До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Волынско-Галицкая Летопись [1205-1292 pp.] (1872)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000828


 • Україномовна книга
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Старослов'янська; Церковнослов'янська

  Назва(и):
  ВОЛЫНСКО-ГАЛИЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ [1205-1292 PP.]
  Автор(и):
  Петрушевич Антоній Степанович (сост.)
  Дата(и):1872

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Волынско-Галицкая Летопись [1205-1292 pp.] / Издал и объяснил [упоряд., авт. післямови] А.С. Петpушевич; видавництво Галицько-Руська матиця. – Львов: Иждивеніем Галицко-Русской Матицы; Книгопечатня Ставpопиг. Ин-та. Под заpядом С. Гучковского, 1872. – 97-146, [2] c.

  Післямова укp., текст літопису церковнослов.

  . Вип. ІІ.


  Издание А. С. Петрушевича, с его пояснениями. Иждивением Галицко-Русской Матицы. Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

  Видання А. С. Петрушевича, з його поясненнями. Утриманням Галицько-Руської Матиці. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців.


        Зміст

  1. Сутью работы является политическое, экономическое и культурное развитие Волынской земли в составе Галицко-Волынского княжества. Обе земли, Волынская и Галицкая, складывались в течение двух-трех столетий и окончательно оформились, как удельные земли на протяжении XII в. Предмет и задачи исследования заключаются в том, чтобы проследить развитие политических процессов на Волыни, которые влияли на объединительные тенденции. Основные акценты сделаны на такие вопросы, как утверждение на Волыни династии Мстиславичей и роль Романа Мстиславича в объединенные Волыни с Галицией в одну могучую державу-Галицко-Волынскую Русь.
  2. Cуттю роботи є політичний, економічний та культурний розвиток Волинської землі у складі Галицько-Волинського князівства. Обидві землі, Волинська і Галицька, складалися протягом двох-трьох століть і остаточно оформилися, як удільні землі на протязі ХІІ ст. Предмет і завдання дослідження полягають у тому, щоб прослідкувати розвиток політичних процесів на Волині, які впливали на об’єднавчі тенденції. Основні акценти зроблені на такі питанні, як утвердження на Волині династії Мстиславичів та роль Романа Мстиславича в об’єднані Волині з Галичиною в одну могутню державу-Галицько-Волинську Русь.


  Довідки про авторів:

   ПЕТРУШЕВИЧ АНТОНІЙ СТЕПАНОВИЧ

  Довідки про колективи:

   ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ
   СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ

  Пов'язані документи:


 • Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. : в 3 т. Т. 1 (2003)

 • Теми:

 • Пам'ятки писемності


 • Рубрики:

   ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського