До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Науковий збірник бібліотеки АН УРСР (1946)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001775


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК БІБЛІОТЕКИ АН УРСР
Ч. 1.
Автор(и):
Меженко Ю. О. (відпов. ред.)
Зданевич Борис Іванович (чл. редкол.)
Максименко Федір Пилипович (чл. редкол.)
Маслов С. І. (чл. редкол.)
Плеський Г. М. (чл. редкол.)
Попов П. М. (чл. редкол.)
Тацька Д. П. (чл. редкол.)
Дата(и):1946


 Переглянути документ   


Опис документа:

Науковий збірник бібліотеки АН УРСР / Академія наук Української РСР (Київ), Бібліотека; ред. кол.: відпов. ред. Ю. О. Меженко; к. філол. н. Б. І. Зданевич, Ф. П. Максименко, чл.-кор. АН УРСР С. І. Маслов, Г. М. Плеський, чл.-кор. АН УРСР П. М. Попов, Д. П. Тацька, . – Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1946. – 150 с.

Ч. 1.


      Зміст

 1. Передмова. - С. 3.
 2. Меженко Ю. О. Бібліографія української книги, її завдання, обсяг, методи створення / Ю. О. Меженко. - С. 4-14.
 3. Суслопаров М. З. До історії видання "Маніфесту Комуністичної партії" К. Маркса і Ф. Енгельса на Україні / М. З. Суслопаров. - С. 15-25.
 4. Дашкевич Я. Р. Словник псевдонімів, криптонімів, криптограм / Я. Р. Дашкевич. - С. 26-50.
 5. Бутник-Сіверський Б. С. Літографська справа на Україні в середині минулого століття / Б. С. Бутник-Сіверський. - С. 51-63.
 6. Тацька Д. П. Бібліотека Академії Наук УРСР під час Вітчизняної війни / Д. П. Тацька. - С. 65-68.
 7. Плесецький Г. М. Про облік брошурного фонду в бібліотеках / Г. М. Плесецький. - С. 69-76.
 8. Плесецький Г. М. Про облік підручників в бібліотеках вузів, технікумів та інших учбових закладів / Г. М. Плесецький. - С. 77-80.
 9. Бурба О. П. Бібліотечні кадри / О. П. Бурба. - С. 81-84.
 10. Друкована продукція Української РСР за 1945 рік. Коротка довідка. - С. 85-93.
 11. Крип'якевич І. Чергові досліди над діяльністю Івана Федорова / І. Крип'якевич. - С. 94-97.
 12. Крип'якевич І. Невикористане джерело до історії старої книги / І. Крип'якевич. - С. 98-102.
 13. Герасименко В. Я. Архівні матеріали М. І. Костомарова / В. Я. Герасименко. - С. 103-106.
 14. Попов П. М. До історії початків світового друкарства. (Про книгу Б. І. Зданевича - Provinciale Romanum - невідоме видання Йоганна Гутенберга. Київ. 1941) / П. М. Попов. - С. 107-111.
 15. Маслов С. І. Нова робота про початок друкарства в Москві і на Україні (Зернова А. С. - Начало книгопечатания в Москве и на Украине. Вып. 1, М. 1940) / С. І. Маслов. - С. 112-116.
 16. Меженко Ю. О. Рецензія на книгу: Т. Г. Шевченко. Библиографический указатель. Составили: О. М. Клеменова, Д. К. Гудзий,Е. Д. Поплавская, Н. С. Романченко: М. 1941 / Ю. О. Меженко. - С. 117-124.
 17. Суслопаров М. З. Про бібліографію "Русские писатели ХІХ века от Т. Г. Шевченко". Харьков. 1941 / М. З. Суслопаров. - С. 125-129.
 18. Боровой С. Я. Рецензія на книгу: Здобнов В. Н. История русской библиографии от древнего периода до начала ХІХ века. Том 1, ХІ век - первая половина ХІХ века. М. 1944 / С. Я. Боровой. - С. 130-132.
 19. Суслопаров М. З. Рецензія на книгу: Хавкина Л. Б. Сводные каталоги. (История, теория, практика). М. 1943 / М. З. Суслопаров. - С. 133-138.
 20. Дзюбенко К. К. Ще про книгу Л. Б. Хавкиной - Сводные каталоги / К. К. Дзюбенко. - С. 139-142.
 21. Маранц І. С. Американські бібліотекарі про перспективи розвитку бібліотечної справи в США / І. С. Маранц. - С. 142-148.


Довідки про авторів:

 ЗДАНЕВИЧ БОРИС ІВАНОВИЧ
 МАКСИМЕНКО ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ
 МАСЛОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 МЕЖЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 ПОПОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Теми:

 • Бібліотеки


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського