До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Картотека Z оперативного штаба Рейхсляйтер Розенберг. Ценности культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белоруссии. 1941-1942 (1998)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000869


Тип рерусу: Книги

Країна:Росія
Мова(и):Російська

Назва(и):
КАРТОТЕКА "Z" ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА "РЕЙХСЛЯЙТЕР РОЗЕНБЕРГ". ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ. 1941-1942
Автор(и):
Бойцов М. А. (подгот.)
Васильева В. А. (подгот.)
Дата(и):1998


 Переглянути документ   


Опис документа:

Картотека "Z" оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг". Ценности культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белоруссии. 1941-1942 / Федер. арх. служба России, Центр хранения ист.-док. коллекций, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак.; подгот.: М. А. Бойцов, В. А. Васильева. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 351, [1] c. : факс. – (Труды исторического факультета МГУ ; 5. Исторические источники ; 1).


Издание представляет собой первую публикацию (факсимиле и русский перевод) трофейной картотеки из архива Оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг" - нацистской организации, занимавшейся обнаружением в оккупированных немецкими войсками странах и последующим вывозом в рейх культурных ценностей. В картотеке "Z" сотрудниками Оперативного штаба собирались сведения о ценностях культуры на оккупированной части территории СССР. Издание снабжено исследованием о деятельности Оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг", а также комментариями и указателями. Предназначено для специалистов-историков и широкого круга читателей.


Теми:

 • Окупаційний режим (1941–1944)
 • Пам'ятки культури


 • Рубрики:

   БІЛОРУСЬ
   ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА
   ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ РАЙХСЛЯЙТЕРА РОЗЕНБЕРГА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського