До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Потебня О. Естетика і поетика слова (1985)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001479


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЕСТЕТИКА І ПОЕТИКА СЛОВА
Автор(и):Потебня Олександр
Іваньо Іван Васильович (упоряд.)
Колодна А. І. (упоряд.)
Колодна А. І. (пер. з рос.)
Дата(и):1985


 Переглянути документ   


Опис документа:

Потебня, Олександр.

Естетика і поетика слова : збірник / Олександр Потебня. – Київ: Мистецтво, 1985. – 301, [1] c. – (Пам'ятки естетичної думки).


До збірника включено статті та фрагменти з творів і лекцій видатного мислителя-вченого, який зробив великий внесок у розвиток багатьох галузей гуманітарних знань - мовознавства, фольклористики, літературознавства, естетики та психології творчості, а його ідеї справили значний вплив на розвиток вітчизняної естетичної думки і мистецтвознавства. Розраховано на широкі кола читачів, які цікавляться питаннями теорії мистецтва, естетики, психології творчості, фольклористики та філології.


      Зміст

 1. Іваньо І. В. Мистецтво слова і психологія творчості в естетичній концепції / І. В. Іваньо, А. І. Колодної . - С. 5-31.

 2. I. ВІД МОВИ ДО МИСТЕЦТВА.
  Думка й мова.
 3. Уявлення, судження, поняття. - С. 32-44.
 4. Поезія. Проза. Згущення думки. - С. 44-72.
 5. Із записок з російської граматики (т. 1 - 2). - С. 72-76.
 6. Із записок з російської граматики (т. 4). - С. 76-78.
 7. Рецензія на збірник "Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким". - С. 78-83.
 8. Пояснення малоруських і споріднених народних пісень (т. 1). - С. 83.
 9. Із лекцій з теорії словесності. - С. 84-103.

 10. Із записок з теорії словесності.
 11. Визначення поезії (родова ознака й видова відмінність). - С. 103-113.
 12. Слово і його властивості. Мовлення й розуміння. - С. 113-117.
 13. Три складові частини поетичного твору. - С. 117-119.
 14. Поезія й проза. Їх диференціювання. - С. 119-123.
 15. Про тропи й фігури взагалі. - С. 123-125.
 16. Синекдофа й епітет. - С. 126-129.
 17. Метонімія. - С. 129-130.
 18. Метафора. - С. 130-132.
 19. Порівняння. - С. 132-134.
 20. Види метафори з боку якості образу і відношення до значення. - С. 134-135.
 21. Гіпербола й іронія. - С. 136-140.

 22. II. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОЕЗІЇ. ПОЕЗІЯ І МІФОЛОГІЯ ТА РЕЛІГІЯ.
 23. Із записок з російської граматики (т. 1 - 2). - С. 140-141.
 24. Із записок з російської граматики (т. 3). - С. 141-145.
 25. Із записок з російської граматики (т. 4). - С. 145-146.
 26. Передмова до "Слова о полку Ігоревім". - С. 146-147.
 27. "Задонщина". - С. 147-148.

 28. Із записок з теорії словесності.
 29. Поезія й проза. Їх диференціювання. - С. 149-154.
 30. Умови процвітання й занепаду поезії. - С. 155-159.
 31. Цивілізація і народна поезія. - С. 159-166.
 32. Поезія усна і писемна. - С. 166-173.
 33. Песимізм і ретроспективність думки. - С. 174-178.
 34. Критика, зосередженість знань і взаємодія наук. - С. 178-182.
 35. Мислення поетичне і міфічне. - С. 182-187.
 36. Характер міфічного мислення. - С. 187-192.
 37. Міф і слово. - С. 192-201.
 38. Про участь мови в утворенні міфів. - С. 201-203.
 39. Релігійний міф. - С. 203-204.
 40. Загальні властивості епосу. Про "Одіссею". - С. 204-205.

 41. III. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ І СПРИЙМАННЯ ПОЕЗІЇ.
 42. Про деякі символи в слов'янській народній поезії. - С. 206-210.

 43. Думка й мова.
 44. Чуттєві сприйняття. - С. 210-216.
 45. Мова почуття й мова думки. - С. 216-221.
 46. Слово як засіб апперцепції. - С. 221-239.
 47. Малоруська народна пісня за списком XVI століття. - С. 240-242.
 48. Пояснення малоруських і споріднених народних пісень (т. 1). - С. 242.
 49. Пояснення малоруських і споріднених народних пісень (т. 2). - С. 243-245.
 50. З лекцій з теорії словесності. - С. 245-264.

 51. Із записок з теорії словесності.
 52. Слово і його властивості. Мовлення й розуміння. - С. 264-268.
 53. Значення поетичного твору для самого творця (автора). Поет і публіка, критика, натовп. Соромливість творчості. - С. 268-272.
 54. Розуміння (критика). Формальність поезії . - С. 272-274.
 55. Поетичність змісту. Ідеальність в поезії й науці. - С. 275-279.
 56. Види поетичної алегоричності. - С. 279-281.
 57. Вплив поезії. Героїзм. - С. 281-283.
 58. Мета в мистецтві. Чиста і дидактична поезія. - С. 283-285.
 59. Натхнення. - С. 285-286.
 60. Загальні властивості епосу. Про "Одіссею". - С. 286-289.
 61. Бібліографія. - С. 290-291.
 62. Примітки. - С. 292-297.
 63. Іменний покажчик. - С. 298-300.


Довідки про авторів:

 ІВАНЬО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ

Довідки про колективи:

 МИСТЕЦТВО, ВИДАВНИЦТВО

Теми:

 • Літературознавство
 • Мовознавство
 • Психологія


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського