До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Звідомлення Української Академії наук у Київі за 1926 рік (1927)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000742


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ЗА 1926 РІК
Дата(и):1927


 Переглянути документ   


Опис документа:

Звідомлення Української Академії наук у Київі за 1926 рік / Українська Академія наук. – Київ: Друк. Української Академії наук, 1927. – 132 с.


В період визвольних змагань українського народу, в умовах матеріальної скрути, відсутності коштів на організацію та проведення досліджень провідними українськими вченими послідовно ставилися питання про створення наукових центрів.

В период освободительной борьбы украинского народа, в условиях материальных трудностей, отсутствия средств на организацию и проведение исследований ведущими украинскими учеными последовательно ставились вопросы о создании научных центров.


      Зміст

 1. Особовий склад Української Академії Наук на 1 жовтня 1927 року.
 2. Президія Української Академії Наук.
 3. Постійні члени Ради, ординарні Академіки.
 4. I. Історично-філологічний відділ.
 5. Установи історично-філологічного відділу.
 6. 1. Комісія для складання словника живої української мови, під голуванням академіка А. Ю. Кримського.
 7. 2. Інститут Української Наукової Мови.
 8. 3. Комісія для складання Історичного Словника Української Мови.
 9. 4. Історично-філологічна кафедра.
 10. 5. Комісія Етнографічна-фольклорна під голуванням академіка А. М. Лебедя.
 11. 6. Комісія для видавання пам’яток новітнього письменства під голуванням академіка С. О. Єфремова.
 12. 7. Комісія візантійського письменства під голуванням академіка Ф. І. Мищенка.
 13. 8. Кафедра історії українського народу під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 14. 9. Культурно-історична Комісія, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 15. 10. Комісія Історичної вагомості, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 16. 11. Комісія Старого Києва і Правобережжя, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 17. 12. Комісія Лівобережжя і Слобожанщини, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 18. 13. Комісія Степової України і Черноморщини, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 19. 14. Комісія Західної України, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 20. 15. Комісія для виучування первісної культури, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 21. 16. Комісія Найновішої історії України, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 22. 17. Археографічна комісія, під голуванням академіка М. С. Грушевського.
 23. 18. Всеукраїнський Археологічний Комітет, під голуванням академіка О. П. Новицького.
 24. 19. Комісія Історично-Географічного Словника Української Землі.
 25. 20. Комісія для дослідів над громадськими течіями на Україні, під голуванням академіка С. О. Єфремова.
 26. 21. Комісія для складання біографічного словника діячів України, під голуванням академіка С. О. Єфремова.
 27. 22. Жидівська Історично-Археографічна Комісія, під голуванням академіка А. Ю. Кримського.
 28. 23. Кафедра Українського Мистецтва, під голуванням академіка О. П. Новицького.
 29. 24. Театральний музей при кафедрі Укранського мистецтва.
 30. 25. Музей українських діячів науки і мистецтва, під голуванням академіка О. П. Новицького.
 31. 26. Науково-педагогічна Комісія, під голу ваннім академіка А. В. Корчака-Чепурківського.
 32. 27. Співробітники з окремими науковими дорученнями.
 33. 28. Бібліотека Історично-Філологічного Відділу ім. Антоновича.
 34. 29. Редакційно-видавнича Комісія, під голуванням академіка А. Ю. Кримського.
 35. 30. Комісія правописна, під голуванням академіка А. Ю. Кримського.
 36. Установи при Історично-Філологічному Відділі.
 37. 31. Історична секція.
 38. 32. Археологічна секція.
 39. 33. Секція Мистецтва.
 40. 34. Софійська Комісія.
 41. 35. Історично-Літературне товариство (Київ).
 42. 36. Історичне товариство Нестора Літописця (Київ).
 43. 37. Товариство дослідників української історії, письменства та мови (Ленінград).
 44. 38. Педагогічне Товариство.
 45. II. Відділ Фізично-Математичний.
 46. Установи Фізично-Математичного Відділу.
 47. 1. Комісія для виучування природних багатств України, під голуванням академіка П. А. Тутковського.
 48. 2. Геологічний кабінет, під голуванням академіка П. А. Тутковського.
 49. 3. Хімічна лабораторія, під голуванням академіка В. О. Плотникова.
 50. 4. Комісія для виучування складу атома, під голуванням академіка В. О. Плотникова.
 51. 5.Комісія для дослідів над питаннями геофізики, під голуванням академіка Б. І. Срезневського.
 52. 6. Комісія вищої математики, під голуванням академіка Г. В. Пфейфера.
 53. 7. Кафедра математики, під голуванням академіка Д. О. Граве.
 54. 8. Інститут Технічної Механіки, під голуванням академіка К. К. Синявського.
 55. 9. Ботанічний Сад, під голуванням академіка В. І. Липського.
 56. 10. Ботанічний кабінет та гербарій, під голуванням академіка О. В. Фоміна.
 57. 11. Зоологічний музей, під голуванням академіка М. Т. Кащенка.
 58. 12. Кафедра біології сільсько-господарських рослин, під голуванням академіка Є. Й. Ветчала.
 59. 13. Кафедра експериментальної зоології під голуванням академіка І. І. Шмальгавзена.
 60. 14. Біологічний інститут імені Х. Омельченка, під голуванням академіка І. І. Шмальгавзена.
 61. 15. Кафедра хімічної технології під голуванням академіка В. Г. Шапошникова.
 62. 16. Кабінет профілактичної медицини та епідеміології, під голуванням академіка А. В. Корчака-Чепурківського.
 63. 17. Дніпрянська біологічна станція.
 64. 18. Вчені спеціалісти для розроблення окремих доручень Відділу.
 65. 19. Хімічна секція під голуванням академіка В. О. Плотникова.
 66. 20. Кафедра народного здоров’я.
 67. 21. Медична секція.
 68. 22. Геологічне товариство.
 69. 23. Ботанічне товариство.
 70. 24. Зоологічне товариство.
 71. III. Відділ соціально-економічний.
 72. 1. Демографічний Інститут під голуванням академіка М. В. Птухи.
 73. 2. Комісія для виучування історії західно-руського та українського права, під голуванням академіка М. П. Василенка.
 74. 3. Комісія для виучування народного права, під голуванням академіка О. О. Малиновського.
 75. 4. Комісія радянського права з 1. V-1927р.
 76. 5. Співробітники з окремими науковими дорученнями .
 77. 6. Бібліотека Відділу.
 78. 7. Комісія для виучування фінансових та банкових питань під голуванням академіка Д. М. Яснопольського.
 79. 8. Комісія для виучування народного господарства з 15. IV-27р.
 80. 9. Правниче-Термінологічна Комісія.
 81. 10. Семінар для виучування цивільного права, під керуванням професора А. Е. Кристера.
 82. 11. Семінар для виучування народного господарства, під керуванням професора К. Г. Воблого.
 83. 12. Товариство економістів.
 84. НАУКОВІ УСТАНОВИ ПРИ РАДІ АКАДЕМІЇ.
 85. 1. Всенародна бібліотека України.
 86. 2. Музей мистецтв.
 87. 3. Музей антропології імені Х. Вовка.
 88. 4. Комісія краєзнавства, під голуванням академіка А. В. Корчака-Чепурківського.
 89. 5. Бібліографічна комісія з 3 травня 1927 р.
 90. 6. Комісія по Дніпрельстану.
 91. 7. Фотографічна лабораторія.
 92. 8. Наукові товариства при Академії Наук.
 93. 9. Господарча Управа при Академії Наук.
 94. 10. Канцелярія Академії Наук.
 95. 11. Службовці при будинках Академії.


Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Національна академія наук

 • Персоналії:

   КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ ОВКСЕНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського