До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Глухів 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0002538


Категорія:НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ   

 Міста   

ГЛУХІВ (1152)
Варіанти
написання:

Hlukhiv (Англійська)


Довідкові
ресурси:
 • Вікіпедія
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ)
 • Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU)
 • Енциклопедія сучасної України (ЕСУ)

 • місто на Сіверщині, районний центр Сумської області; столиця Війська Запорозького впродовж 1708–1764 рр.


  Література 

  Пов’язані рубрики:

   ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
   ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
   ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ
   МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
   МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
   ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД
   СІВЕРЩИНА
   СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

  Пов’язані персоналії:

   ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського