До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Словник гідронімів України (1979)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001618


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СЛОВНИК ГІДРОНІМІВ УКРАЇНИ
Автор(и):
Цілуйко Кирило Кузьмович (ред.)
Железняк Ірина Михайлівна (уклад.)
Дата(и):1979


 Переглянути документ   


Опис документа:

Словник гідронімів України / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Укр. ономаст. коміс.; уклад.: І. М. Железняк [та ін.] ; редкол.: К. К. Цілуйко (голова) [та ін.]. – Київ: Наук. думка, 1979. – 779, [2] c.


Словник гідронімів України є першим порівняно повним зібранням (понад 20 тис. основних і майже 24 тис. варіантних) назв річок, струмків та інших водотоків, оформлених відповідно до їх літературно-нормативних, історико-лінгвістичних та географічно-локалізаційних характеристик. Словник гідронімів мас задовольнити гостру потребу концентрації, опису й унормування зібраних у ньому власних назв водних об'єктів республіки. Він містить ряд покажчиків, які репрезентують матеріали різних мов. Словник розрахований на мовознавців, істориків, археологів, географів, картографів, гідрографів та інших фахівців - на всіх тих, хто пов'язаний із вивченням, використанням, розвитком і перебудовою водних артерій Української РСР.


Довідки про авторів:

 ЖЕЛЕЗНЯК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
 ЦІЛУЙКО КИРИЛО КУЗЬМОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИЧНА КОМІСІЯ

Теми:

  • Мовні словники
  • Наукова термінологія
  • Топоніміка


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського