До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Вчені - юристи України (1998)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001145


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВЧЕНІ - ЮРИСТИ УКРАЇНИ
Автор(и):
Опришко Віталій Федорович (кер. ред. кол.)
Дата(и):1998


 Переглянути документ   


Опис документа:

Вчені - юристи України : довідник / ред. кол.: В. Ф. Опришко (кер.) [та ін.]. – Київ, 1998. – 609 с.


Метою видання "Вчені - юристи України" є створення відповідного інформаційного матеріалу та можливостей для творчого спілкування вчених-юристів. Наявність такого довідника надасть можливість залучати вчених-юристів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, наукового забезпечення діяльності державних та інших органів. У довіднику систематизовано відомості про вчених, що мають науковий ступінь доктора чи кандидата юридичних наук, за відповідними спеціальностями, науковими інтересами та напрямками наукових досліджень. У ньому вміщено також інформацію щодо їх професійної та наукової діяльності, яка віддзеркалює особистий внесок вчених у розвиток юридичної науки. Структура довідника дає змогу швидко знайти необхідні дані про того чи іншого вченого завдяки алфавітному покажчику. Видання розраховане на широке коло користувачів, які цікавляться правовою наукою.

Целью издания "Ученые - юристы Украины" является создание соответствующего информационного материала и возможностей для творческого общения ученых-юристов. Наличие такого справочника позволит привлекать ученых-юристов к организации учебного процесса в высших учебных заведениях, научного обеспечения деятельности государственных и других органов. В справочнике систематизированы сведения об ученых, которые имеют научную степень доктора или кандидата юридических наук, по соответствующим специальностям, научным интересам и направлениям научных исследований. В нем помещена также информация об их профессиональной и научной деятельности, которая отражает личный вклад ученых в развитие юридической науки. Структура справочника позволяет быстро найти необходимые данные о том или ином ученом благодаря алфавитному указателю. Издание рассчитано на широкий круг пользователей, интересующихся правовой наукой.


      Зміст

 1. Зміст.
 2. I. Від редакційної колегії. 3.
 3. II. Доктори юридичних наук.
 4. 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень: спеціальність 12.00.01. 7.
 5. 2. Конституційне право: спеціальність 12.00.02. 39.
 6. 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право: спеціальність 12.00.03. 47.
 7. 4. Господарське право; арбітражний процес: спеціальність 12.00.04. 57.
 8. 5. Трудове право; право соціального забезпечення: спеціальність 12.00.05. 65.
 9. 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право: спеціальність 12.00.06. 70.
 10. 7. Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право: спеціальність 12.00.07. 78.
 11. 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право: спеціальність 12.00.08. 97.
 12. 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза: спеціальність 12.00.09. 124.
 13. 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура: спеціальність 12.00.10. 144.
 14. 11. Міжнародне право: спеціальність 12.00.11. 146.
 15. 12. Посягання на державні інтереси: спеціальність 21.00.04. 152.
 16. 13. Оперативно-розшукова діяльність: спеціальність 21.00.06. 153.
 17. III. Кандидати юридичних наук.
 18. 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень: спеціальність 12.00.01. 157.
 19. 2. Конституційне право: спеціальність 12.00.02. 212.
 20. 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право: спеціальність 12.00.03. 246.
 21. 4. Господарське право; арбітражний процес: спеціальність 12.00.04. 281.
 22. 5. Трудове право; право соціального забезпечення: спеціальність 12.00.05. 288.
 23. 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право: спеціальність 12.00.06. 305.
 24. 7. Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право: спеціальність 12.00.07. 327.
 25. 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право: спеціальність 12.00.08. 376.
 26. 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза: спеціальність 12.00.09. 445.
 27. 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура: спеціальність 12.00.10. 535.
 28. 11. Міжнародне право: спеціальність 12.00.11. 546.
 29. 12. Юридична психологія: спеціальність 19.00.06. 560.
 30. 13. Розвідувальна діяльність органів безпеки: спеціальність 21.00.03. 561.
 31. 14. Посягання на державні інтереси: спеціальність 21.00.04. 562.
 32. 15. Оперативно-розшукова діяльність: спеціальність 21.00.06. 567.
 33. IV. Короткі дані про інших вчених. 569.
 34. V. Перелік спеціальностей з юридичних наук, які вводяться до Переліку спеціальностей наукових працівників. 579.
 35. V. Алфавітний покажчик. 581.


Довідки про авторів:

 ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Теми:

 • Правознавці
 • Науковці


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського