До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Путро О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.). Ч. 1  (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001531


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ ТА ЙОГО ДОБА (З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ XVIII СТ.)
Ч. 1
Автор(и):
Путро Олексій Іванович
Дата(и):2008


 Переглянути документ   


Опис документа:

Путро, Олексій Іванович.
Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.) : монографія : (в 2 ч.) / О. І. Путро ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : ДАКККіМ, 2008.

Ч. 1 . – 2008. – 239 c.


В монографії на широкій джерельній базі подається образ гетьмана Кирила Розумовського, як визначного діяча українського державотворення середини і початку 2-ї пол. XVIII ст. Саме цей історичний період, відомий як доба гетьмана К. Розумовського, став яскравим, хоч і останнім спалахом української державної думки ранньомодерного часу. Постать останнього гетьмана України-Гетьманщини подано на тлі політико-правового, військово-адміністративного й соціально-економічного становища української автономної держави в досліджуваний період. Робота написана для викладачів, студентів, фахівців-істориків, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.


Довідки про авторів:

 ПУТРО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Пов'язані документи:


  • Путро О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.). Ч. 2 (2008)

  • Теми:

  • Обмеження та ліквідація козацької державності (1708–1782)

  • Персоналії:

     РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського