До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. Т. I  (1908)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000491


Тип рерусу: Книги

Країна:Росія
Мова(и):Російська

Назва(и):
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ
Т. I
Автор(и):
Эварницкий Дмитрий Иванович
Дата(и):1908


 Переглянути документ   


Опис документа:

Эварницкий, Дмитрий Иванович.
Источники для истории запорожских козаков : [в 2 т.] / Д. И. Эварницкий. - [Б.м.] : Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1908.

Т. I . – 1908. – 1072 c.

Опис подано сучасною орфографією.


Настоящие источники, числом 900 отдельных документов, или 303 общих дел, были собраны издателем в течение двадцати лет его занятий историей запорожских казаков и извлечены им из различных архивов - Архива Иностранных Дел, Архива Юстиции, Отделения Главного штаба в Москве. К этому также присоединены дела собственного собрания рукописей и собрания рукописей некоторых коллекционеров Екатеринославской губернии. Все эти документы охватывают период времени 1651-1788 гг. и представляют собой богатый материал для внешней и внутренней истории запорожского казачества.

Загл., испр. каталогизатором:

Источники для истории запорожских казаков
Довідки про авторів:

 ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Тома, частини

Источники для истории запорожских козаков

Всі тома

 • ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Т. 2 (1908)
 • ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Т. I (1908)

 • Теми:

 • Українсько-козацька держава (XVI ст. – XVIII ст.)
 • Пам'ятки писемності
 • Запорозька Січ (XVI ст. – XVII ст.)


 • Рубрики:

   ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
   КОЗАКИ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського