До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Вишинський А. Я. До історії Радянської конституції (1937)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000914


 • Конституції
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ДО ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ
  Автор(и):Вишинський Андрій Януарович
  Дата(и):1937

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Вишинський, Андрій Януарович.

  До історії Радянської конституції / А. Вишинський. – Київ: Партвидав ЦККП(б)У, 1937. – 48 с.


  У збірнику стисло охарактеризовані основи і принципи дії положень радянських конституцій 1918, 1924 та 1936 рр. Змальовано умови та політичні процеси, що передували прийняттю конституцій. Наголошуються відмінності від попереднього державного устрою.

  В сборнике коротко охарактеризованы основы и принципы действия положений советских конституций 1918, 1924 та 1936 гг. Показаны условия и политические процессы, предшествовавшие принятию конституций. Подчеркиваются отличия от предыдущего государственного строя.


        Зміст

  1. Перша Радянська конституція (1918 року)…. 3.
  2. Утворення Союзу РСР і Конституція 1924 року… 16.
  3. Сталінська Конституція Союзу РСР… 30.


  Довідки про авторів:

   ВИШИНСЬКИЙ АНДРІЙ ЯНУАРОВИЧ

  Довідки про колективи:

   ВИДАВНИЦТВО ПОЛІТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ

  Теми:

 • Державне (конституційне) право


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського