До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Боротьба за владу Рад на Україні (1977)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000505


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ РАД НА УКРАЇНІ
Автор(и):
Супруненко М. І. (відп. ред.)
Гамрецький Ю. М. (ред.)
Терещенко Ю. І. (ред.)
Дата(и):1977


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Боротьба за владу Рад на Україні / Академія наук Української РСР, Інститут історії; відп. ред. М. І. Супруненко ; ред.: Ю. М. Гамрецький , Ю. І. Терещенко. – Київ: Наук. думка, 1977. – 200 c.


      Зміст

 1. Передмова. - С. 3-4.
 2. Замковий П. В. До питання про роль робітничого контролю над виробництвом у зміцненні союзу робітничого класу і біднішого селянства (березень-жовтень 1917 р.). - С. 5-19.
 3. Гриценко А. П. Революційна боротьба залізничників напередодні Жовтня. - С. 20-41.
 4. Щусь О. Й. Ради солдатських депутатів тилових гарнізонів на Україні у боротьбі за демократичні права трудящих (період двовладдя). - С. 42-62.
 5. Рубач М. А. Захоплення поміщицьких і куркульських земель під приводом примусової оренди (До історії аграрної революції 1917 р. на Україні). - С. 63-78.
 6. Тимченко Ж. П. Волосні земельні комітети і їх роль у здійсненні на Україні ленінського Декрету про землю. - С. 79-98.
 7. Гамрецький Ю. М. До питання про час встановлення влади Рад у Харкові. - С. 99-119.
 8. Гарчев П. І. Другий з'їзд Румчероду. - С. 120-137.
 9. Гуменюк К. С. Боротьба трудящих Поділля з австро-німецькими окупантами в 1918 р. - С. 138-156.
 10. Шевченко Н. А. Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і створення вищих органів Радянської влади на Україні в 1919 р. - С. 157-174.
 11. Супруненко М. І. Комуністична партія - організатор і керівник масової повстансько-партизанської боротьби на Україні проти денікінщини восени 1919 р. - С. 175-188.
 12. Раковський М. Ю. Боротьба трудящих Одещини проти денікінської контрреволюції. - С. 189.


Довідки про авторів:

 ГАМРЕЦЬКИЙ ЮРІЙ МАРКОВИЧ
 СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 ТЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ ІЛАРІОНОВИЧ
 ТИМЧЕНКО ЖАННА ПАВЛІВНА

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Українська революція (1917–1921 рр.)
 • Іноземна інтервенція. Білогвардійці в Україні (1918-1920 рр.)
 • Радянська модернізація України (1920-1930-ті)


 • Рубрики:

   БІЛИЙ РУХ
   КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

  Персоналії:

   ДЕНІКІН АНТОН ІВАНОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського