До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Зайченко І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. XIX - поч. XX ст.) (2002)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001289


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ У ПРЕСІ (ДРУГА ПОЛ. XIX - ПОЧ. XX СТ.)
Автор(и):Зайченко Іван Васильович
Ярмаченко М. Д. (ред.)
Дата(и):2002


 Переглянути документ   


Опис документа:

Зайченко, Іван Васильович.

Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. XIX - поч. XX ст.) : навч. посіб. / І. В. Зайченко; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики ; за ред. М. Д. Ярмаченка. – Львів: [б.в.], 2002. – 342 с.


У книзі розкрито процес формування теоретико-методологічних основ української національної школи у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. і вплив тогочасної преси на означений процес; проаналізовані педагогічні погляди і визначено внесок найвидатніших (здебільшого досі маловідомих) педагогів, культурно-освітніх діячів у справу формування теоретичних основ української національної школи, системи освіти і практику її творення у 1917-1920 рр. Книга адресується вчителям, студентам і викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, науковцям у галузі теорії та історії педагогіки, працівникам народної освіти, всім, хто цікавиться історією шкільництва, сучасними проблемами школи, освіти, навчання і виховання в Україні.


Довідки про авторів:

 ЗАЙЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Довідки про колективи:

 ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Українська педагогіка
  • Пресознавство


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського