До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Етимологічний словник української мови. Т. 6 :  У-Я (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001597


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Т. 6 : У-Я
Автор(и):
Мельничук О. С. (голов. ред.)
Півторак Григорій Петрович (уклад.)
Лукінова Т. Б. (ред. тому)
Дата(и):2012


 Переглянути документ   


Опис документа:

Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) [та ін.] ; АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - Київ : Наук. думка, 1982 - . - (Словники України)

Т. 6 : У-Я / уклад.: Г. П. Півторак [та ін.] ; ред. тому: Т. Б. Лукінова [та ін.]. – 2012. – 565, [1] c.


Шостий том словника містить слова на літери У-Я. У ньому подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у XIX і XX ст. слів української літературної мови та діалектів, за винятком найрегулярніше утворюваних похідних форм, пов'язаних із наведеними в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншомовного походження. Розглядаються також етноніми і власні імена людей, поширені в Україні. Розрахований на мовознавців, фахівців суміжних галузей науки, викладачів і всіх, хто цікавиться походженням слів.


Довідки про авторів:

 ЛУКІНОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА
 МЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР САВИЧ
 ПІВТОРАК ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Тома, частини

Етимологічний словник української мови

Всі тома

 • ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : А-Г (1982)
 • ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 2 : Д-КОПЦІ (1985)
 • ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 3 : КОРА-М (1989)
 • ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 4 : Н-П (2003)
 • ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 5 : Р-Т (2006)
 • ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 6 : У-Я (2012)

 • Теми:

 • Мовні словники


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського