До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Шульженко Ф. П. Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001134


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ
Автор(и):Шульженко Федір Пилипович
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Шульженко, Федір Пилипович.

Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації : монографія / Ф. П. Шульженко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ: КНЕУ, 2007. – 390 с.


У монографії з застосуванням методів пізнання соціальної дійсності комплексно досліджується генеза, сутність та особливості теоретичних концепцій соціально-правової держави та світова практика реалізації цього суспільного ідеалу як однієї з найдосконаліших форм політичної організації громадянського суспільства, визначаються загальні та особливі риси таких держав, здійснюється їх типологізація. На основі філософсько-правової рефлексії процесів трансформації перехідного українського суспільства розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення державності соціального і правового характеру в Україні в контексті світового модернізаційного процесу. Призначена для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, політиків, працівників сфери державного управління і місцевого самоврядування.


Довідки про авторів:

 ШУЛЬЖЕНКО ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ

Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Теми:

  • Державотворення
  • Соціальні трансформації


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського