До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду (2005)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001161


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКА МОВА У ХХ СТОРІЧЧІ: ІСТОРІЯ ЛІНГВОЦИДУ
Автор(и):
Масенко Лариса (за ред.)
Кубайчук Віктор (упоряд.)
Демська-Кульчиська Орися (упоряд.)
Дата(и):2005


 Переглянути документ   


Опис документа:

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка; за ред. Л. Масенко ; упоряд. Л. Масенко [та ін.] . – Київ: Києво-Могилянська академія, 2005. – 399 с.


У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка лексикографічної, термінологічної й правописної практик радянського періоду, метою яких, починаючи з 30-х років, було поступове вилучення питомих рис української лексики, фразеології і навіть деяких словотвірних та граматичних форм і заміна їх кальками з російської мови. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики. Працю призначено гуманітаріям - філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін, студентам, аспірантам і всім тим, кому не байдужа доля рідної мови.


Довідки про авторів:

 ДЕМСЬКА ОРИСЯ МАР'ЯНІВНА
 КУБАЙЧУК ВІКТОР ПАВЛОВИЧ
 МАСЕНКО ЛАРИСА ТЕРЕНТІЇВНА

Довідки про колективи:

 КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ, ВИДАВНИЦТВО
 ПРОСВІТА

Теми:

  • Мовна політика


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського