До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Пакти і Конституції Української козацької держави (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000661


 • Конституції
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  "ПАКТИ І КОНСТИТУЦІЇ" УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ
  Автор(и):
  Смолій Валерій А. (ред.)
  Трофимук Мирослав С. (упоряд.)
  Чухліб Тарас В. (упоряд.)
  Дата(и):2011

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  "Пакти і Конституції" Української козацької держави : до 300-річчя укладення / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. арх. служба України, Центр. держ. іст. арх., м. Київ; [відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. – Вид. факс. – Львів: Світ, 2011. – 440 c. – ISBN 978-966-603-692-9.


  У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом – з іншого; наведено їх переклади переклади українською, англійською, німецькою, польською, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.

  Тираж: 1000 пр.


  Довідки про авторів:

   СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ
   ТРОФИМУК МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
   ЧУХЛІБ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ

  Довідки про колективи:

   ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
   СВІТ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ

  Пов'язані документи:


 • Орлик П. Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького : факсиміле україномовного оригіналу (1710)

 • Теми:

 • Українсько-козацька держава (XVI ст. – XVIII ст.)
 • Державотворення
 • Державне (конституційне) право
 • Запорозька Січ (XVI ст. – XVII ст.)


 • Рубрики:

   ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
   КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА

  Персоналії:

   ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
   ОРЛИК ПИЛИП СТЕПАНОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського