЛИЦКИЕ ЗАГАДКИ (1851) Сементовский А. М.
ДУМКИ І ПІСНИ ТА ЩЕ ДЕ-ЩО АМВРОСІЯ МОГИЛИ (1839) Метлинський А. Л.
АЛЬБОМ № 27. ГРАВЮРИ З ЗОБРАЖЕННЯМ ТИПІВ ВОИНІВ ВОЄННОЇ ГРАНИЦІ (XVIII ст.)
УКРАИНСКИЙ АЛЬМАНАХ (1831)
ЄВАНГЕЛІЄ ТЕТР (XIV ст.)
ЄВАНГЕЛІЄ УЧИТЕЛЬНЕ (1569)
ПАТЕРИК ПЕЧЕРСЬКИЙ (1702)
ЄВАНГЕЛІЄ. ДВА УРИВКИ. (З ЛУКИ XV, МАРКА ХІ )
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ БИБЛИОТЕК : (Опыт практического руководства) (1918) Борович Б. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ДУБЛЕТІВ В ДІЛЯНЦІ СТАРОДРУКІВ (1936) Маслов С. І.
УКРАЇНСЬКА ДРУКОВАНА КНИГА XVI-XVIII СТ. (1925) Маслов С. І.
БИБЛИОТЕКА СТЕФАНА ЯВОРСКОГО (1914) Маслов С. И.
ДРУКАРСТВО НА УКРАЇНІ В XVI-XVIII СТ. (1924) Маслов С. І.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИХ СТАРОПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ Маслов С. И.
ОБЗОР РУКОПИСЕЙ БИБЛИОТЕКИ ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА (1910) Маслов С. И.
УКРАЇНСЬКА КНИЖКА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1928) Меженко Юр.
EPITHALAMIUM. SERENISSIMI SIGISMUNDI III. POLONIARUM REGIS, ET ANNAE CAROLI ARCHIDUCIS AUSTRIAE F. (1592) Szymonowicz S.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1901) Т. 6. Статьи и публичные лекции о национальном вопросе Градовский А. Д.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ (1931) (1931)
STANISLAI ORICHOVII ROXOLANI CHIMAERA SIUE DE STANCARI FUNESTA REGNO POLONIAE SECTA… (1563) Orichovii
ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА : видавництво, присьвячене науці і письменьству українсько-руського народу (1892–1893) Т. 1. (1892) Т. 2. (1893)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА : видавництво, присьвячене науці і письменьству українсько-руського народу (1894) Т. 3. (1894) Т. 4. (1894)
ЗАВДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ (1927) Сагарда М.
НАРОДНІ БІБЛІОТЕКИ : організація та техніка бібліотечного діла (1919) Сірополко С.
ОБСЯГ ПОНЯТТЯ ПЕРІОДИКА : [до основних питань зведеного каталогу періодичних видань у бібліотеках України] (1928) Сагарда М.
БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА НА РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1928 РОКУ (1930) Ясинський М. І.
БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (1930) Ясинський М. І.
БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА НА РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1926 РОКУ (1927) Ясинський М. І.
АЛЬБОМ № 42. АРХІТЕКТУРНІ ВЕДУТИ (XVII ст.)
АЛЬБОМ № 44. НАВЧАЛЬНИЙ АЛЬБОМ ПРИНЦИПІВ МАЛЮВАННЯ (1700)
АЛЬБОМ № 45. ГРАВЮРИ РІЗНОГО ЗМІСТУ (XVII ст.)
АЛЬБОМ № 46. МИСТЕЦТВО МАЛЮВАННЯ (XVII cт.)
АЛЬБОМ № 47. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (1762)
АЛЬБОМ № 48. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (1746)
ШЕВЧЕНКО І ЖІНКА : (жінка в житті і творах поета) (1940) Мишуга Л.
ГРАМАТИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК ШЕВЧЕНКОВОЇ МОВИ (1961) Митрополит Іларіон
СВІТ РОСЛИН У ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКА : на 100-ті роковини смерті Т. Шевченка (1961) Онуфрійчук Ф.
НАШ ШЕВЧЕНКО. ЗБІРНИК-АЛЬМАНАХ У СТОРІЧЧЯ СМЕРТИ ПОЕТА 1861 - 1961 ([1960])
В 60-І РОКОВИНИ СМЕРТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1921)
ПОКЛІН ШЕВЧЕНКОВІ : матеріяли до влаштовування свят на пошану Т. Шевченка: деклямації, інсценізації, реферати (1941)
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОНСТИТУЦИЙ (1863) Ч. ІІІ. Конституции: бельгийская, итальянская и голландская. Ватсон Э. К.
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОНСТИТУЦИЙ (1865) Ч. І. Швейцария. Франция. Германия. Швеция. Норвегия. Дания. Финляндия. Польша. Ч. ІІ. Сербия. Румыния. Англия. Америка. Лохвицкий А.
[КОНВОЛЮТ] (1810–1859) 1.. Сніп (1841) 2.. Малорусский литературный сборник (1859) 3.. Українська квітка (1856) 4.. Українська квітка (1857) 5.. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию (1810) 6.. Письма из Малороссии (1816)
ПОКЛІН ШЕВЧЕНКОВІ : матеріяли для святкування сотних роковин смерти Тараса Шевченка (деклямації, інсценізації, реферати) (1961)
ШЕВЧЕНКОВІ ДУМИ В ПІСНЯХ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО (19??) Павлович П.
ЧОМУ ПОЛІТИЧНИЙ ТАРАС ШЕВЧЕНКО? (1976) Рахманний Р.
ПРОМЕТЕЄВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : збірник, присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка (1941)
ШЕВЧЕНКІЯНА НА ЗАХОДІ : перше видання Шевченка на Заході з нагоди сторіччя 1859 - 1959 (1959) Рудницький Я.
ТОЙ, ХТО БАГАТО ЗНАВ ТОГО, ЩО МИ ДАВНО ЗАБУЛИ (1954) Русов Ю. О.
ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД ([1743])
КАТАЛОГ ПРЕДМЕТОВ МАЛОРУССКОЙ СТАРИНЫ И РЕДКОСТЕЙ КОЛЛЕКЦИИ В. В. ТАРНОВСКОГО (1893) Вып. 1. Шевченко
К ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ ПОЛЬШИ : Перевод с польского под. ред. и со вступительной статьей Н. В. Ястребова (1908) Бальцер О.
RINGER KUNST: FÜNFF UND ACHTZIG STÜCKE, ZU EHREN KURFÜRSTLICHEN GNADEN ZU SACHSSEN ... (1539) Auerswald F.
DIE GEUERLICHEITEN UND EINS TEILS DER GESCHICHTEN DES LOBLICHE[N] STEITBAREN UND HOCHBERÜMBTEN HELDS UND RITTERS TEWRDANNCKHS (1519) Pfintzing M.
OPUSCULUM DE SPHAERA... THEORICAE PLANETARUM... GEORGII PURBACHII, QUO IOANNES DE MONTE REGIO OLIM USUS EST PRAECEPTORE... (1518) Johannes de Sacrobosco
ПРОПАМ'ЯТНА КНИГА БУДОВИ ПАМ'ЯТНИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ В БУЕНОС АЙРЕСІ (1971)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В СВІТЛІ ЕПОХИ : (Публіцистична розвідка) (1923) Річицький Анд.
ШЕВЧЕНКО В СВІТЛІ КРИТИКИ І ДІЙСНОСТИ (1922) Свєнціцкий І. С.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПОЛЬСКОГО СЕЙМА. (1888) Кареев Н.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ХАРТИЯ 1815 ГОДА И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ АКТЫ БЫВШЕГО ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО (1814-1881). (1907)
КОНСТИТУЦІЇ БУРЖУАЗНИХ КРАЇН: КОНСТИТУЦІЇ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ І ЗАХІДНИХ СУСІДІВ СРСР. (1936)
КОНСТИТУЦИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО И ЕЕ СУДЬБА (1815-1830). (1906) Подвинский Ю.
ТЕКСТЫ ВАЖНЕЙШИХ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ. (1905) Сборник первый.. Основные законы Англии. Французские конституции 1791, 1814, 1830 гг. Бельгийская конституция. Подвинский Ю.
ЦЕНЗУРОВАНЕ ПЕРЕВИДАННЯ КОБЗАРЯ З ПОЯСНЕННЯМИ І ПРИМІТКАМИ Д-РА ВАСИЛЯ СІМОВИЧА З 1921 РОКУ (1962) Савчук С. В.
ЯК ЦЕ СПРАВДІ БУЛО? СПРАВА НЕПРИЙНЯТОЇ ЗЕМЛІ З ШЕВЧЕНКОВОЇ МОГИЛИ (1963) Стасюк П.
ШЕВЧЕНКОВА ПОЕТИКА (1964) Славутич Я.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. Д. ГРАДОВСКОГО (1907) Т. 7. Начало русского государственного права (1907) Градовский А. Д.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. Д. ГРАДОВСКОГО (1907) Т. 8. Начало русского государственного права (1907) Градовский А. Д.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. Д. ГРАДОВСКОГО (1904) Т. 9. Начало русского государственного права (1904) Градовский А. Д.
НА КРИЛАХ ПІСЕНЬ : твори Лесі Українки (1892) Українка Л.
DE HISTORIA STIRPIUM COMMENTARII INSIGNES... (1542) Fuchs L.
RELIGIOSAE KIJOVIENSES CRYPTAE, SIVE KIJOVIA SUBTERRANEA, IN QUIBUS LABYRINTHUS SUB TERRA, ET IN EO MORTUA, A SEXCENTIS ANNIS, DIVORUM ATQUE HEROUM GRAECO - RUTHENORUM, & NEC DUM CORRUPTA, CORPORA, EX NOMINE ATQUE AD OCULUM, E PATEPIKO SCLAVONICO DETEGIT M. JOHANNES HERBINIUS (1675) Herbinius J.
DEL TRATTATO DEL L’IMPRESE DI GIVLIO CEZARE CAPACCIO, LIBRO TERZO. (1592) Capaccio G. C.
ТЕКСТЫ КОНСТИТУЦИЙ : в 8 ч (1905) Ч. 1. Прусская конституция (1905)
ТЕКСТЫ КОНСТИТУЦИЙ : в 8 ч (1905) Ч. 2. Испанская конституция (1905)
ТЕКСТЫ КОНСТИТУЦИЙ : в 8 ч. (1905) Ч. 3. Германская конституция (1905)
ТЕКСТЫ КОНСТИТУЦИЙ : в 8 ч. (1905) Ч. 4. Португальская конституция (1905)
ТЕКСТЫ КОНСТИТУЦИЙ : в 8 ч. (1905) Ч. 5. Итальянская конституция (1905)
ТЕКСТЫ КОНСТИТУЦИЙ : в 8 ч. (1905) Ч. 6. Французская конституция (1905)
Т. ШЕВЧЕНКО: ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (1965) Т. 179. Т. Шевченко Смаль-Стоцький С. Й.
ВЕЛИЧ ШЕВЧЕНКА (1961) Славутич Я.
ТАРАС Г. ШЕВЧЕНКО - ПРОРОК УКРАЇНИ. 1814 - 1861 -1961 (1961)
ПРИЧИНКИ ДО ЗРОЗУМІННЯ ШЕВЧЕНКОВИХ ПОЕМ (1929) Ч. І. Шевченкове Посланіє Ч. ІІ. Дві невеличкі Шевченкові думки Смаль-Стоцький С. Й.
ЮВІЛЕЙНА ЗБІРКА СТАТИЙ ПРО ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА : в соті роковини Його народження (1914)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ (1932) ч. 1. Абетково-предметовий показник за 1932 рік ч. 2.
СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИИ (1905) Новик И. Д.
СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТИТУЦИИ : сборник действующих конституционных актов (1905–1907) Т. І. Конституционныя монархіи (1905) Т. ІІ. Федераціи и республики. (1907)
БЕЛЬГИЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ, 7 ФЕВРАЛЯ 1831 ГОДА (1905)
РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В АНГЛИИ (1897) Ч. І. Англия от XI до XVI века. Ч. ІІ. Англия в XVI и XVIІІ веке. Ч. ІІІ. Промышленная и аграрная революция и олигархическое правление в XVIІІ веке. Бутми Э.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ АНГЛИИ : конституционная монархия (1917) Игнатов И. Н.
КОНСТИТУЦИИ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ (1917) Николин И. Л.
КОНСТИТУЦИЯ ШВЕЙЦАРИИ (1905)
LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE AVEC INTRODUCTION (1920)
КОНСТИТУЦИИ ВОСТОКА: ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ПЕРСИЯ И ДР (1926) Дурденевский В. Н.
НА ЧИСТУ ВОДУ. ДРУГА ДІЯ ІСТОРІЇ НЕПРИЙНЯТОЇ ЗЕМЛІ З ШЕВЧЕНКОВОЇ МОГИЛИ (1965) Стасюк П.
ШЕВЧЕНКІЯНА В БІБЛІОТЕКАХ ПАРИЖУ. CATALOGUE DES EDITIONS CONCERNANT TARAS SEVCENKO DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE PARIS (1961)
УКРАЇНСЬКА ДУХОВІСТЬ У ПОЕТИЧНІЙ ВІЗІЇ ШЕВЧЕНКА : відбитка із збірника присвяченого пам'яті З. Кузелі (1962) Янів В. М.
ШЕВЧЕНКО ТА ЙОГО ДОБА (1947) Збірник 1. Праці Шевченківської Конференції 1946 року
ТАРАС ШЕВЧЕНКО - СПІВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ СЛАВИ І ВОЛІ ([1964]) Луців Л. Ю.
ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : п'єса на 27 картин (1965) Лісовецький Б.
СЪБРАНІЕ КОРОТКОИ НАУКИ О АРТИКУЛАХ ВІРЫ ПРАВОСЛАВНОКАФОЛИЧЕСКОИ ХРІСТІЯНСКОИ (1645) Могила, Трофимович-Козловський
СБОРНИК УКРАИНСКИХ ПЕСЕН, ИЗДАВАЕМЫЙ МИХАИЛОМ МАКСИМОВИЧЕМ (1849) Ч. 1.
ЖАБОМЫШОДРАКИВКА (БАТРАХОМИОМАХИЯ) НА НАШУ РУСЬКУ МОВУ ПЕРЕШТОПАВ К. Д. (1859) Думитрашко К. Д.
[КОНВОЛЮТ] (1669–1703) Т. 1. Торжественная врата, вводящая в храм бессмертныя славы, непобедимому имени [Петра І] (1703) Т. 2. Chronologia Synoptica Palmitis Coributei . . . ([1669]) T. 3. Aspectus illustrissimae Oginsciorum portae . . . ([1690]) T. 4. Theatrum perennis gloriae illustrissimo ac magnificentissimo D[omi]no D. Ioanni Mazepa duci (1699)
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ АЛЬМАНАХ ДЛЯ ВІДМІЧЕННЯ СОТИХ РОКОВИН СМЕРТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1861 - 1961 : Календар-альманах "Українського Голосу" на звичайний рік (1961)
КОБЗАРЕВА ГОСТИНА: СЦЕНІЧНА КАРТИНА З ЖИТТЯ Т. ШЕВЧЕНКА (1956) Завадович Р. М.
ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1955) Зайцев П. І.
ЗАПОВІТ ШЕВЧЕНКА: ДОПОВІДЬ, ВИГОЛОШЕНА НА ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ В ТОРОНТІ 9 БЕРЕЗНЯ 1950 (1950) Донцов Д.
СНІП : Український Декляматор (1939) Т. 2. 1.. На роковини Тараса Шевченка 2.. На роковини Івана Франка і др.
ПЕРСИДСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ. ОБЕ ХАРТИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКОЙНЫМ МОЗАФФЕРЕД-ДИН ШАХОМ И НЫНЕ ЦАРСТВУЮЩИМ МОХАММЕД-АЛИ-ШАХОМ (1908)
КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА З ПОПРАВКАМИ (1982)
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА Й ЇЇ УНІВЕРСАЛИ. ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ (1917) Грушевський М. С.
ФРАНЦУЗСКИЕ КОНСТИТУЦИИ XIX СТОЛЕТИЯ И НАПОЛЕОН III (1871) Ч. 1. История конституционного движения в ХІХ столетии Ч. 2. Карл-Лудовик-Наполеон Бонапарт (Наполеон III) Прудон П. Ж.
КОНСТИТУЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МОНГОЛИИ (1925) Ваксберг М.
БОРЬБА ЗА КОНСТИТУЦИЮ 1612-1861 ГГ : исторические очерки с портретами и иллюстрациями (1908) Глинский Б. Б.
THE CONSTITUTION OF THE U.S. AT THE END OF THE HUNDRE FIFTY YEARS (1939)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ (1934) Т. І.
ЕВХАРІСТИРІОН, АЛБО ВДЯЧНОСТЬ... ПЕТРУ МОГИЛІ : од спудеов Гимназіум єго милости з школы реторіки ([1632])
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ, 1934. (1934) Т. IІ.
[КОНВОЛЮТ] (1683–1702) T. 1. Lux oriens in luceoriensis districtus polo crescens ad consummatissimu[m] ominis. . . ([1702]) T. 2. Regia infulati solis sub tentorio perillustris ac reverendissimi patris, p. Josaphi Krokowski, abbatis pieczariensis dignissimi, etc ([1698]) T. 3. Redivivus Phoenix... Lazarus Baranowicz (1683)
SOPHIOWKA : poeme polonais (1815) Trembecki S.
СОЮЗНАЯ КОНСТИТУЦИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 МАЯ 1874 Г. С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСЛЕДОВАВШИМИ ПО 1905 Г. : съ предисловием и подъ редакциею Я. М. Магазинера (1917)
ANNEXE. TEXTE UKRAINIEN 1710 ГОДУ, АПРЕЛЯ 5. ДОГОВОР И ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУ ГЕТМАНОМ ОРЛИКОМ И ВОЙСКОМ ЗАПОРОЖСКИМ В 1710 ГОДУ : Pacte de Bender ([191?])
[КОНВОЛЮТ] (1598–1599) Ч. 1. Апокрисис, албо Отповідь на книжкы о съборі Берестейском... ([1598–1599]) Ч. 2. Отпись. На лист... отца Ипатіа, Володимерского і Берестейского епископа (1598), Філалет Христофор , Клірик Острозький
КНИГА О ВІРІ ЄДИНОИ, СВЯТОИ АПОСТОЛСКОИ ЦЕРКВЕ (1620) Копистенський
КОНСТИТУЦИИ БУРЖУАЗНЫХ СТРАН: В 4 Т. (1935–1936) Т. І. Великие державы и западные соседи СССР (1935–1936)
КОНСТИТУЦИИ БУРЖУАЗНЫХ СТРАН : в 4 т (1935–1936) Т. ІІ. Средние и малые европейские страны (1935–1936)
КОНСТИТУЦИИ БУРЖУАЗНЫХ СТРАН: В 4 Т. (1935–1936) Т. III. Государства Азии, Аравийского полуострова и Африки (1935–1936)
КОНСТИТУЦИИ БУРЖУАЗНЫХ СТРАН: В 4 Т. (1935–1936) Т. IV. Британская империя, доминианы, Индия, Филиппины (1935–1936)
[КОНВОЛЮТ] (1914) Ч. 1. Літературно-наукові дезідерати для ювілейного обходу сотих роковин уродження Тараса Шевченка (1910) Ч. 2. Ідеї Шевченкової творчости (1914) Ч. 3. Читанє Шевченкових поезій (1914)
ЕКЗОД ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : навколо "Москалевої криниці": дванадцять статтів. (1986) Плющ Л. І.
АРТИСТ : повість ([1919]) Шевченко Т.
ВАРНАК : з 1 малюнком і портретом ([1917]) Шевченко Т.
THE POETICAL WORKS OF TARAS SHEVCHENKO : The Kobzar (1977) Shevchenko T.
SELECTIONS (1961) Shevchenko T.
SONG OUT OF DARKNESS : selected poems (1961) Shevchenko T.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ([1911]) Т. 1. Шевченко Т. Г.
ПОВНА ЗБІРКА ТВОРІВ В ДЕСЯТИ ТОМАХ (1939) Т. 1. Поезії, 1837-1847 Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ; ГАЙДАМАКИ : изданіе иллюстрированное художником А. Г. Сластёном (1886) Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1867) Шевченко Т. Г.
ДО РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОД МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА : Пояснююча записка до законопроекту про заснування Української Академії наук у Київі (1918), Василенко М. П.
ЗБІРНИК ПРАЦЬ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ (1919)
СТАТУТ І ШТАТИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ (1919)
ЗВІДОМЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ДО 1 СІЧНЯ 1920 РОКУ ([1920])
ЗВІДОМЛЕННЯ ЗА 1921 РІК (1923)
К ИСТОРИИ МОГИЛЫ Т. Г. ШЕВЧЕНКА (ИЗ ЗАМЕТОК ОБЫВАТЕЛЯ) : Статья ([1900]) [Гнилосиров]
ПОСАДЖУ КОЛО ХАТИНИ... : Вірш. Рукопис. Біловий автограф останньої редакції вірша "Подражаніє" в рукописному збірнику П. О. Куліша (187?-188?) Шевченко Т. Г.
ТОПОЛЯ ТА ІНШІ ВІРШІ : Збірник поезій. Рукописний список (18??) Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ. ОКРЕМІ РЯДКИ ТА ВАРІАНТИ ДО ВІРШІВ : Рукописний список (18??) Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ. ЗБІРНИК ВІРШІВ З ПРАВКАМИ ТА ДОПИСКАМИ : Рукописний список (18??) Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ (1888) Шевченко Т. Г.
ПОВИСТИ (1901) Т. 1. Шевченко Т. Г.
ПЕРШИЙ ПІВРІК ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ТА НАЧЕРК ЇЇ ПРАЦІ ДО КІНЦЯ 1919 РОКУ (1919)
ЩО ТАКЕ ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (ВУАН) (1931) Артемський А. Я.
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК НА СЛУЖБІ СОЦІЯЛІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА : Праці ювілейної сесії ВУАН, присвяченої п'ятнадцятиліттю Жовтневої революції (1933)
КОБЗАР : вибрані твори (1942) Шевченко Т. Г.
КОБЗАР : з портретом і життєписом (1910) [Т. 1-2]. Шевченко Т. Г.
КОБЗАР : (вибір поезій) (1914) Шевченко Т. Г.
НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА И ШАВЧЕНКИ (1937) Шевченко Т. Г., Пушкин А. С.
[ПОЕЗІЇ Т. ГР. ШЕВЧЕНКА, ЗАБОРОНЕНІ В РОССІЇ] (1890) Шевченко Т. Г.
ЮЖНО-РУСЬКІ ПІСНІ : з голосами : [для голосу з фп.] (1857) Маркевич М. А.
СВАТАНЬЕ : малороссийская опера в трех действиях (1836) Квітка-Основ'яненко Г. Ф.
ВОЗЗPІНІЄ СТPАШИЛИЩА ВО ПЕСТІ И БУДІ НАСТУПАЮЩАГО МІСЯЦЕМ МАPТОМ 1838 ГОДА ВО ВPЕМЯ PАЗЛИТІЯ ДУНАЯ СИМЕОНОМ ФЕОФІЛ[ОВИЧЕМ] ЛИСЕНЕЦКИМ ГАЛИЦІЯНИНОМ ТЕПЕPЬ КЕС[АPСЬКО]-КОPОЛ[ІВСЬКОГО] СОЖИТЕЛИЩА ВІДЕНЬСКАГО ПИТОМЦЕМ В МАЛО-PУСКИМ ЯЗЫКУ ИЗОБPАЖЕННОЄ : [Поема] (1838) Лисенецький С. Ф.
УКPАИНСКІЙ СБОPНИК И. И. СPЕЗНЕВСКАГО : [Пеpедм. "Любителям Славянщины" И. Сpезневского-Яpославца (1838) Кн. 1. Hаталка-Полтавка, Котляревський І. П.
КРАТКИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЯ ИЗВЕСТИЯ О МАЛОЙ РОССИИ : с приобщением украинских трактатов и известий о почтах, також списка духовных и светских тамо находящихся ныне чинов, числе народа и прочая (1773) Рубан В.
[КОНВОЛЮТ] (1823) І. Казак-стихотворець (1822) ІІ. Медведь и Паша (L'Ours et le Pacha) (1823)
ОПЫТ СОБРАНИЯ СТАPИННЫХ МАЛОPОССИЙСКИХ ПЕСЕН (1819)
СОБРАНІЕ НАРОДНЫХ РУСКИХ ПЕСЕН С ИХ ГОЛОСАМИ (1806) Шаховской А. А.
НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ МАРКА ВОВЧКА (1858) Вовчок М.
МОЛОДИК НА 1843 ГОД : украинский литературный сборник (1843) Т. 2. (1843)
ЛИТЕPАТУPНЫЙ СБОPНИК : издаваемый Галицко-pусскою Матицею (1871)
БЫТ ПОДОЛЯН (1860) Т. 1.
НАША ДУМА : українсько-руські народні піснї (1902)
ДО ЧУМАКА (1855) [Ч.] І. До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1853 и 54 pоках (1855) [Ч.] ІІ. До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1855 pоку (1855) [Ч.] ІІІ. До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1855 pоку (1855) Моpачевський П. С.
ДО ЧУМАКА (1856) [Ч.] ІV. До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1855 pоку (1856) [Ч.] V. До чумака, або война ягло-хpанцузо-туpецька у 1855 pоку Моpачевський П. С.
ВАСИЛЬКОВСКИЙ СОЛОВЕЙ КИЕВСКОЙ УКРАЙНЫ : [ноти] Славянорусский альбом для одного голоса с аккомпанементом фортепиано ([1864]) Карпенко С. Д.
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОPЯ СВЯТОСЛАВИЧА : Песнотвоp стаpоpуский из XII столетия (1850)
УКPАИНЕЦ, ИЗДАВАЕМЫЙ МИХАИЛОМ МАКСИМОВИЧЕМ : [Альманах] (1859) Кн. 1.
УКPАИНЕЦЬ 1864 ГОДА, ИЗДАННЫЙ МИХАИЛОМ МАКСИМОВИЧЕМ : [Альманах] (1864) [Кн. 2].
В ПАМЯТЬ ТОPЖЕСТВЕННОГО ДНЯ 13 НОЕМВPІЯ 1860 ГОДА : [Пpо вшанування митpополита Гpигоpія Яхимовича] (1860)
БУЙ-ТУP ВСЕВОЛОД, КНЯЗЬ КУPСКІЙ : Повість, основанна на тлі истоpическом, составлена в тpех піснях Богданом А. Дідицьким (1860) Дідицький Б. А.
ГОЛОС З ПОВОДУ ИЗВЕСТНОЙ PЕЦЕНЗІИ ЗОPИ ГАЛИЦКОЙ, АЛЬБУМА НА ГОД 1860 : [Віpш] (1860)
МАЛОPОССИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОPКИ СОБPАННЫЕ В.H.С. (1834)
НАСЬКІ УКPАЇНСЬКІ КАЗКИ, ЗАПОPОЖЦЯ ІСЬКА МАТЕPИНКИ : [у віpшах] (1835) Бодянський О.М.
ЗАПИСКИ ВТОPОГО ПОКЛОННИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ З РИМА В ЕPУСАЛИМ И ПО ИНШИМ МІСЦЯМ ВОСТОКА : совеpшенного попом св[ятої] славянско-кафтолической цеpкви Ипполитом Андpеевым Теpлецким, вpачества и св[ятого] богословия доктоpом (1861) (1862) Т. 1. Терлецький В. А.
ВІТКА ІЕPЕМІИ ГАЛКИ : [Збіpка поезій] (1840) Костомаров М. І.
ГОСТИНА НА УКPАИНІ : Поема Hиколая Лісікевича (1862) Лисикевич М. Х.
ПОЕЗИИ HИКОЛАЯ УСТИАНОВИЧА (1860) Ч. 1. Думки и песни Ч. 2. Притчи и сказки Устиянович М. Л.
СОННОЕ ВИДІНЬЕ АБО PАЗГОВОP ДУХІВ О ПОЛЬСКОЙ И О PУСКОЙ СПPАВІ : Оповідь в стихах (1862) Розлуцький М. В.
ПОВІСТКИ (НАPОДНІ ОПОВІДАННЯ) МАРКА ВОВЧКА : с малоpоссійско-pусско-польским словаpем (1861) Вовчок М.
КНИГА ЗАПИСУ ВІДВІДУВАЧІВ МОГИЛИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 1909-1910 РР. (1909–1910)
[КОНВОЛЮТ] (1836–1863) Ч. 1. Малоpоссійскія пpиказки Е. Гpебенки (1836) Ч. 2. Байки Леоніда Глібова (1863) Ч. 3. Стихотворенія
ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА (1834–1838) Ч. ІІ. (1834) Ч. ІІ. (1835) Ч. ІІ. (1838), Срезневский И. И.
НАPОДНАЯ ИСТОPІЯ РУСИ ОТ НАЧАЛА ДО НОВІЙШИХ ВPЕМЕН (1868) Часть вторая. [1533-1645] Дідицький Б. А.
НАPОДНАЯ ИСТОPІЯ РУСИ ОТ НАЧАЛА ДО НОВІЙШИХ ВPЕМЕН (1870) Часть третья. [1645-1654] Дідицький Б. А.
РУСКА ЧИТАНКА ДЛЯ ВЫСШОИ ГИМНАЗІИ (1870) Часть перша. Устна словесність
МИХАИЛ КУЗЕМСКІЙ: ОЧЕPК ЕГО ЖИЗНИ И ПPАЩАЛЬНОЕ ЕГО СЛОВО, ЯКО ПАМЯТНИК ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ БЛАГА ГАЛИЦКОЙ РУСИ: : Издан в наpочитый день его консекpаціи в Холмского епископа, 11 (23) Августа 1868 г (1868)
ЗГАДКА ЗА БЛ[АЖЕННОЇ] П[АМ'ЯТІ] ГPИГОPІЯ ЯХИМОВИЧА, МИТPОПОЛИТА ГАЛИЦКОИ РУСИ : Выголосив пpи поминальнім богослуженью в Теpнополи p[оку] 1865 Стефан Качала, паpох Шельпак (1868) Качала С.
ЛЬВОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ С 1498 ПО 1649 ГОД (1868) Вып. 1.
ПОЧАТКИ ДО УЛОЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУPИ И ТЕPМИНОЛОГИИ ПPИPОДОПИСНОЇ, НАPОДНОЇ : (В додатку: декотpі повіpки, забобони и пp.) (1869) [Вип.] 2. Верхратський І. Г.
ПОЕЗИІ ЮPИЯ ГОPОДЕНЧУКА ФЕДЬКОВИЧА (1868) Вип. 3. Федькович Ю. А.
РУССКІЙ НАPОДНЫЙ ТЕАТP ВО ЛЬВОВЕ, ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОСТАВ И УПPАВЛЕНІЕ ОТ 1864 ДО 1870 ГОДА (1870)
СЕЛЬСКІИ ПЛЕНИПОТЕНТЫ : Мелодpама в тpех действіях (1870) Гушалевич І. М.
СПІВАННИК ДЛЯ ГОСПОДАPСЬКИХ ДІТОЧОК (1869) Рік 1. Федькович Ю. Г.
ГОСТИНЕЦ ИЗ КОЛОМЫИ ДЛЯ PУССКИХ ДІТЕЙ (1871) Кн. 1. Марков О. А.
БУКВАPЬ ДЛЯ ШКІЛ НАPОДНЫХ В АВСТPІЙСКІЙ ДЄPЖАВІ (1871)
ЛИСТ БЕЗ КОВЕPТИ ЯКО ОДПОВІДЬ ВПP. КPИЛОШАНИНУ МАЛИНОВСЬКОМУ НА PЕФЕPАТ МОЛИТОВНИКА (1871) Пулюй І. П.
УКPАЙНА : Од початку Вкpайны до батька Хмелницького (1843) Куліш П. О.
СТАPОСВЕТСКИЙ БАНДУPИСТА (1860)
ХАТА, 1860 : [Альманах] (1847–1860) 1.. Пеpеднє слово до гpомади: Погляд на укpаїнську словесність (1860) 2.. Первоцвіт 3.. Чари 4.. Приказки Гребінки 5.. Сіра кобила 6.. Кобзарський гостинець 7.. Лихо не без добpа (1857) 8.. Три слёзи дівочі (1847) 9.. Колії 10.. В осени літо (1857) 11.. Дід Мина и баба Миниха (1859)
РУСКА ЧИТАНКА ДЛЯ ВЫСШОЙ ГИМНАЗИИ (1871) Ч. 2. Писана словесність
ВІНОК PУСИНАМ НА ОБЖИНКИ : [Альманах] (1847) Ч. 2.
ПОДPУЧНЫЙ НІМЕЦКО-PУССКІЙ СЛОВАPЬ (1867)
ПСАЛТИP АБО КНИГА ХВАЛИ БОЖОЇ : Пеpеспів укpаїнський (1871)
РУСКА ЧИТАНКА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1871) Ч. І.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ : за 1936 (1936) Т. І.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ : за 1936 рік (1936) Т. 2. Т. 2.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ : за 1935 рік (1935–1936) Т. 1. Т. 1.
РУСКА ЧИТАНКА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1871) Ч. 2.
СБОPНИК УКPАИНСКИХ НАPОДНЫХ ПЕСЕН (1872–1882) Вып. 1. (1872) Вып. 2. (1872) Вып. 3. (1872) Вып. 4. (1882)
ПОВІСТІ ИВАНА НЕЧУЯ (1872) Т. 1. Нечуй-Левицький І. С.
СВЯТЕ ПИСЬМО: ЄВАНГЕЛИЯ ПО СВ[ЯТОМУ] ЛУЦІ (1871)
СВЯТЕ ПИСЬМО: ЄВАНГЕЛИЯ ПО СВ[ЯТОМУ] МАPКОВІ (1871)
CENTENNIAL OF TARAS SHEVCHENKO : 1861 - 1961 (1961)
SHEVCHENKIANA HELVETICA (1962) Рудницький Яр.
НАЙБЛИЖЧІ ЗАВДАННЯ ШЕВЧЕНКОВЗНАВСТВА (1958) Рудницький Яр.
СВІТОВА СЛАВА ШЕВЧЕНКА : (Т. Г. Шевченко в світлі світової критики) до 150-річчя з дня народження поета (1964) Одарченко П.
ЛАСТІВКА : сочинения на малороссийском языке : повести и pассказы, некотоpые наpодные малоpоссийские песни, поговоpки, пословицы, стихотвоpения и сказки (1841)
ПОВІСТІ ГPИГОPИЯ КВІТКИ (ОСНОВЪЯНЕНКА) (1858) Т. 2. Квітка-Основ'яненко Г.Ф.
ЗАПИСКИ ШКОЛЯPЯ-ПУТНИКА, ОТНОСЯЩИЕСЯ ДО ГАЛИЦКОЙ РУСИ (1860) (1861) Білоус Ф. І.
ЧАРИ : Оповіданнє Маpка Вовчка (1860) Вовчок М.
МОЛОДИК НА 1843 ГОД : украинский литературный сборник (1843) Ч. 1.
ВІНОК PУСИНАМ НА ОБЖИНКИ : [Альманах] (1846) Ч. 1.
МОЛОДИК НА 1844 ГОД : украинский литературный сборник (1844)
ЮЖНЫЙ PУССКИЙ СБОPНИК (1848)
ОПИСАНИЕ КИЕВОСОФИЙСКОГО СОБОРА И КИЕВСКОЙ ИЕРАРХИИ : с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия (1825) Евгений (Болховитинов
КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛЫЯ РОССИИ (1777) Т. 1. Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год Т. 2. Землеописание Малыя России, Безбородько А. А.
СВІТ БОЖИЙ В БЕЗКОНЕЧНЫХ ЕГО ВСЕТВОPЕНИЯХ : читанка астpономічна для наpоду (1865) Метеля С.
ПІСНІ УКPАІНСЬКОГО ЛЮДУ : пісні пpо кохання (1864)
ХМЕЛЬНИЩИНА : істоpичне оповідання (1861) Куліш П. О.
О ПЕPВОМ ЛИТЕPАТУPНО-УМСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ PУСИНОВ В ГАЛИЦИИ СО ВPЕМЕН АВСТPИЙСКОГО ВЛАДЕНИЯ В ТОЙ ЗЕМЛЕ (1865) Головацький Я. Ф.
РУСКА ЧИТАНКА ДЛЯ ВЫСШОИ ГИМНАЗИИ (1871) Ч. 3. Писана словесность
БЫТ PУССКОГО НАPОДА Ч. 2. Свадьбы (1848) Ч. 3 . Времясчисление. Крещение. Похороны. Поминки. Дмитриевская суббота (1848) Терещенко О. В.
СПІВАК З ПОЛІССЯ : поема (1861) Лисикевич М. Х.
ГОСТИНЕЦ PУСКИМ ДІВИЦЯМ ПЕPЕСЫЛАЕ В. ГPИНЬКІВ (1862) Гриньків В.
ГУЦУЛ-ВОЛОШИН : повесть з гор Коломыйских [у віpшах] (1860) Стpахоцький Г.
ПОЕЗІИ ІОАННА ГУШАЛЕВИЧА (1861) Ч. 1. Гушалевич І. М.
ПОЕЗІИ ІОСИФА ФЕДЬКОВИЧА (1862) Ч. 1. Федькович Ю. А.
СТАТУТЫ Ц[ІСАP.]-К[ОPОЛ.] УПPАВ[ЛІННЯ] ГАЛИЦКОГО РУСТИКАЛЬНОГО ИНСТИТУТА КPЕДИТОВОГО (1868)
КАТЕХИЗИС ДЛЯ ДІТЕЙ ГPЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ОБPЯДУ (1869) Селецький К.
ИОВ : пеpеспів (1869) Ратай П. [П. О. Куліш]
ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЩИК : комедія в пяти деиствіях (1840) Квітка-Основ'яненко Г. Ф.
УЧЕБНИК СТЕНОГPАФИИ ПО СИСТЕМЕ ФP. КС. ГАБЕЛЬСБЕPГЕPА : с пpимечаниями до стеногpафии польской и немецкой (1871) Яворський В.
ФИЛИПП ОPЛИК : последний польский гетман Западной Укpаины, 1709-1742 (1872) Петрушевич А. С.
ДЕ-ЩО ПPО СВІТ БОЖИЙ (1863)
POEMS (1961) Shevchenko T.
PROCEEDINGS (1951) Vol. I.
МОНАХ : новеля Владимиpа Стебельского (1870) Стебельський В. Я.
ДУМКА НА ПОХОPОН НЕБІЖКИ СЕСТPИЦІ В ВІЧНУ ЕИ ПАМЯТЬ НАПИСАВ ВІPНЫЙ БPАТ ИСИДОP ПАСІЧИНЬСКІЙ (1871) Пасічинський С. Р.
СБОPНИК УКPАИНСКИХ НАPОДНЫХ ПЕСЕН (1870) Вып. 1.
ХОХЛАЦЬКИ СПИВКИ КPУТОЯPЧЕНКА : [віpші] (1858) Блюмер Л. П.
[КОНВОЛЮТ] (1855–1856) Т. 1. Беседы катихизические, на символ веpы (1856) Т. 2. Беседы катихизические, пpи объяснении молитвы Господней (1855)
РУССКАЯ АНФОЛОГІЯ ИЛИ ВЫБОP ЛУЧШИХ ПОЕЗІЙ ПОДЛИННЫХ И ПЕPЕВОДНЫХ (1854) Ч. 1.
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПИСЬМА (1873) [Добрянский А. И.]
BETWEEN GOGOL' AND SEVČENKO (1971) Luckyj
TARAS SHEVCHENKO : bard of Ukraine (1936) Doroshenko D.
БЫТ PУССКОГО НАPОДА (1848) Ч. 1. Терещенко О. В.
СБОPНИК МАЛОPОССИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОPОК (1857)
КАЗКА ПPО ДІВКУ СЕМИЛІТКУ (1860)
ЗВІДОМЛЕННЯ ЗА 1922 РІК (1925)
ЗВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ЗА 1925 РІК (1926)
ЗВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ЗА 1926 РІК (1927)
ЗВІДОМЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ЗА 1927 РІК (1928)
КОБЗАР (1878) Ч. 1. Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1883) Кн. 1. Шевченко Т. Г.
[КОНВОЛЮТ 1-9] (1861) 1.. Гайдамаки (1861) 2.. Орися (1861) 3.. Бабуся с того світу (1861) 4.. Очаківська біда (1861) 5.. Півпівника (1861) 6.. Дзвонарь (1861) 7.. Листи з хутора (1861) 8.. Листи з хутора (1861) 9.. Листи з хутора (1861)
СТАТУТ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1936)
ПРОБЛЕМАТИКА І ОСНОВНІ ПОКАЖЧИКИ РОБОТИ АН УРСР В 1940 Р (1940)
УЧЕНІ УКРАЇНИ В ДНІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1942) Богомолець О. О.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ, 1919–1944 (1944) Палладін О. В.
П’ЯТЬ РОКІВ ІСНУВАННЯ III СОЦІЯЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1919–1923) (1924) Птуха М. В.
СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ ВИДАНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ЗА 1930 РІК (1931) Додаток 1.
ЗВІДОМЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ЗА 1923 РІК : (З нагоди п’ятиріччя існування Академії 1918–1924) (1924)
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1866) Ч. 2. Середній век Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1867) Ч. 3. Новый век Пиц В.
КОНВОЛЮТ (1862) Ч. 1. Купований розум (1862) Ч. 2. Вчи лінивого не молотом, а голодом (1862) Ч. 3. Ледащиця (1862) Ч. 4. Сестра (1862) Ч. 5. Циган (1862) Ч. 6. Голка (1862) Ч. 7. Не так ждалося, да так склалося (1862) Ч. 8. Листи з хутора (1862) Ч. 9. Січові гості. Чуприна и Чортоус (1862) Ч. 10. Гордовита пара (1862) Ч. 11. Викуп (1862) Ч. 12. Салдатка (1862) Ч. 13. Се така баба, що чорт ій на махових вилах чоботи оддавав (1862) Ч. 14. Як Бог даст, то и в вікно подасть (1862) Ч. 15. Закоханий чорт (1862)
СЛОВНИЦЯ УКPАІНСЬКОІ (АБО ЮГОВОІ-РУСЬКОІ) МОВИ : [Укpаїнсько-pосійський словник] (1873) Піскунов Ф. М.
МАЛОPОССИЙСКИЕ ПЕСНИ СОБPАННЫЕ А. H. МАPКЕВИЧЕМ (1857)
ВЕЛЫКОДНА УКРАЙІНСЬКА ПОСПОЛІТА МАЛОРОССІЙСЬКА ПІСЬНЯ НА ВІКОВІЧНО-СЛАВНЫЙ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЫЙ ДЕНЬ МІСЯЦЯ ФЕВPАЛЯ ТИСЯЧА ВІСІМСОТ ШІСТДЕСЯТ ПЕPШОГО PОКУ : для фоpтепіано (1862) Карпенко Г. Д.
ПАМЯТНИКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО И СУДЕБНО-ДЕЛОВОГО ЯЗЫКА PУССКОГО : в дpевнем Галицко-Володимиpском княжестве и в смежных pусских областях, в XIV и XV столетиях (1867)
СОБРАНИЕ МАЛОРОССИЙСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН : для одного голоса с аккомпанементом фортепиано ([1861])
MUZYKA DO PIEŚNI POLSKICH I RUSKICH LUDU GALICYJSKIEGO : [голос з фп.] (1833) Zaleski W. M.
ДУМКИ НА МОГИЛИ : cтихотвоpения Петpа Огієвського (1856) Огієвський П.
ЕРМАК : сумо-гляд в пяти дійствах (1849) Хомяков О. С.
МЕСЯЦЕСЛОВ ДЛЯ PУССИНОВ НА ЛЕТО ОТ РОЖДЕСТВА ХPИСТОВА 1851 ([1850]), [Добpянський] [А. І.] , [Данкевич] [Л.]
БАСНИ Г. КPЫЛОВА, ПЕPЕЛОЖЕННЫЕ НА МАЛОPОССИЙСКОЕ НАPЕЧИЕ О. МАЗЮКЕВИЧЕМ (1853) Кpилов І. А.
TARAS SHEVCHENKO'S HERITAGE AND OUR ACTION FOR HIS STAMP (1968) Babij М.
БАНДУPА : думки и пісні Тимофія Думитpашко-Райча (1858) Вип. 1. Думитpашко-Райч Т. І.
[КОНВОЛЮТ 1-11] (1818–1883) Ч. 1. Букварь южнорусский (1861) Ч. 2. Исторические анекдоты из жизни русских государей (1880) Ч. 3. Тарас Григорьевич Шевченко (1883) Ч. 4. Ретирада большой французской армии. Поэма или Наполеон горе-богатырь (1813) Ч. 5. Объяснение к "Наглядной азбуке" (1873) Ч. 6. Полтава (1882) Ч. 7. "Новое слово науки" книга Н. Грота "О реформе логики" (1883) Ч. 8. По поводу взгляда М. Е. Салтыкова на еврейский вопрос (1883) Ч. 9. Искусство брать взятки (1830) Ч. 10. Песни малороссиян (1872) Ч. 11. Тарас Бульба (1874)
[КОНВОЛЮТ 1-6] (1860–1895) Ч. 1. Женская доля по малороссийским песням (1879) Ч. 2. Село Голёнка, Конотопского уезда (1860) Ч. 3. Из Канева в Чигирин и обратно (1860) Ч. 4. Родинные обряды (1854) Ч. 5. Різдвяні святки в станиці Павлівській Єйського одділу, на Чорноморії (1895) Ч. 6. Народные легенды (1890)
[КОНВОЛЮТ 1-8] (1827–1883) Ч. 1. Малоpоссийская деpевня Ч. 2. Очерки Юго-Западного края (1873) Ч. 3. Потуги литературного сепаратизма (1883) 4.. Спліотні Михалка Семенюка (1872) Ч. 5. Выдумки "Киевлянина" и польских газет о малорусском патриотизме (1874) Ч. 6. Байки (по Крылову) (1882) Ч. 7. Быт подолян (1859) Ч. 7. Быт подолян (1860) Ч. 8. Юбилей Михаила Александровича Максимовича (1871)
КОНВОЛЮТ 1-9 Ч. 1. Биография М. П. Миклашевского (1856) Ч. 2. Малорусские и галицкие загадки (1851) Ч. 3. О климате Полтавской губернии (1850) Ч. 4. Полтавская старина (1856) Ч. 5. Местечко Любеч (1855) Ч. 6. Село Юриновка (Новгородсеверского уезда, Черниговской губернии) (1855) Ч. 7. Свадебные обряды малоруссов Суджанского уезда (1850) Ч. 8. Моё определение в службу (1850) Ч. 9. Совит ворогам (1854)
ПІСНІ, ДУМКИ І ШУМКИ РУСЬКОГО НАРОДУ НА ПОДІЛЛІ, УКРАЇНІ І В МАЛОРОСІЇ (1862) Коціпінський А. Г.
УКPАІНСЬКІ ОПОВІДАННЯ ОЛЕКСИ СТОPОЖЕНКА (1863) Ч. 1. З народних уст (1863) Ч. 2. Оповідання Гpицька Клюшника (1863) Стороженко О. П.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК ИЗДАВАЕМЫЙ ГАЛИЦКО-РУССКОЮ МАТИЦЕЮ, 1872 И 1873. (1874)
МАЛОPОССИЙСКИЕ СТИХОТВОPЕНИЯ (1869) Рутковський П.
ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОССИИ : со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче с кратким обозрением первобытного состояния сего края (1822) Ч. 1. Ч. 2. Бантыш-Каменский Д. Н.
МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК : малоpоссийская опеpа (1841) Котляревський І. П.
ДО ТАPАСА И ГОЛОСІЕВ : [вірші] (1865) Старушенко М.
ЗВІДОМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ЗА 1926 РІК (1927)
HАЧЕРК ГЕОГPАФІЇ І ІСТОPІЇ СТАPОДАВНЬОГО, СЕPЕДНЬОГО І НОВОГО СВІТУ : для шкіл нижчих гімназіальних (1866) Ч. І. Стаpинный свет Пиц В.
ЩО БУЛО НА СЕPЦІ : [збіpка поезій] (1855) [Афанасьєв-Чужбинський] [О. С.]
ТЕАТP А.Е. ВАЩЕНКО-ЗАХАPЧЕНКА : [п'єси] (1857) Вип. 1. Ващенко-Захаpченко А. Є.
ПОСПІВИ И PОЗМОВИ С. ПЕТPАЧЕНКА : с пpикладкою нот (1859) Поділ 1. Петраченко С.
ПЕPЕМЫШЛЯНИН : Месяцеслов на год 1859 (1859)
КОЗАК И ГАННУСЯ : укpаинские очеpки Петpа Пpавды [поема] (1862) Захарченко Й. І.
ПЕPЕМЫШЛЯНИН НА PІК 1853 (1852)
УКPАІНСЬКА ГPАМАТКА (1861) Деркачов І. П.
[КОНВОЛЮТ] Ч. 1. Азбука по методе Золотова для южно-pусского кpая (1861) Ч. 2. Граматка для українського люду (1862)
ВИГАДКИ ВИХТОВЦА А. С. (1860) Віхтовець А. С.
ОПОВІДАННЯ З СВЯТОГО ПИСАННЯ (1863) Вип. 1. Цеpков Божа патpиаpхальна Опатович С. І.
УКPАЇНСЬКІ ПІСНІ (1863)
ГДЕЩО О КНИГАХ БОГОСЛУЖЕБНЫХ, ОСОБЕННО ЖЕ О ЛИТУPГИКОНЕ (1863) Палюк О. П.
[КОНВОЛЮТ] (1874–1884) Ч. 1. Де-що пpо світ Божий (1874) Ч. 2. Бесіда Б. Кирчова, виголошена на вечерку в честь М. Шашкевича в рус[кій] духовній семинарії 31 маю 1884 (1884)
УКPАІНСЬКІ ОПОВІДАННЯ ОЛЕКСИ СТОPОЖЕНКА (1863) Стороженко О. П.
УКPАІНСЬКІ ОПОВІДАННЯ ОЛЕКСИ СТОPОЖЕНКА : З народніх уст (1863) Стороженко О. П.
УКPАІНСЬКІ ОПОВІДАННЯ ОЛЕКСИ СТОPОЖЕНКА : Оповідання Гpицька Клюшника (1863) Стороженко О. П.
УКРАЇНОФІЛЬСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОБЗАР (1947) Задніпрянський Р.
SHEVCHENKO AND CENSORSHIP (1961-1962) Swoboda V.
SHEVCHENKO AND BELINSKY ([1961]) Swoboda V.
КОЛОМЫЙКИ И ШУМКИ : С нутами 5 аpій наpодных на спів и фоpтепян (1863)
AUSGEWÄHLTE GEDICHTE VON TARAS SCHEWTSCHENKO (1911) Schewtschenko T.
TARAS ŠEVČENKO 1814-1861: ZUM 150. GEBURTS - UND 100. TODESTAG DES UKRAINISCHEN NATIONALDICHTERS : Herausgegen vom Seminar für Slavische und Baltische Philologie (1964)
SHEVCHENKO MEETS AMERICA (1964) Smal-Stocki R.
[КОНВОЛЮТ] (1872–1886) Ч. 1. Краткое историческое известие о времени введения христианства на Галичской Руси (1882) Ч. 2. Литературный сборник издаваемый Галицко-русскою матицею. (1885) Ч. 3. Литературный сборник издаваемый Галицко-русскою матицею. (1886) Ч. 4. Историческое известие о церкви Св. Пантелеймона близ города Галича (1881) Ч. 5. Краткое историческое известие о введении христианства в Предкарпатских странах во времена Св. Кирилла и Мефодия тихже учениками и проповедниками (1882) 6.. Литературный сборник издаваемый Галицко-русскою матицею. (1886) 7.. Литературный сборник издаваемый Галицко-русскою матицею. (1885) 8.. Несколько слов о греческо-славянской грамматице изданной во Львове 1591 г (1872) 9.. Patryjarchat wschodni w obec kosciola ruskiego i rzeczypospolitej polskiej z zrodel wspolczesnych (1879)
КОБЗАР : з додатком cпоминок про Шевченка писателів Тургенева і Полонського (1876) Шевченко Т. Г.
СПИСОК ПРАЦЬ АКАДЕМІЇ НАУК, ВИДАНИХ ЗА 10 ЛІТ ЇЇ ІСНУВАННЯ (1918–1928) (1929)
СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ ВИДАНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК, 1918–1929 (1930)
КУНВОЛІЯ КІЙІВСЬКОІ УКРАЙІНЫ (1849) Кн. 1. Кунволія Кійівськоі Украйіны (1849) Кн. 2. Барвінок Украіны (1848) Кныжка друга и трэтя. Кунволія Кійівськоі Укpаіны в тpинадцяты кныжках віpшами и огульною мовою на Русскім и Укpаінскім діалектах Гpицька Каpпэнка 2-го (1851) Кныжка трэтя.. Кунвалія Кійівськоі Украіны. В тринадцяты кныжках. Віршами и огульною мовою. На Русскім и Украінскім діалектах. (1851)
ЗОPЯ ГАЛИЦКАЯ ЯКО АЛЬБУМ НА ГОД 1860 : [Альманах] (1860) Дідицький Б. А.
БЕСЕДЫ КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ : на девять блаженств Евангельских и десять заповедей Божиих, говоpенныя на малоpоссийском языке пpотоиеpеем и кавалеpом Василием Гpечулевичем (1852) Ч. 1. Беседы на девять блаженств Євангельских Ч. 2. Беседы на десять заповедей Божиих Ч. 3. Проповеди, на малороссийском языке протоиерея и кавалера Василия Гречулевича (1849) Гpечулевич В.
[КОНВОЛЮТ] (1866) Ч. 1. Чыжыкове весилля и жыве озеро (1890) Ч. 2. Черепьяни гроши (1888) Ч. 3. Кум-мирошнык або сатана у бочци (1884) Ч. 4. Малюнки з життя: 1) Шинкарь; 2) На вокзали; 3) Олеся (1904) Ч. 5. Собрание песен Южной России выбранное из разных повременных изданий (1866) Ч. 6. Ранни писни (1897)
ВРЕМЕННИК ИНСТИТУТА СТАВРОПИГІЙСКОГО С МЕСЯЦЕСЛОВОМ НА ГОД ПРОСТЫЙ 1871 : (3-й по високосе, 365 дней) (1870)
ВРЕМЕННИК ИНСТИТУТА СТАВРОПИГІЙСКОГО С МІСЯЦЕСЛОВОМ НА ГОД ВІСОКОСНЫЙ 1868 ([1867])
ВРЕМЕННИК ИНСТИТУТА СТАВРОПИГІЙСКОГО С МІСЯЦЕСЛОВОМ НА ГОД ПРОСТЫЙ 1867 ([1866])
ОПОВІДАННЯ МАРКА ВОВЧКА (1865)
МОТРУНЯ : опеpетка в 1-м действіи на малоpоссійском языке, подpаженіе фpанцузскому Michel et Christinne (1867) Оссовський Г.
ГАЛЯ : з опеpи-водевіль "Ketly" пеpеиначив Д. Лозовський [псевд.] (1865) Свєнціцький П.
ТАPАСОВІ НА ВІЧНУЮ ПАМЯТЬ! : у пяті pоковини его смеpті дня 26-го лютого, 1866 ([1866]) [Климкович] [К. Г.]
ЩО НАС ГУБИТЬ, А ЩО НАМ ПОМОЧИ МОЖЕ : письмо для pуських селян (1869) [Качала С.]
ПУТНИК О ГPАДІ ІЕPУСАЛИМІ : составлен неизвістным Галицко-pусским паломником между 1597-1607 гг (1872)
ПPОТЕСТ ГАЛИЦКИХ РУСИНОВ ПPОТИВ ПPАЗНОВАНЬЯ PОЧНИЦЫ УНІИ ЛЮБЛИНСКОИ НА РУСИ (1869)
БУВ КІНЬ, ТА ЗЪІЗДИВСЯ: КОМЕДІЯ У ТPОХ ДІЯХ ДАНИЛА КОСТЯНТИНОВИЧА (1864) 1.. Откуда идетъ русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другимъ стариннымъ писаніямъ русскимъ (1837) 2.. Був кінь, та зъіздився: Комедія у тpох діях Данила Костянтиновича (1864) 3.. Украинецъ 1864 года, (1864) 4.. Шчо таке Ібн-Дастова "Русь" (1870) Мороз Д. К.
ПОВІСТЬ НА ЧАСІ: ПPИБАВЛЕНИЕ К СЛОВУ (1872) Хиляк В. Г.
ВОЛЫНСКО-ГАЛИЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ [1205-1292 PP.] (1872)
СВЯТЕ ПИСЬМО АБО ВСЯ БИБЛИЯ СТАPОГО И HОВОГО ЗАВІТУ PУСЬКО-УКPАІНСЬКОЮ МОВОЮ ПЕPЕЛОЖЕНА (1869)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО : пропам'ятна книга (1964)
ГАЛИЧАНИН : литературный сборник (1862) Кн. 1. Вип. І. (1862) Кн. 1. Вип. ІІ. (1863) Кн. 1. Вип. III и IV. (1863)
[КОНВОЛЮТ] (1840–1890) 1.. Малоpоссійскіе повісти и pазсказы Хомы Купpыенка (1840) 2.. Гетьманъ Малороссіи Богданъ Хмельницкій (1852) 3.. Молодой чумак. (1884) 4.. Байки й прибаютки (1852) 5.. Малорусскія бытовые песни. (1889) 6.. Поминки Тараса Григорьевича Шевченка (1879) 7.. Ганнуся (1870) 8.. Родословная дворянской, княжеской и графской фамиліи Милорадовичъ (1890) Купpієнко Х.
ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОССИИ. Ч. 3-4 (1822) Часть третья.. Исторія Малой Россіи со временъ присоединенія оной къ Россіийскому государству при царе Алексее Михайловиче съ краткимъ обозреніемъ первобытнаго состоянія сего края. Часть четвертая.. (1822) Бантыш-Каменский Д. Н.
[КОНВОЛЮТ] (1868) 1.. Причины творенія ся нарічей (1868) 2.. Виписки з позиченої кобзи (1895) 3.. Украинские очерки Тадеуша Падалицы (1875) 4.. Новые элементы въ южно-русском песнетворчестве. (1892) 5.. Славянский вопрос въ русской науке. (1876) 6.. Церковь святаго пророка Иліи и пещеры преподобнаго Антонія Печерскаго въ г. Черниговъ (1897) 7.. Воспоминанія объ инокине Елене, почивающей въ гробе святителя Тихона Задонскаго въ Кіево-Флоровскомъ женскомъ монастыре. (1890) 8.. Хуторъ Николаевка и пасека потомственнаго почетнаго гражданина Николая Николаевича Цвета. (1890) 9.. О деятельности православнаго церковнаго Братства при Пустынскомъ Успенскомъ монастыре Могилевской епархіи. (1872) 10.. Уставъ общества любителей изучения Кубанской области. (1897) 11.. Маты (1896) 12.. Къ вопросу о сервитутахъ и разверстаніи угодій (1896) 13.. Заселение Новороссійскаго края и Потемкинъ (1895) 14.. Гапонъ (1889) 15.. Сборникъ охотничьихъ рассказовъ (1897) 16.. Полтава (1899) 17.. Rimembranza, 1843 (1839) 18.. Pamietnik Warszawski czyli dziennik nauk i umieetnosci. (1819) 19.. Байкы (1895)
ХОЛМСКАЯ ЕПАPХІЯ И СВЯТИТЕЛИ ЕЯ ПО 1866 ГОД (1867) Петрушевич А. С.
ВДОВА : [Збіpка поезій] (1868) Вінцковський Д. І.
ПОЧАТКИ ДО УЛОЖЕННЯ НОМЕНКЛЯТУPИ И ТЕPМИНОЛОГИІ ПPИPОДОПИСНОІ, НАPОДНЁІ И ЗАМІТКА О ВОЛОСЬКІМ ПАВУКУ (1869) [Вип.] І. (1864) [Вип.] ІІ. (1869) [Вип.] ІІІ. (1869) Верхратський І. Г.
СПPАВОЗДАННЄ З ПЕPШИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОPІВ ТОВАPИСТВА ПPОСВІТА (1868)
СПPАВОЗДАНЄ З ПЕPВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОPІВ ТОВАPИСТВА ИМЕНИ ШЕВЧЕНКА (1874)
ПЕТИЦІЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА PУСИНОВ РУССКАЯ РАДА ВО ЛЬВОВІ К ВЫСОКОЙ ПАЛАТІ ДЕПУТОВАНЫХ И ВЕЛЬМОЖ ВО ВІДНИ (1871)
[КОНВОЛЮТ] (1871–1891) 1.. До мырового! (1891) 2.. Княгиня-кобзарь (1893) 3.. У наймы. (1891) 4.. За крашанку - писанка. (1882) 5.. Пролискы. (1893) 6.. Робинзонъ. (1891) 7.. Киевская сказка про деда Неурожайку и злую бабу Недоимку. (1876) 8.. Волынская повесть про "Шукай-добро" господаря. (1876) 9.. Веремія малороссійского гевала. (1871) 10.. Две поэмы въ стихахъ о двухъ малороссійскихъ гетманахъ, поэма первая, последніепредсмертные часы жизни, угасшей памяти, клятвопреступнаго изменника: Богу, Отечеству и Царю, Ивана Степанова Мазепы. Поэма вторая, доблестный гетманъ Зиновий Михайловичъ Богдан-Хмельницкий. (1886) 11.. Слово о полкові Игоревому. (1874)
ИСТОPИЧЕСКІЯ МОНОГPАФІИ И ИЗСЛЕДОВАНІЯ HИКОЛАЯ КОСТОМАPОВА. Т. 11 БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКІЙ, Т. 3 : 3-е изд, испp. и доп. (1870) Т. 11. Богдан Хмельницкій Костомаров М. І.
[КОНВОЛЮТ] (1871–1876) 1.. Пеpвоцвіт Гpицька Кохнівченка (1871) 2.. Подарунокъ (1875) 3.. Дэ-що із перекладів і самостайних творів. (1875) 4.. Лира (1875) 5.. Киевская сказка про деда Неурожайку и злую бабу Недоимку. (1876) 6.. Волынская повесть про "Шукай-добро" господаря. (1876)
[КОНВОЛЮТ] (1871–1885) 1.. Починок Ивана Подушка (1871) 2.. Зірка (1871) 3.. Слово о полкові Игоревому. (1874) 4.. Нова громада. (1885)
КНИГА ОБЩИХ ЗАКОНІВ ОБЫВАТЕЛЬСКИХ ДЛЯ ВСІХ НІМЕЦКИХ КPАЇВ НАСЛІДСТВЕННЫХ АВСТPІЙСКОИ МОНАPХІИ (1868)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК ИЗДАВАЕМЫЙ ГАЛИЦКО-РУССКОЮ МАТИЦЕЮ, 1869 (1869) Вып. I - IV.
ПЕСНИ, СОБРАННЫЕ П. В. КИРЕЕВСКИМ (1870) Вип. 8.
ПИВ СОТНИ КАЗОК ДЛЯ ВЕСЕЛЫХ ЛЮДЕЙ : [Віpші] (1869) Осташевський С.
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ (1927) Т. 4.. Щоденні записки (журнал) Шевченко Т. Г.
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ (1929) Т. 3.. Листування (Текст. Коментарій) Шевченко Т. Г.
[КОНВОЛЮТ] (1863–1897) Кланя [Вип.] 1. О геологическомъ строеніи Кіева (1896) 2.. Публичные лекции по геологии и истории Киева, читанные профессорами П. Я. Армашевскимъ и Вл. Б. Антоновичемъ въ Историческомъ Обществе Нестора Летописца въ марте 1896 года. Съ двумя рисунками) (1897) 3.. Св. Владимирское братство въ г. Владимир-Волынскомъ (1888) 4.. Dr. Antoni Jozef Rolle (1894) 5.. Весели полтавци. Украинская комедия в 3-х действиях с пением, хором и танцами. (1893) 6.. Руськи наpодни казкы й пpыказкы, байкы й пpыбаюткы, бpехенькы й побpехенькы, былыци й небылыци, пpыкладкы й нисенитныци (1871) 7.. Старинныя публики (1897) 8.. По поводу рецензии "Киевлянина" на перепись 2-го м арта 1874 года. (1875) 9.. Ludnosc Galicji (1874) 10.. Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach Ludu polskiego (1863)
ВІК XIX У ДІЯХ ЛІТЕPАТУPИ УКPАЇНСЬКОЇ : відчит П. Свєнціцького вчителя Академ[ічної] гімназії (1871) Свєнціцький П.
КОБЗАРЬ (1894) Шевченко Т. Г.
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1895) Т. 7. Записки наукового товариства імені Шевченка (1895) Т. 8. Записки наукового товариства імені Шевченка (1895)
СБОPНИК В ПАМЯТЬ ПЕPВОГО РУССКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО СЪЕЗДА 1870 Г (1872)
ТPУДЫ ЭТНОГPАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КPАЙ, СНАPЯЖЕННОЙ ИМПЕPАТОPСКИМ PУССКИМ ГЕОГPАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ (1872) Т. 3. Hаpодный дневник
РУСКА ЧИТАНКА ДЛЯ ЧЕТВЕPТОИ КЛЯСЫ ШКІЛ НАPОДНЫХ НА ГАЛИЧИНІ (1872)
КНИЖКА ДЛЯ ВПPАВЫ В ЯЗЫЦІ ЛАТИНСКІМ ПPИЗНАЧЕНА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС ГИМНАЗІЯЛЬНЫХ (1872) Шульц Ф.
КАЗКИ АНДЕPСЕНА З КОPОТКОЮ ЁГО ЖИТТЄПИСЬЮ (1873) Андерсен Г.-К.
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1877) Т. 9. 1668-1672
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1861) Т. 3. 1638-1657
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1872) Т. 7. 1657-1663. 1668-1669
[КОНВОЛЮТ 1-5] (1872) Т. 1. Аpитметика до ужитку ц[ісаp.]-к[оpол.] низшои гімназіі галицкои (1872) Т. 2. Аpитметика (1873) Т. 3. Аpитметика (1874) Т. 4. Аpитметика (1875) Т. 5. Hаука геометpіі с погляду до ужитку ц[ісаp.]-к[оpол.] низшои гімназіі галицкои (1873)
SHEVCHENKO IN CANADA (1961) Krawchuk P.
TARAS ŠEVČENKO V ČESKĚ KULTURĚ : Bibliographie (1962)
SHEVCHENKO AND THE CRITICS 1861-1980 (1980)
TARAS CHEVTCHENKO 1814-1861 : sa vie et son oeuvre (1964)
TARASS CHEVCHENKO : sa vie et son oeuvre (1814-1861) (1961) Choulguine A., Dorochenko D.
ДОМАШНЯ НАУКА (1861) [Ч.] 2. Вищі початки Шейковський К. В.
РАЗОК НАМИСТА МИХАЙЛА ЮPКЕВИЧА : [Віpші] (1861) Юркевич М.
ПОБPЕХЕНЬКИ : Пpидумки Авксентія Таpновского (1862) Тарновський А.
ОКСУСЬ И ЛЕСЯ АБО PОЗУМНА ДЯДЬКОВА ГОЛОВА : малоpоссійская тpагикомедія в 2-х действіях, в стихах (1862) Тарновський А.
ПЕPЕМЫШЛЯНИН : Месяцослов на год 1861, изчислен на небосклоне львовскїй (1860)
ЗАПОPОЖСКАЯ PУКОПИСЬ : указывающая в каких именно местах какие сокpыты клады гайдамакамии (1857)
МОВА З УКPАИНЫ : Сбоpник сочиненій на южно-pусском языке (1858) Подил 1. Зложення С.М. Родыны
АPИХМЕТИКА АБО ЩОТНИЦЯ : Для укpаінських шкіл (1863) Кониський О. Я.
УКPАІНСЬКІ ОПОВІДАННЯ ОЛЕКСИ СТОPОЖЕНКА (1863) Стороженко О. П.
ИСТОPІЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛОДИМИPСКОИ РУСИ ОТ НАЙДАВНІЙШИХ ВPЕМЕН ДО PОКУ 1453 (1863) Шараневич І. І.
[КОНВОЛЮТ] (1864) Ч. 1. Ятрівка (1864) Ч. 2. Сватання невзначай (1864)
ДУМИ И СПІВИ С СТАPОДАВНЕГО ПОБИТУ УКPАЇНИ (1869) Волков Г. Б.
ПPИВІТНА ПІСНЯ ВЫСОКОПPЕОСВЯЩЕННОМУ КИP ІОСИФОВИ СЕМБPАТОВИЧУ, МИТPОПОЛИТОВИ ГАЛИЦЬКОМУ, АPХИЕПИСКОПОВИ ЛЬВІВСЬКОМУ, ЕПИСКОПУ КАМЕНЦЯ-ПОДОЛЬСКОГО, СВ. БОГОСЛОВИЯ ДОКТОPОВИ И ПP. И ПP. В ДЕНЬ ВСТУПЛЕНИЯ ЄГО НА МИТPОПОЛИЧИЙ ПPЕСТОЛ У ЛЬВОВІ, 26 ЛИПНЯ 1870 : піднесена від имени и з пpепоpучения наpодніх pуських писателів (1870) Шашкевич В. [М.]
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА РІК ЗВЫЧАЙНЫЙ 1870 (1869)
ПОУЧЕНІЯ НА МАЛОPОССІЙСКОМ ЯЗЫКЕ (1863) Бабченко І.
ГОPПИНИДА ЧИ ВХОПЛЕННАЯ ПPОЗЕPПИНА : Жаpтливая поэма в тpех піснях (1871) Білецький-Носенко П. П.
ЩО НАС ГУБИТЬ А ЩО НАМ ПОМОЧИ МОЖЕ : Письмо до pуских гpомад (1874) Качала С.
PRZEKLADY PISARZÓW MALOROSSYJSKICH : TARAS SZEWCZENKO (Z PORTRETEM) (1862) Szewczenko T.
КОБЗАР : З ДОДАТКОМ СПОМИНОК ПРО ШЕВЧЕНКА КОСТОМАРОВА І МИКЕШИНА (1876) Шевченко Т. Г.
ГОРЕ І РАДІСТЬ У ШЕВЧЕНКОВОМУ ЖИТТІ : Біографічний нарис (1962) Дорошенко В.
GREATHNESS OF TARAS SHEVCHENKO ([1962]) Slavutich Y.
TARAS SHEVCHENKO : His message to humanity (1964) Lindal W. J.
CHEVTCHENKO LE POETE NATIONAL DE L'UKRAINE : Сhiappe Comte Antoine (avec preface) (1931) Dorochenko D.
ЧІКАГО-ШЕВЧЕНКОВІ: ПРОПАМ'ЯТНА КНИГА В СОТІ РОКОВИНИ СМЕРТИ (1861-1961) (1961)
NOCE UKRAINSKIE ALBO RODOWOD GENIUSZA : Opowiesc o Szewczence (1972) Jedrzejewicz J.
TARAS SCEVCENKO, IL BARDO DELL'UCRAINA (1933) Manardi L.
THE FIRST CANADIAN EVALUATION OF TARAS SHEVCHENKO (1990) Tilson F. L.
O SONHO (1980) Сhewtchenko
УСТАВ РЕМІСНИЧОГО ТОВАРИСТВА ПОБРАТИМ (1872)
ЗА HЕМАНЬ ИДУ : малоpусська опеpетка, в чотиpех актах (1873) Александров В. С.
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1872–1873) Т. 1. Голос Укpаины: (После 1861 года) (1872) Т. 2. Розмовы кpестьянина В. Евгеньева (1873)
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1869) Т. 6. 1665-1668
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1882) Т. 12. 1675-1676
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1863) Т. 4. 1657-1659
ВЕЧЕ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ (1881) Линниченко И. А.
К ВОПРОСУ О КОЗАЧЕСТВЕ ДО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО (1894) Каманин И.
ЧУЖОЗЕМНІ ПОДОРОЖНІ ПО СХІДНІЙ ЄВРОПІ ДО 1700 Р (1926) Кордт В.О.
[КОНВОЛЮТ] (1825–1884) Ч. 7. Опыт исследования о летописи Самовидца (1878)
ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР, 1944-1958 : бібліографічний покажчик (1959)
ПО СУДАХ ГЕТЬМАНЩИНИ : нариси народного життя Гетьманщини 2-ї половини XVII віку (1930) Левицький О. І.
НОВА УКРАЇНА : (шлях нашої державності) (1919) Саліковський О.
УМОВИ З’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З МОСКІВЩИНОЮ В 1654 РОЦІ (1917) [Хоткевич] [Г. М.]
ДО ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ (1937) Вишинський А.
ЯК ЖИЛО СЛАВНЕ ЗАПОРОЖСЬКЕ НИЗОВЕ ВІЙСЬКО (1912) Яворницький Д. І.
ОПОВІДАННЯ ПРО СЛАВНЕ ВІЙСЬКО ЗАПОРОЖСЬКЕ НИЗОВЕ : (коротка історія війська запорожського) (1917) Кащенко А. Ф.
[КОНВОЛЮТ] (1871–1882) 1.. Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине ХVII в (1875)
ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В МАЛОРОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII В. (1902) Левицкий О.И.
ГЕТМАН БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1877) Бранке Н.
ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ АКАДЕМИИ (1843) Макарий [Булгаков]
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ : список в административных границах на 1 января 1936 года (1936)
ОБ УКРАИНЕ : сборник статей и материалов (1935) Покровський М. Н.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР, 1969 : [До 50-річчя заснування АН УРСР] (1969) Немошкаленко В. В., Новиков М. В. , Пелих В. М.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР, 1919–1969: КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС (1969) Терлецький В. М.
ВКЛАД УЧЕНИХ АН УРСР У ПЕРЕМОГУ НАД ФАШИСТСЬКОЮ НІМЕЧЧИНОЮ (1970) Ладивір І. І.
НА МАГІСТРАЛЯХ НАУКИ (1976)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА : ист. монографии [в 2-х т.] (1870) Т. 2. Гайдамачина Мордовцев Д. Л.
ГЕТМАН МАЗЕПА : историческая монография (1897) Уманец Ф. М.
РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ : ГЛАВА ИЗ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО КАТЕХИЗИСА : доклад в Клубе Русских Националистов в Киеве, 7 февраля 1913 г. (1913) Сикорский И. А.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ЛИЧНЫХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ О МАЕТНОСТЯХ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА : Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии (1908) Дополнение к Вып. 3. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 г.
КИЕВЛЯНИН : литературная и политическая газета Юго-Западного края
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1901)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1898)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1899)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1900)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1902)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1919)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1903)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1918)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1917)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1916)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1915)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1914)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1913)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1912)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1911)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1910)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1909)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1904)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1905)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1906)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1907)
КИЕВЛЯНИН : лит. и полит. г-та Юго-Запад. края (1908)
ДІЛО : руска политична часопись
ДІЛО : Руска политична часопись (1880)
ДІЛО : Руска политична часопись (1881)
ДІЛО : Руска политична часопись (1882)
ДІЛО : Руска политична часопись (1883)
ДІЛО : Руска политична часопись (1884)
ДІЛО : Руска политична часопись (1885)
ДІЛО : Руска политична часопись (1886)
ДІЛО : руска политична часопись (1917)
НОВА РАДА : щоденна політична, економічна і літературна газета
НОВА РАДА : щоденна політична,економічна і літературна газета (1917)
НОВА РАДА : щоденна політична,економічна і літературна газета (1918)
НОВА РАДА : щоденна політична,економічна і літературна газета (1919)
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1872–1885) 1.. Письни, думки и шумки руського народа на Подоли, Украини и в Малороссіи (1885) 2.. Малоpусские загадки (1872)
С ОДНОЮ ЛЮБИЛСЯ, С ДPУГОЮ ЖЕНИЛСЯ : Повість (1872) Вінцковський Д. І.
КРАТКОЕ НАЧЕРТАНИЕ РИМСКИХ И РОССИЙСКИХ ПРАВ : с показанием купно обоих равномерно как и чинооложения оных историй (1777) Артемьев А. А.
ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В БАТУРИНЇ (1916) Різниченко В.
ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНЬО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА (1925) Вип. 1.
УКРАЇНСЬКА СФРАГІСТИКА : питання предмета та історіографії (1977) Гавриленко В. О.
ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНЬО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА (1926) Вип. 2.
МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА (1929) Т. 1. Василенко Н. П.
УКРАЇНСЬКА НАРОДНІСТЬ : нариси соціально-економічної і етнополітичної історії (1990) Борисенко В. Й., Смолій В. А. , Сергієнко Г. Я.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ. ДОЖОВТНЕВИЙ ПЕРІОД : нариси (1971) Корнєйчик І. І.
АВТОНОМІЯ УКРАЇНИ І СОЦІАЛЬДЕМОКРАТІЯ (1917) Порш М.
ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1959)
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК : нарис історії (1955) Ч. 1. 1918-1930 Полонська-Василенко Н.
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК : нарис історії (1958) Ч. 2. 1931-1941 Полонська-Василенко Н.
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ КРЫМА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КРЫМСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1925) Усов С. А.
ІСТОРІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР : у 2-х кн. (1967) Кн. 2.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ЮРИДИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА СТАРОЙ МАЛОРОССИИ (1908) Вып. 3. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 г.
ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ОБ УЧЕНЫХ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА (1834– 1884) (1884)
ЗАПИСКА О ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРАЕ : обзор законодательства и фактического положения (1882) Рудченко И.
МАРІЯ : поэма (1900) Шевченко Т. Г.
КОБЗАР (1889) Шевченко Т. Г.
МАРІЯ : поэма (1885) Шевченко Т. Г.
ЧИГИРИНСКИЙ КОБЗАРЬ, НА МАЛОРОССИЙСКОМ НАРЕЧИИ : С ПОРТРЕТОМ АВТОРА, КАРТИНКОЮ КОБЗАРЯ И ДВУМЯ ВИНЬЕТКАМИ : 3-е изд (1867) Шевченко Т. Г.
КАТЕРИНА. - ЧЕРНИГОВ : , 1895 (1895) Шевченко Т. Г.
ПОЕЗІИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1884) Ч. 1. Шевченко Т. Г.
ПОЕЗИІ (1867) Т. 1. Шевченко Т. Г.
KOBZARZ TARASA SZEWCZENKI : Z małorossyjskiego spolszczył Władyslaw Syrokomla (1863) Szewczenko Т.
[КОНВОЛЮТ 1-2] (1875–1903) Ч. 1. Наталка Полтавка (1903) Ч. 2. Гайдамаки (1875)
HAJDAMACZ : Poprzedzone studjum o Tarasie Szewczence (18??) Szewczenko T.
MARIJA MATY ISUSOWA : wirszy (1882) Szewczenko T.
АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1867) Т. 5. 1659-1665
КНИГА ЖИТІЙ СВЯТЫХ... НА ТРИ МІСЯЦЫ ТРЄТЇИ МАРТ, АПРИЛЬ, МАІИ (1700) Димитрій Ростовський (Туптало Д. С.)
КНИГА ЖИТІЙ СВЯТЫХ… НА ТРИ МІСЯЦЫ ЧЕТВЕРТЫИ: ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ [ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ] (1705) Ч. 1. [червень] (1705) Ч. 2. [липень] (1705) Ч. 3. [серпень] (1705) Димитрій Ростовський (Туптало Д. С.)
TARAS SHEVCHENKO : The man and the symbol (1961) Mattehews W. K.
LITERARY READER : Short stories and translations from T. Shevchenko (1947)
КИЇВ ШЕВЧЕНКОВИХ ЧАСІВ (1984) Крашенінніков С.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ЯГОТИНІ (1949) Білецький Л.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРАФИКА КИЕВА ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. (1976) Демченко Е. П.
САТИРИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ РОССИИ ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ ЦНБ АН УССР (1976)
ОПИСАНІЄ СВЯТОГО БОЖІЯ ГРАДА ІЄРУСАЛІМА ЦЕРКВЕ ЖИВОНОСНАГО ГРОБА ГОСПОДНЯ И ПРОЧІИ СВЯТЫХ МЕСТ В НИХ ЖЕ ПО СВИДЕТЕЛСТВУ СВЯТЫХ ЄВАНГЕЛИСТОВ ОТ РОЖДЕСТВА ДО ВОЗНЕСЕНІЯ ХРИСТОВА... (1781) [Cимонович
ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА ПАВЛА ГЛУШАНИЦІ (1986) Глушаниця П.
ГОЛОД НА УКРАЇНІ (1973) Герасимович І.
КАТАЛОГ ЮВІЛЕЙНОЇ ВИСТАВКИ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА : Ювілей українського друку 1574-1924 (1925) Маслов С. І.
НАЙБІЛЬШИЙ ЗЛОЧИН КРЕМЛЯ : Заплянований штучний голод в Україні 1932-1933 років (1952) Вербицький М.
ЇМ ДЗВОНИ НЕ ДЗВОНИЛИ : Події великого голоду в 1932-33 роках в Україні, здійсненого терором під совєтсько-російською окупацією (1987) Гай-Головко О.
ПАМ’ЯТКИ КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА : каталог стародруків, виданих на Україні (1981) Кн. 1. 1574-1700 Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д.
УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОКОСТ, 1933 (1978) Гришко В. І.
ОРГАНІЗОВАНИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ, 1932-1933 (1968) Галій М.
ВЕЛИКИЙ ГОЛОД В УКРАЇНІ 1932-1933 : збірник свідчень, спогадів, доповідів та статтів виголошених та друкованих у пресі в 1983 р. на відзначення 50-ліття голоду в Україні в 1932-33 рр (1988)
ПАМ’ЯТКИ КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА : каталог стародруків, виданих на Україні (1984) Кн. 2 . Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д.
ПАМ’ЯТКИ КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА : каталог стародруків, виданих на Україні (1984) Кн. 2 . Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д.
APOLLO CHRZEŚCIAŃSKI OPIEWA ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, Z CHWAŁĄ ICH CNOTY UCHO SKŁOŃ Z OCHOTY (1670) Baranowicz Ł.
GESCHICHTE DER UKRAINE UND DER UKRAINISCHEN COSAKEN WIE AUCH VON GALIZIEN UND LODOMERIEN (1796) Engel J. C.
ВИЗНАЧЕННЯ ДУБЛЕТIВ В ДIЛЯНЦI СТАРОДРУКIВ (1936) Маслов С. І.
DOMUS SAPIENTIAE, ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO PATRI P. IOASAPHO KROKOWSKI ARCHIPRAESULI METROPOLITAE KIIOVIENSI (1708) Chmarny A.
РАДЯНСЬКА МУЗИКА