До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Українська Центральна Рада. Т. 1 :  4 березня - 9 грудня 1917 р. (1996)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001387


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
Т. 1 : 4 БЕРЕЗНЯ - 9 ГРУДНЯ 1917 Р.
Автор(и):
Смолій В. А. (відп. ред.)
Верстюк В. Ф. (упоряд.)
Дата(и):1996


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Українська Центральна Рада : документи і матеріали: у 2 т. / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України. - Київ : Наук. думка, 1996 - 1997. - (Пам'ятки історії України. Сер. V. Джерела новітньої історії)

Т. 1 : 4 березня - 9 грудня 1917 р. / упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – 1996. – 587, [2] c.


У першому томі збірника подаються протоколи засідань і сесій Української Центральної ради й Малої ради, а також протоколи Генерального секретаріату. Публікуються I, II, III Універсали, постанови, меморандуми, законопроекти, декларації, звернення, циркуляри - всього 250 документів УЦР, датованих 4 березня - 9 грудня 1917 р. Для істориків, правознавців, політологів, викладачів вищої і середньої школи, студентів.


Довідки про авторів:

 ВЕРСТЮК ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Тома, частини

Українська Центральна Рада

Всі тома

 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА. Т. 1 : 4 БЕРЕЗНЯ - 9 ГРУДНЯ 1917 Р. (1996)
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА. Т. 2 : 10 ГРУДНЯ 1917 Р. - 29 КВІТНЯ 1918 Р. (1997)

 • Теми:

 • Українська революція (1917–1921 рр.)
 • Органи державної влади
 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
   УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
   ЦЕНТРАЛЬНА РАДА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського