До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Головаха Є. І. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001524


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Автор(и):Головаха Євген Іванович
Аркуша Олена Георгіївна
Біла Світлана Олексіївна
Верстюк Владислав Федорович
Віднянський С. В.
Головаха Євген Іванович
Литвин Володимир Михайлович (голов. ред.)
Смолій В. А. (ред.)
Левенець Юрій Анатолійович (ред.)
Онищенко Олексій Семенович (ред.)
Дата(и):2008


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Головаха, Євген Іванович.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності : [комплекс. дослідж.] / [О. Г. Аркуша та ін. ; редкол.: В. М. Литвин (голова) та ін.]; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: Ніка-Центр, 2008. – 986 c. : табл.


У комплексному дослідженні, виконаному істориками, політологами, економістами, правознавцями і соціологами, уперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба проаналізувати тисячолітню історію українського народу за допомогою політологічного інструментарію. Аналіз взаємовідносин між державою та суспільством виявився потрібним для того, щоб визначити основні закономірності функціонування політичних систем і дати об’єктивну оцінку сучасній ситуації з метою її вдосконалення. Книга розрахована як на широкий загал, так і на фахівців у галузі політичної науки та державотворчого процесу.


Довідки про авторів:

 АРКУША ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА
 ВЕРСТЮК ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
 ВІДНЯНСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
 ГОЛОВАХА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
 ЛЕВЕНЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 ОНИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 НІКА-ЦЕНТР

Теми:

  • Політологія
  • Державотворення
  • Соціологія

  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського