До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Звід пам'яток історії та культури України. Т. 1 :  Київ (1999 - )

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001723


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Т. 1 : КИЇВ
Кн. 1, ч. 3. С-Я (2011)
Автор(и):
Смолій Валерій (голов. ред.)
Тронько Петро (відп. ред.)
Горбик В'ячеслав (упоряд.)
Федорова Лариса
Асєєв Ю. С.
Білокінь С. І.
Дмитрук С.
Єжов В. І.
Зяблюк М. П.
Івакін Г. Ю.
Кальницький М. Б.
Кіпоренко М. І.
Коваленко Н.
Кульчицький С. В.
Купченко В. П.
Мазур Л.
Маніфасова Т. Г.
Новохатько Л. М.
Пархоменко М. Т.
Піскова Е.
Прибєга Л. В.
Сердюк О. М.
Силин О. О.
Сохань П. С.
Стріха М. В.
Трегубова Т. О.
Федорова Л. Д.
Шевченко Л. В.
Дата(и):1999 - 2011


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Звід пам'яток історії та культури України : енциклопед. вид. у 28 т. / голов. ред. В. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України [та ін.]. - Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві "Укр. енциклопедія" імені М. П. Бажана, 1999 - .

Т. 1 : Київ : [у 2 кн.] / редкол. тому: П. Тронько (відп. ред.) [та ін.] ; [упоряд.: В. Горбик та ін.]. – 1999 - .

Кн. 1, ч. 3 С-Я. - 2011. - C. 1217-2196 : іл.


Звід пам'яток історії та культури України - перше в Україні енциклопедичне науково-довідкове видання про всі відомі на її території нерухомі пам'ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва. Звід включатиме 28 томів відповідно до адміністративно-територіального поділу країни (24 області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь), окремий том присвячено пам'яткам української культури за рубежем. Відкриває Звід том "Київ", який складається з двох книг, перша книга - у трьох частинах.


Довідки про авторів:

 АСЄЄВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 БІЛОКІНЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 ГОРБИК В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 ЄЖОВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
 ЗЯБЛЮК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 ІВАКІН ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ
 КАЛЬНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
 КІПОРЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 КУЛЬЧИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 КУПЧЕНКО ВІРА ПЕТРІВНА
 МАНІФАСОВА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
 НОВОХАТЬКО ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
 ПАРХОМЕНКО МИКОЛА ТРОХИМОВИЧ
 ПРИБЄГА ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
 СЕРДЮК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
 СИЛИН ОЛЕСЬ ОПАНАСОВИЧ
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 СТРІХА МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ
 ТРЕГУБОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
 ФЕДОРОВА ЛАРИСА ДАНИЛІВНА
 ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Пов'язані документи:


 • Звід пам'яток історії та культури України. Т. 1 : Київ : [у 2 кн.], Кн. 1, ч. 1. А-Л (1999 - )
 • Звід пам'яток історії та культури України. Т. 1 : Київ : [у 2 кн.], Кн. 1, ч. 2. М-С (1999)
 • Інтернет-ресурс :
 • Звід пам'яток історії та культури України. Київ
 • Горбик В. О. "Звід пам'яток історії та культури України" у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи : [монографія] (2012)

 • Теми:

 • Архітектура
 • Пам'ятки культури


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського