До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство   Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. (2002)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000705


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ.
Автор(и):
Архієрейський Дмитро Володимирович
Бажан Олег Григорович
Бикова Тетяна Борисівна
Білокінь Сергій Іванович
Бойко Олена Дмитрівна
Смолій В. А. (ред.)
Дата(и):2002


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. : Історичні нариси / Д. В. Архієрейський [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ: Наукова думка, 2002. – 950 с. – ISBN 966-00-0025-1.


Це видання є першим підсумком великої роботи, здійснюваної українськими істориками впродовж останніх років, з пошуку нових архівних матеріалів, що проливають світло на проблему терору і тероризму в Україні, та їх сучасного осмислення. Книга складається з 13 нарисів: про терор і тероризм у теоретичному вимірі, про тероризм початку XX ст., про терор радянської доби, терор і тероризм у часи Другої світової війни та післявоєнний період, про придушення інакодумства в добу «застою», про проблеми боротьби з тероризмом на сучасному етапі тощо. Призначена для широкого кола читачів.


Довідки про авторів:

 БАЖАН ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
 БИКОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА
 БІЛОКІНЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 БОЙКО ОЛЕНА ДМИТРІВНА
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.)
  • Новітня історія (1900–1991)
  • Політологія
  • Партії та суспільно-політичні організації

  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського