До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Україна в минулому. Вип. 9  (1996)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001235


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНА В МИНУЛОМУ
Вип. 9
Автор(и):
Дашкевич Ярослав (ред.)
Капраль Мирон (ред.)
Федорук Ярослав Олександрович
Дата(и):1996


 Переглянути документ   


Опис документа:

Україна в минулому = Ucraina in antiquis : [зб. стат.] / редкол.: Я. Дашкевич [та ін.]; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. - Київ ; Львів : [б.в.], 1992 - 1996.

Вип. 9 . – 1996. – 265 c. : іл.


Цей збірник, присвячений проблемам минулого Україну, містить статті та архівні документи, що зачіпають, практично, всі періоди її розвитку. Видання слугуватиме цінним джерелом інформації для дослідників, а також усіх, хто цікавиться історією своєї країни.


      Зміст


  Статті.
 1. Бандрівський М. Кельти на Заході України / М. Бандрівський, Я. Йосипишин. - С. 8-16.
 2. Забашта Р. "Святовид" із Лопушні (каталогізація даних, історіографічний огляд) / Р. Забашта. - С. 17-30.
 3. Федорук Я. Польські плани ірландської колонізації України середини XVII століття / Я. Федорук. - С. 31-37.
 4. Ададуров В. Галицькі русини у концепціях польської політики Франції та Австрії 1805-1812 років / В. Ададуров. - С. 38-60.
 5. Кріль М. Вихідці зі слов'янських земель у середніх навчальних закладах Галичини (10-60-ті роки XIX століття) / М. Кріль. - С. 61-76.
 6. Мудрий М. Місцеве самоврядування в Галичині в контексті українсько-польських взаємин (друга половина XIX століття) / М. Мудрий. - С. 77-102.
 7. Чорновол І. Українсько-польські стосунки у 80-х роках XIX століття. Початки "нової ери" / І. Чорновол. - С. 103-117.
 8. Боляновський А. Діяльність австрійської контррозвідки в Галичині проти російської розвідки (1878-1913) / А. Боляновський. - С. 118-139.
 9. Грановський Б. Становлення видавничої діяльності УАН-ВУАН (1918-1928) / Б. Грановський. - С. 140-152.
 10. Сварник Г. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Донцова львівського періоду (1922-1939) / Г. Сварник. - С. 153-162.
 11. Смолей В. Польське сільскогосподарське осадництво в Західній Україні 1920-1939 років / В. Смолей. - С. 163-176.
 12. Дашкевич Я. Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й історіографічні висновки / Я. Дашкевич. - С. 177-185.

 13. Документи і матеріали.
 14. Скочиляс І. Генеральна візитація Львівської єпархії 1726-1733 років: зміст та структура опису / І. Скочиляс. - С. 186-203.
 15. Федорук О. Нові матеріали до біографії Михайла Бойчука за 1910-1919 роки / О. Федорук. - С. 204-211.
 16. Верба І. Лист професора Олександра Оглоблина до митрополита Андрея Шептицького / І. Верба. - С. 212-213.
 17. Гречило А. Документ про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час / А. Гречило. - С. 214-216.
 18. Дашкевич Я. До "перебудови" в українській радянській історіографії (1989 рік) / Я. Дашкевич. - С. 217-236.

 19. Рецензії, огляди.
 20. Книш Я. Świeżawski A. Ziemia Belzka. Zarys dziejów politycznych do roku 1462. - Częstochowa, 1990. - 256 s. / Я. Книш. - С. 237-239.
 21. Гошко Т. Новий етап сфрагістичних досліджень Білорусі / Т. Гошко. - С. 240-246.
 22. Павлишин С. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: в 2-х тт. / Відп. ред. Ф. Сисин, упор. Я. Грицак. - К.: Основи, 1994. - Т. 1. - 535 с.; - Т. 2. - 578 с. / С. Павлишин. - С. 247-251.
 23. Голько О. Оглядова мапа України / О. Голько. - С. 252-254.
 24. Contents. - С. 255-256.
 25. Summaries. - С. 257-263.
 26. Наші автори. - С. 264-265.


Довідки про авторів:

 АДАДУРОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 БАНДРІВСЬКИЙ МИКОЛА СТЕФАНОВИЧ
 ВЕРБА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 ГРЕЧИЛО АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ
 ДАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
 ЗАБАШТА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
 ЗАЙЦЕВА ТЕТЯНА
 КАПРАЛЬ МИРОН МИКОЛАЙОВИЧ
 ФЕДОРУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 ЧОРНОВОЛ ІГОР ПАВЛОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Тома, частини

Україна в минулому

Всі тома

 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 1 (1992)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 2 (1992)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 3 (1993)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 4 (1993)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 5 (1994)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 6 (1994)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 7 (1995)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 8 (1996)
 • УКРАЇНА В МИНУЛОМУ. ВИП. 9 (1996)

 • Теми:

 • Історія України
 • Джерелознавство


 • Рубрики:

   БІЛОРУСЬ
   ГАЛИЧИНА
   ІРЛАНДЦІ
   КЕЛЬТИ
   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
   ПЕРЕБУДОВА
   ПОЛЬЩА
   ФРАНЦУЗЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА

  Персоналії:

   БОЙЧУК МИХАЙЛО ЛЬВОВИЧ
   ДОНЦОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського