До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1937 (1938)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001249


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ, 1937
  1937. Ч. 1
  1937. Ч. 2
  Дата(и):1938

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1937: Видавництво ЦВК УРСР "Радянське будівництво і право", 1938.

  1937 Ч. 1. № 1-29. - 250 с.

  1937 Ч. 2. № 30: Постанови Надзвичайного XIV Українського з'їзду Рад. Конституція (Основний Закон) Української Радянської соціалістичної республіки. - 20 с.


  Видання містить постанови Президії Центрального Комітету Комуністичної партії(більшовиків) України, Центрального Виконавчого Комітету і Ради народних комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки, Наказ Народного комісара юстиції, Народного комісара комунального господарства УРСР та Народного комісара соціального забезпечення УРСР, інструкції Народного комісара юстиції УРСР, Постанови Надзвичайного XIV Українського з'їзду Рад. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки, постанови IV Сесії Центрального Виконавчого Комітету УРСР XIII скликання за 1937 рік. Для юристів, істориків, політологів.

  Издание содержит постановления Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Украины, Центрального Исполнительного Комитета и Совета народных комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики,Приказ Народного комиссара юстиции, Народного комиссара коммунального хозяйства УССР и Народного комиссара социального обеспечения УССР, инструкции Народного комиссара юстиции УССР, Постановления Чрезвычайного XIV Украинского съезда Советов. Конституция (Основной Закон) Украинской Советской Социалистической республики, постановления IV Сессии Центрального Исполнительного Комитета УССР XIII созыва за 1937 год. Для юристов, историков, политологов.


        Зміст

  1. Зміст.
  2. Постанови Президії Центрального Комітету КП(б)У.
  3. 1. Про нагородження Вінницької області перехідним Червоним прапором Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  4. 2. Про виведення з складу членів Центрального Виконавчого Комітету УРСР Мінаєва С. В.
  5. 3. Про зняття з роботи заступника голови Держплану УРСР Мінаєва С. В.
  6. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР .
  7. 4. Про заходи боротьби з засміченням засівів конюшини шкідливими бур'янами.
  8. 5. Про порядок затвердження річних бухгалтерських звітів і балансів.
  9. 6. Про забезпечення шкіл зошитами.
  10. 7. Про виключення з складу членів Ради при Народному комісарі внутрішньої торгівлі УРСР кол. голови Вінницької облспоживспілки Мондруса та кол. редактора газети "Радянська торгівля" Лямцева.
  11. 8. Про виключення з складу членів Ради при Народному комісарі охорони здоров'я УРСР кол. завідувача Харківського обласного відділу охорони здоров'я Кірова Я. І. .
  12. 9. Про виключення Грушевського та Левенштама з складу членів Ради при Народному комісарі земельних справ УРСР.
  13. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 2, від 31 січня 1937 року.
  14. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР .
  15. 10. Про скасування постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР від 21 грудня 1927 року про пенсійне забезпечення педагогічного персоналу установ соціального виховання для дефективних дітей.
  16. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  17. 11. Про скасування Ветеринарного кодексу УРСР.
  18. Інструкція Народного комісара юстиції УРСР.
  19. 12. Про впорядкування практики судових органів в справах про неправильне звільнення працівників.
  20. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 3, від 10 лютого 1937 року.
  21. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР.
  22. 13. Про план сівби ярих культур та оранки чистих і лупинових парів по колгоспно-селянському сектору на 1937 рік.
  23. 14. Про збільшення плану сівби однорічних трав у 1937 році.
  24. 15. Про план сортових засівів, засів і виділення насінників, засів лучних трав, урожайність сільськогосподарських культур, сівбу яровизованим насінням та заготівлі й вивезення місцевих добрив у колгоспах.
  25. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 4, від 13 лютого 1937 року.
  26. Постанови IV Сесії Центрального Виконавчого Комітету УРСР XIII cкликання.
  27. 16. Про державний бюджет УРСР на 1937 рік.
  28. 17. На звіт про виконання державного бюджету УРСР за 1935 рік.
  29. 18. Про затвердження постанов, ухвалених Президією Центрального Виконавчого Комітету УРСР у період між III і IV сесіями Центрального Виконавчого Комітету XIII скликання.
  30. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 5, від 17 лютого 1937 року.
  31. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР.
  32. 19. Про викладання Конституції Союзу РСР в середній школі.
  33. 20. Про розподіл районів для проведення децентралізованих заготівель незернових сільськогосподарських продуктів на 1937 рік.
  34. Інструкція Народного комісара юстиції УРСР.
  35. 21. Про розмір ставок і порядок обчислення єдиної державної оплати по деяких категоріях цивільних справ.
  36. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 6, від 28 лютого 1937 року.
  37. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  38. 22. Про скасування постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР від 3 вересня 1936 року про надання імені О. М. Горького стадіону в м. Коростені.
  39. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР.
  40. 23. Про проведення децентралізованих заготівель споживчою кооперацією.
  41. 24.Про план парувальної кампанії коней на 1937 рік.
  42. Наказ Народного комісара юстиції і Народного комісара комунального господарства УРСР.
  43. 25. Про скасування інструкції Народного комісаріату юстиції і Народного комісаріату комунального господарства УРСР від 29 грудня 1931 р. "Як прикладати постанову ЦВК і РНК УРСР від 15 листопада 1931 р. "Про виселення з будинків Наркомвійськморсправ".
  44. Наказ Народного комісара соціального забезпечення УРСР.
  45. 26. Про скасування постанов Народного комісаріату соціального забезпечення УРСР про пенсійне забезпечення педагогічного персоналу установ соціального виховання для дефективних дітей.
  46. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украинской Советской Социалистической республики № 7, от 5 марта 1937 року.
  47. Постановления Совета Народных Комиссаров УССР.
  48. 27. О передаче Одесского токарного завода и Одесской чертежной фабрики в систему Народного комиссариата лесной промышленности УССР.
  49. 28. О включении в состав Народного комиссариата лесной промышленности УССР Дарницкого и Одесского фанерных заводов.
  50. 29. Об опубликовании годовых балансов первичными кооперативами.
  51. 30. О плане инкубации на 1937 год.
  52. 31. Об изменении сроков внесения арендной платы за торговые, промышленные и складские помещения, находящиеся в ведении органов городских и поселковых советов.
  53. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 8, від 10 березня 1937 року.
  54. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР.
  55. 32. Про норми й вимірники експлуатації автотранспорту.
  56. 33. Про заборону полювання на пернату дичину.
  57. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 9, від 25 березня 1937 року.
  58. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР.
  59. 34. Про державні закупівлі худоби, м'яса й птиці в 1937 році.
  60. 35. Про підготовку колгоспних кадрів.
  61. 36. Про залишення Прилуцької шкіргалантерейної фабрики у віданні Чернігівського обласного управління легкої промисловості.
  62. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 10, від 28 березня 1937 року.
  63. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР.
  64. 37. Про скасування спеціального збору з осіб, яких не можна призначати на сільських виконавців.
  65. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  66. 38. Про увічнення пам'яті Сергія Сергійовича Каменєва.
  67. Постанови Ради Народних Комісарів УРСР.
  68. 39. Про обов'язкову поставку вовни державі в 1937 році.
  69. 40. Про обслуговування колгоспного рибного господарства.
  70. 41. Про зміни в складі підприємств і учбових закладів системи Народного комісаріату місцевої промисловості і Народного комісаріату легкої промисловості УРСР.
  71. 42. Про підпорядкування Новополтавської середньої зоотехнічної школи конярства Народному комісаріатові земельних справ УРСР і прийняття її утримання на республіканський бюджет.
  72. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 11, від 31 березня 1937 року.
  73. Постанови Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  74. 43. Про звільнення тов. Паперного Л.Л. від обов'язків народного комісара земельних справ УРСР.
  75. 44. Про призначення народним комісаром земельних справ УРСР тов. Мойсеєнка К.В.
  76. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  77. 45. Про заступника народного комісара фінансів УРСР.
  78. 46. Про звільнення тов. Дрозденка П.К. від обов'язків другого заступника народного комісара земельних справ УРСР.
  79. 47. Про другого заступника народного комісара земельних справ УРСР.
  80. Інструкція Народного Комісаріату юстиції УРСР.
  81. 48. Про порядок розгляду судами справ про стягнення з колгоспів грошових внесків за невиконання робіт по шляховому будівництву.
  82. Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки № 12, від 13 квітня 1937 року.
  83. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  84. 49. Про затвердження тов. Шергова Р.М. першим заступником голови Державної планової комісії УРСР.
  85. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР.
  86. 50. Про продовження чинності постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 21 січня 1935 року "Про проведення культзбору на території УРСР в 1936 році".
  87. 51. Про Український інститут ендокринології і органотерапії.
  88. 52. Про встановлення плати за аборти, які провадять лікувальні заклади Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР за медичними показниками.
  89. 53. Про порядок завозу й продажу отрут колгоспам для боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур в 1937 році.
  90. 54. Про звільнення від обов'язків голови Українського радіокомітету тов. Кулика І.Ю.
  91. 55. Про затвердження тов. Грекуна І.М. головою Українського радіокомітету.


  Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського