До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Полтавська губернія 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0000143


Категорія:ТЕРИТОРІЇ   

 Губернії   

ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ (1802–1925)
Варіанти
написання:

Полтавщина

Полтавская губерния (Російська)

Poltava gubernia (Англійська)


Довідкові
ресурси:
 • Вікіпедія
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ)
 • Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU)

 • адміністративно–територіальна одиниця Російської імперії, УНР, Української Держави та УРСР на Лівобережній Україні на поч. XІX – у першій чверті XX ст.; центр – м. Полтава


  Література 

  Пов’язані рубрики:

   ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА
   МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
   ПЕТРОВСЬКИЙ ПОЛТАВСЬКИЙ КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС
   ПОЛТАВА
   ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
   ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
   ПОЛТАВСЬКЕ ЖІНОЧЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ
   ПОЛТАВЩИНА
   РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
   ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ
   УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
   УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського