До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Головацький Я. Ф. О пеpвом литеpатуpно-умственном движении pусинов в Галиции со вpемен Австpийского владения в той земле (1865)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000711


 • Україномовна книга
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Російська

  Назва(и):
  О ПЕPВОМ ЛИТЕPАТУPНО-УМСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ PУСИНОВ В ГАЛИЦИИ СО ВPЕМЕН АВСТPИЙСКОГО ВЛАДЕНИЯ В ТОЙ ЗЕМЛЕ
  Автор(и):Головацький Я. Ф.
  Дата(и):1865

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Головацький, Я. Ф.

  О пеpвом литеpатуpно-умственном движении pусинов в Галиции со вpемен Австpийского владения в той земле / Я. Ф. Головацький; Ставропігійський інститут у Львові (Львів). – Львов: Книгопечат. Ставpопиг. ин-та . – 39 с. // Hауковий збіpник. – 1865. – Вип. 2.


  У випуску «Наукового сборника» була вміщена і велика стаття Я. Головацького «О первом литературно-умственном движении русинов в Галиции со времен Австрийского владения в той земле». У данім доробку Я. Головацький аналізує культурне пробудження як в Галичині, так і на Закарпатті. Автор підкреслює значення культурного розвитку краю, видокремлює кращих вчених і аналізує їх діяльність. Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників.

  В выпуске «Научного сборника» была помещена и большая статья Я. Головацкого «О первом литературно-умственном движении русинов в Галиции со времен австрийского владения теми землями». В данном активе Я. Головацкий анализирует культурное пробуждение как в Галичине, так и на Закарпатье. Автор подчеркивает значение культурного развития края, выделяет лучших ученых и анализирует их деятельность. Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.


        Зміст

  1. В жизни народов бывают дни и часы, в которых решается судьба многих поколений и будущность целого народа. .
  2. Русины должны идти по образу славных отцов своих прямо, уверенно к определенной цели, быть верными сынами своего Отечества.


  Довідки про авторів:

   ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ

  Довідки про колективи:

   СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ

  Пов'язані документи:


 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. Т. 1 (2003)

 • Теми:

 • Українські землі у складі Австрійської імперії (кінець XVIII-XIX ст.)
 • Освіта та виховання


 • Рубрики:

   АВСТРІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
   АВСТРО-УГОРЩИНА
   ГАЛИЧИНА
   ЗАКАРПАТТЯ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського