До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001736


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВИННИЧЕНКО І ПЕТЛЮРА. ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ
Автор(и):Солдатенко Валерій Федорович
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Солдатенко, Валерій Федорович.

Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби : [монографія] / В. Ф. Солдатенко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: [Світогляд], 2007. – 620, [1] c.


Останнім часом істотно зросли, загострилися дискусії навколо двох ключових особистостей революційної доби (1917-1920 рр.) - В. Винниченка і С. Петлюри. В пропонованій книзі паралельно викладені факти їх біографій, громадсько-політичної, державницької, художньо-творчої діяльності. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе порівняти двох діячів за ступенем обдарування, рівнем інтелекту, широтою ерудиції, життєвими принципами, вчинками, поведінкою, оцінити внесок кожного у справу українського відродження, державотворення, національної суспільно-політичної думки, науки і культури. Це дасть об’єктивну основу для того, щоб суперечки навколо постатей В. Винниченка і С. Петлюри набули граничної предметності, конкретності, фактологічно-документальної переконливості, а запропоновані висновки сприймались читачами не на віру, а могли бути підтверджені, чи, навпаки, спростовані всією сукупністю добутої інформації, наявних аргументів. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією.


Довідки про авторів:

 СОЛДАТЕНКО ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Державні та політичні діячі

  • Персоналії:

     ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
     ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського