До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів . Кн. 2 :  Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945-1991 роках (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001097


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВТРАЧЕНИХ ТА ПЕРЕМІЩЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ
Кн. 2 : АРХІВНІ ФОНДИ, ВИВЕЗЕНІ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ У 1945-1991 РОКАХ
Автор(и):
Калін Є. О. (упоряд.)
Коваль О. М. (упоряд.)
Мага І. М. (упоряд.)
Дата(и):2008


 Переглянути документ   


Опис документа:

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів : [у 2 кн.] / Держкомархів України, Укр. НДІ арх. справи та документознав. - Київ : [б.в.], 2007 - 2008. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Кн. 2 : Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945-1991 роках / упоряд. тому: Є. О. Калін [та ін.]. – 2008. – 444 c.


Книга друга "Національного реєстру втрачених і переміщених архівних фондів" містить перелік архівних фондів, переданих за межі України з 1945 по 1991 роки і продовжує серію "Архівні зібрання України", план підготовки видань якої схвалено колегією Держкомархіву України у листопаді 2000 р. Видання розраховано на архівістів, істориків, юристів та ін.


Довідки про колективи:

 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Тома, частини

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів

Всі тома

 • НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВТРАЧЕНИХ ТА ПЕРЕМІЩЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ . КН. 1 : АРХІВНІ ФОНДИ УКРАЇНИ, ВТРАЧЕНІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (2007)
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВТРАЧЕНИХ ТА ПЕРЕМІЩЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ . КН. 2 : АРХІВНІ ФОНДИ, ВИВЕЗЕНІ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ У 1945-1991 РОКАХ (2008)

 • Теми:

 • Архіви
 • Пам'ятки культури


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського