До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. (2002)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000705


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ.
Автор(и):
Архієрейський Дмитро Володимирович
Бажан Олег Григорович
Бикова Тетяна Борисівна
Білокінь Сергій Іванович
Бойко Олена Дмитрівна
Смолій В. А. (ред.)
Дата(и):2002


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. : Історичні нариси / Д. В. Архієрейський [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Наукова думка, 2002. – 950 с. – ISBN 966-00-0025-1.


Це видання є першим підсумком великої роботи, здійснюваної українськими істориками впродовж останніх років, з пошуку нових архівних матеріалів, що проливають світло на проблему терору і тероризму в Україні, та їх сучасного осмислення. Книга складається з 13 нарисів: про терор і тероризм у теоретичному вимірі, про тероризм початку XX ст., про терор радянської доби, терор і тероризм у часи Другої світової війни та післявоєнний період, про придушення інакодумства в добу «застою», про проблеми боротьби з тероризмом на сучасному етапі тощо. Призначена для широкого кола читачів.


Довідки про авторів:

 БАЖАН ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
 БИКОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА
 БІЛОКІНЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 БОЙКО ОЛЕНА ДМИТРІВНА
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.)
  • Новітня історія (1900–1991)
  • Політологія
  • Партії та суспільно-політичні організації


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського