До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Денисенко Г. Г. Воєнна історія України в контексті дослідження і збереження культурної спадщини (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000522


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВОЄННА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Автор(и):Денисенко Галина Григорівна
Дата(и):2011


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Денисенко, Галина Григорівна.

Воєнна історія України в контексті дослідження і збереження культурної спадщини : [монографія] / Денисенко Г. Г.; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 288 c. – ISBN 978-966-02-5935-5.


У монографії на основі архівних джерел, опублікованої фахової літератури аналізується діяльність центральних і регіональних товариств від початку ХХ ст., які досліджували пам’ятки старовини, у тому числі і об’єкти воєнної історії. Висвітлюються воєнні події періоду середньовічної історії, раннього нового, нового і новітнього часу та їх відображення у пам’ятках. Розглядається діяльність державних інституцій, громадські ініціативи, актуальні питання охорони і збереження пам’яток у незалежній Україні. Значна увага приділена "Зводу пам’яток історії та культури України" — одному із найбільш масштабних державних проектів у культурній галузі, його ролі у нагромадженні наукових знань з історії України, охороні і збереженні культурного надбання в сучасних умовах.

Тираж: 300 пр.


Довідки про авторів:

 ДЕНИСЕНКО ГАЛИНА ГРИГОРІВНА

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Військова справа
  • Пам'ятки культури


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського