До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси (1907)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000700


Тип рерусу: Книги

Країна:Росія
Мова(и):Російська

Назва(и):
БОЛЕСЛАВ-ЮРИЙ II, КНЯЗЬ ВСЕЙ МАЛОЙ РУСИ
Автор(и):
Куник А. А.
Линниченко И. А.
Пташицкий С. Л.
Лаппо-Данилевский А. С.
Дата(и):1907


 Переглянути документ   


Опис документа:

Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси : сборник материалов и изследований / А. А. Куник, И. А. Линниченко, С. Л. Пташицкий и др. – Санкт-Петербург: Тип. Императ. Акад. Наук, 1907. – V, IV, 334, [13] c. : табл.

Опис подано сучасною орфографією.


В книге собраны статьи О. Гонсиоровского, А.А. Куника, А.С. Лаппо-Данилевского, H. A. Линниченко, C. Пташицкого, И. Режабка касательно самого загадочного и трагического периода истории Галицко-Волынской державы - времени княжения ее последнего независимого князя Юрия ІІ.


      Зміст

 1. Лаппо-Данилевский А. С. Предварительная заметка / А. С. Лаппо-Данилевский. - С. OI-OV.
 2. Пташицкий С. Л. Библиографическое обозрение новейшей литературы о Юрие II, последнем князе "всея Малыя Руси" / С. Л. Пташицкий. - С. I-IV.
 3. Режабко И. Юрий ІІ, последний князь всея Малыя Руси / И. Режабко. - С. 1-66.
 4. Гонсиоровский О. Прибавление к статье проф. И. Режабка / О. Гонсиоровский. - С. 67-70.
 5. Хронологическая таблица к статье проф. И. Режабка. - С. 71-73.
 6. Указатель имен личных и географических к статье проф. И. Режабка. - С. 74-76.
 7. Прибавление к статье проф. И. Режабка. - С. 77-80.
 8. Линниченко И. А. Замечания на статью проф. И. Режабка и дополнения к ним / И. А. Линниченко. - С. 81-112.
 9. Куник А. А. Объяснительное введение к грамотам и летописным сказаниям, касающимся истории Червонной Руси в XIV в., с приложением подлинных текстов / А. А. Куник. - С. 118-197.
 10. Пташицкий С. Л. Дополнительные заметки / С. Л. Пташицкий. - С. 198-204.
 11. Линниченко И. А. Дополнительные заметки / И. А. Линниченко. - С. 205-206.
 12. Лаппо-Данилевский А. С. Печати последних галичско-владимирских князей и их советников / А. С. Лаппо-Данилевский. - С. 211-308.
 13. Оглавление к статье А. С. Лаппо-Данилевского. - С. 309-310.
 14. Замеченные опечатки. - С. 311.
 15. Указатели имен личных и географических. - С. 313-334.
 16. Объяснительная заметка к таблицам. - С. 335.


Довідки про авторів:

 КУНІК АРИСТ АРІСТОВІЧ
 ЛАППО-ДАНИЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 ПТАШИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЛЬВОВИЧ

Теми:

 • Галицько-Волинська держава (XII–XIII ст.)
 • Державні та політичні діячі


 • Рубрики:

   МАЛОРОСІЯ

  Персоналії:

   ЮРІЙ II БОЛЕСЛАВ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського