До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. (1969)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000565


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.
Автор(и):Апанович Олена Михайлівна
Дата(и):1969


 Переглянути документ   


Опис документа:

Апанович, Олена Михайлівна.

Збройні сили України першої половини XVIII ст. : [монографія] / О. М. Апанович; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ: Наук. думка, 1969. – 222, [1] c. : іл.


В монографії на основі нових архівних джерел дається характеристика збройних сил України в першій половині XVIII ст., досліджуються комплектування, мобілізація, організація, озброєння та забезпечення українського козацького війська, сторожова та допоміжна служба на Україні. Окремо висвітлюється стан Запорізького війська у цей період. Автор показує залежність структури, матеріально-технічного оснащення українських збройних сил від рівня розвитку козацького господарства, диференціації козацтва, розвитку кріпосницьких відносин, класової й соціальної боротьби та політики царського уряду на Україні. Книга розрахована на істориків, студентів і широке коло читачів.


Довідки про авторів:

 АПАНОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

Довідки про колективи:

 НАУКОВА ДУМКА

Теми:

 • Українсько-козацька держава (XVI ст. – XVIII ст.)
 • Військові формування
 • Запорозька Січ (XVI ст. – XVII ст.)


 • Рубрики:

   ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
   ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
   КОЗАКИ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського